Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
2η Παράταση της 3ης Προκήρυξης Αλιείας
30/6/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27
Ταχ. Κώδικας : 546 55
Τηλέφωνο : 2310801070
Fax : 2310403593

Email : aneth@aneth.gr

 

 

Ημερομηνία: 30-6-2015
Α.Π.: 225-AL

Κωδικός Πρόσκλησης: 4.1.1_3.3

Προς: ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 164-AL/17-4-2015 Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 (ΑΔΑ: ΩΗΓ3465ΦΘΗ-ΝΘΡ),
  2. Την υπ’ αριθμ. 210-AL/15-6-2015 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας για παράταση της ανωτέρω πρόσκλησης,
  3. Την υπ’ αριθμ. 210-AL/22-6-2015 Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 (ΑΔΑ: 6ΓΖΚ465ΦΘΗ-ΜΥΝ),
  4. Την υπ’ αριθμ. 225-AL/30-6-2015 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας για 2η παράταση της ανωτέρω πρόσκλησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την 2η παράταση της προθεσμίας υποβολής πράξεων μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πράξεων στο ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, ’ξονας Προτεραιότητας 4, «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», ο όποιος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ.αριθμ. 164-AL/17-4-2015 ανοιχτής πρόσκλησης, όπως ισχύει κάθε φορά.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Δείτε όλα τα νέα της κατηγορίας .

Συμπληρωματικές οδηγίες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 - (18/11/2015)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - (20/8/2015)
6 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης LEADER Αλιείας - (3/8/2015)
2η Παράταση της 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (30/6/2015)
Απόφαση Παράτασης 3ης Προκήρυξης - (22/6/2015)
Παράταση 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (15/6/2015)
Οριστική Κατάταξη 2ης προκήρυξης Ιδιωτ.Επενδύσεων - (2/2/2015)
Αποτελέσματα Leader Αλιείας Ιδ.Επενδ. 2ης προκ. - (9/9/2014)
Δελτίο Τύπου για τη 2η Προκήρυξη Ιδ. έργων Leader Αλιείας - (17/3/2014)
2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων Leader Αλιείας (’ξονας 4 ΕΠΑΛ) - (24/12/2013)
Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (12/8/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (20/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (18/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (13/11/2012)
Έληξε η 1η προκήρυξη - (1/11/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας (1) - (1/10/2012)
Αποτέλεσμα αξιολόγησης δημόσιου έργου Αλιείας - (14/8/2012)
Γραφεία Συμβούλων που παραβρέθηκαν στην ενημέρωση της 1ης προκ. Leader Αλιείας - (16/7/2012)
Πρόσκληση ενημέρωσης Συμβούλων για την 1η προκήρυξη Leader Αλιείας - (11/7/2012)
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 1ης Προκήρυξης Leader Αλιείας - (2/7/2012)
1η Προκήρυξη Ιδιωτικών Εργων - (26/6/2012)
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Δημόσιων Έργων Αλιείας - (22/6/2012)
Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης για Ιδιωτικά έργα - (5/6/2012)
Παράταση υποβολής προτάσεων Δημοσίων Έργων Αλιείας - (28/3/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημόσιων έργων Αλιείας - (6/3/2012)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - (12/8/2011)
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ» - (17/2/2011)
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.