Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
  Πολιτική Ποιότητας  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε δεσμεύεται :

  • να παρέχει όλες τις υπηρεσίες της με γνώμονα πάντοτε την υποβοήθηση της αναπτυξιακής πορείας του Νομού Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας,


  • να τηρεί τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της προς όλες τις κατευθύνσεις (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό),


  • να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο του προσωπικού και των υπηρεσιών της, ώστε να επιτυγχάνει μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης των πελατών της,


  • να τηρεί τη νομοθεσία που άπτεται των δραστηριοτήτων της,


  • να βελτιώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της προς όφελος των «πελατών», των μετόχων της και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα

 

Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής :

  • Τήρηση των συμβατικών δεσμεύσεων,
  • Προσήλωση στην υποστήριξη της ανάπτυξης του Νομού Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας,
  • Επαρκής στήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο, 
  • Συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.

 

 

 
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.