Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
20/8/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ)
ανακοινώνει
ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου (’ξονας 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013), προτίθεται να συνεργαστεί, με σχέση σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στην παρακολούθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης
Τόπος παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης είναι τα Γραφεία της ΑΝΕΘ, ενώ η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι τις 31/12/2015, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου (’ξονας 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΕΘ στη Θεσσαλονίκη, οδός Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Τ.Κ. 54655, στο Πρωτόκολλο,
μέχρι τις 7-9-2015 και ώρα 14:00.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου (’ξονας 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Αικατερίνη Τζικοπούλου, οδός Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070. Το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ (www.aneth.gr), και διατίθεται επίσης και από τα γραφεία της ΑΝΕΘ.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ΕΝ ISO 9001:2008 της Εταιρίας.
Θεσσαλονίκη, 20-8-2015
Για την ΑΝΕΘ

Πάσχος Δημ. Παντελής
Πρόεδρος Δ.Σ

Αναλυτική Πρόσκληση

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Δείτε όλα τα νέα της κατηγορίας .

Συμπληρωματικές οδηγίες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 - (18/11/2015)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - (20/8/2015)
6 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης LEADER Αλιείας - (3/8/2015)
2η Παράταση της 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (30/6/2015)
Απόφαση Παράτασης 3ης Προκήρυξης - (22/6/2015)
Παράταση 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (15/6/2015)
Οριστική Κατάταξη 2ης προκήρυξης Ιδιωτ.Επενδύσεων - (2/2/2015)
Αποτελέσματα Leader Αλιείας Ιδ.Επενδ. 2ης προκ. - (9/9/2014)
Δελτίο Τύπου για τη 2η Προκήρυξη Ιδ. έργων Leader Αλιείας - (17/3/2014)
2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων Leader Αλιείας (’ξονας 4 ΕΠΑΛ) - (24/12/2013)
Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (12/8/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (20/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (18/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (13/11/2012)
Έληξε η 1η προκήρυξη - (1/11/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας (1) - (1/10/2012)
Αποτέλεσμα αξιολόγησης δημόσιου έργου Αλιείας - (14/8/2012)
Γραφεία Συμβούλων που παραβρέθηκαν στην ενημέρωση της 1ης προκ. Leader Αλιείας - (16/7/2012)
Πρόσκληση ενημέρωσης Συμβούλων για την 1η προκήρυξη Leader Αλιείας - (11/7/2012)
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 1ης Προκήρυξης Leader Αλιείας - (2/7/2012)
1η Προκήρυξη Ιδιωτικών Εργων - (26/6/2012)
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Δημόσιων Έργων Αλιείας - (22/6/2012)
Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης για Ιδιωτικά έργα - (5/6/2012)
Παράταση υποβολής προτάσεων Δημοσίων Έργων Αλιείας - (28/3/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημόσιων έργων Αλιείας - (6/3/2012)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - (12/8/2011)
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ» - (17/2/2011)
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.