Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Νέα του Άξονα 3 - Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Προκήρυξης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ
28/7/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των Φακέλων Υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του ’ξονα 3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (λήξη προθεσμίας υποβολής 3/6/2013) και ενημερώθηκαν οι υποψήφιοι επενδυτές για τα αποτελέσματα.
Συνολικά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχαν υποβληθεί 60 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 11.792.185 Ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 5.896.092 Ευρώ.
Με βάση στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) που αποτελεί το Μηχανισμό Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν εγκριθεί οριστικά 34 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4.866.646,64 Ευρώ. Σημειώνεται ότι από αυτά, 9 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 956.705,64 εγκρίθηκαν μετά από ένσταση. ’λλα 4 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 627.740 Ευρώ εγκρίθηκαν καταρχήν αλλά οι επενδυτές δεν επιθυμούν την υλοποίηση τους.

 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Δείτε όλα τα νέα της κατηγορίας .

Τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Προκήρυξης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ - (28/7/2015)
Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - (12/3/2015)
Πρώτα αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης Προκήρυξης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ - (1/8/2014)
Υποβλήθηκαν 60 φάκελοι στη 2η προκήρυξη του ’ξονα 3 - (12/6/2013)
Παράταση στη 2η Προκήρυξη του ’ξονα 3 - (23/4/2013)
2η προκήρυξη του ’ξονα 3 του ΠΑΑ - (25/2/2013)
Υπογραφή Σύμβασης για Μηχανισμό Υποστήριξης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ στην ΠΚΜ - (18/5/2012)
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.