Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
6 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης LEADER Αλιείας
3/8/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(3-8-2015)
6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 610.427,46 € (Δ.Δ. 366.256,48 €)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
(ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013)

6 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 610.427,46 €, Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 366.256,48€ υποβλήθηκαν στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ Α.Ε.), που αποτελεί την ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ), για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έληξε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015. Tο ποσό της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης υπερκαλύφθηκε το οποίο ανερχόταν σε 337.368,60€.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα, η ΟΤΔ Αλιείας δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους δικαιούχους με επιστολή της, να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση της πληρότητας του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον απαιτηθούν.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των υποψήφιων δικαιούχων είναι συγκριτική ανά Κατηγορία Πράξης, γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε ήδη και τελικά με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Τ.Π.) Αλιείας οριστικοποιείται η ένταξη των πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα.
Ακολουθεί πίνακας με στοιχεία των ιδιωτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν, ανά Κατηγορία Πράξεων.


ΔΡΑΣΗ 4.1.1 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

4.1.1.2 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ

6

610.427,46

366.256,48

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Δείτε όλα τα νέα της κατηγορίας .

Συμπληρωματικές οδηγίες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 - (18/11/2015)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - (20/8/2015)
6 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης LEADER Αλιείας - (3/8/2015)
2η Παράταση της 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (30/6/2015)
Απόφαση Παράτασης 3ης Προκήρυξης - (22/6/2015)
Παράταση 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (15/6/2015)
Οριστική Κατάταξη 2ης προκήρυξης Ιδιωτ.Επενδύσεων - (2/2/2015)
Αποτελέσματα Leader Αλιείας Ιδ.Επενδ. 2ης προκ. - (9/9/2014)
Δελτίο Τύπου για τη 2η Προκήρυξη Ιδ. έργων Leader Αλιείας - (17/3/2014)
2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων Leader Αλιείας (’ξονας 4 ΕΠΑΛ) - (24/12/2013)
Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (12/8/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (20/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (18/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (13/11/2012)
Έληξε η 1η προκήρυξη - (1/11/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας (1) - (1/10/2012)
Αποτέλεσμα αξιολόγησης δημόσιου έργου Αλιείας - (14/8/2012)
Γραφεία Συμβούλων που παραβρέθηκαν στην ενημέρωση της 1ης προκ. Leader Αλιείας - (16/7/2012)
Πρόσκληση ενημέρωσης Συμβούλων για την 1η προκήρυξη Leader Αλιείας - (11/7/2012)
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 1ης Προκήρυξης Leader Αλιείας - (2/7/2012)
1η Προκήρυξη Ιδιωτικών Εργων - (26/6/2012)
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Δημόσιων Έργων Αλιείας - (22/6/2012)
Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης για Ιδιωτικά έργα - (5/6/2012)
Παράταση υποβολής προτάσεων Δημοσίων Έργων Αλιείας - (28/3/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημόσιων έργων Αλιείας - (6/3/2012)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - (12/8/2011)
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ» - (17/2/2011)
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.