Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Απόφαση Παράτασης 3ης Προκήρυξης
22/6/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27
Ταχ. Κώδικας : 546 55
Τηλέφωνο : 2310801070
Fax : 2310403593

Email : aneth@aneth.gr

 

 

Ημερομηνία: 22-6-2015
Α.Π.: 210-AL

Κωδικός Πρόσκλησης: 4.1.1_3.3

Προς: ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

        1. Την υπ’ αριθμ. 164-AL/17-4-2015 Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στον ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 (ΑΔΑ: ΩΗΓ3465ΦΘΗ-ΝΘΡ),
        2. Την υπ’ αριθμ. 210-AL/15-6-2015 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας για παράταση της ανωτέρω πρόσκλησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την παράταση της προθεσμίας υποβολής πράξεων μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πράξεων στο ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013, ’ξονας Προτεραιότητας 4, «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», ο όποιος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω αναφερόμενης σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Δείτε όλα τα νέα της κατηγορίας .

Συμπληρωματικές οδηγίες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 - (18/11/2015)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - (20/8/2015)
6 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης LEADER Αλιείας - (3/8/2015)
2η Παράταση της 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (30/6/2015)
Απόφαση Παράτασης 3ης Προκήρυξης - (22/6/2015)
Παράταση 3ης Προκήρυξης Αλιείας - (15/6/2015)
Οριστική Κατάταξη 2ης προκήρυξης Ιδιωτ.Επενδύσεων - (2/2/2015)
Αποτελέσματα Leader Αλιείας Ιδ.Επενδ. 2ης προκ. - (9/9/2014)
Δελτίο Τύπου για τη 2η Προκήρυξη Ιδ. έργων Leader Αλιείας - (17/3/2014)
2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων Leader Αλιείας (’ξονας 4 ΕΠΑΛ) - (24/12/2013)
Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (12/8/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων Αλιείας - (20/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (18/6/2013)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας - (13/11/2012)
Έληξε η 1η προκήρυξη - (1/11/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημοσίων έργων Αλιείας (1) - (1/10/2012)
Αποτέλεσμα αξιολόγησης δημόσιου έργου Αλιείας - (14/8/2012)
Γραφεία Συμβούλων που παραβρέθηκαν στην ενημέρωση της 1ης προκ. Leader Αλιείας - (16/7/2012)
Πρόσκληση ενημέρωσης Συμβούλων για την 1η προκήρυξη Leader Αλιείας - (11/7/2012)
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 1ης Προκήρυξης Leader Αλιείας - (2/7/2012)
1η Προκήρυξη Ιδιωτικών Εργων - (26/6/2012)
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Δημόσιων Έργων Αλιείας - (22/6/2012)
Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης για Ιδιωτικά έργα - (5/6/2012)
Παράταση υποβολής προτάσεων Δημοσίων Έργων Αλιείας - (28/3/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης Δημόσιων έργων Αλιείας - (6/3/2012)
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - (12/8/2011)
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ» - (17/2/2011)
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.