Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων που χαρακτηρίζονται από αυξημένη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης, σε αντιστοιχία με το εύρος και το σύνθετο χαρακτήρα των αντικειμένων της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας απαρτίζεται από 16 Στελέχη (5 με μεταπτυχιακό, 9 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 1 απόφοιτος ΤΕΙ, 1 Απόφοιτοι Λυκείου) με τις ακόλουθες ειδικότητες :
 • 3 Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 1 Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 3 Γεωπόνοι
 • 1 Οικονομολόγος
 • 1 Χημικός Μηχανικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός, Πληροφορικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 Πληροφορικός
 • 1 Νομικός
 • 3 Γραμματείς

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλης Παπαβασιλείου
 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παντελής Τσιβελεκίδης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ηλίας Δημητριάδης
Αγλαϊα - Μαρία Λάσδα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΙΣ
Ελένη Καραμανλή
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ GIS
Ηλίας Δημητριάδης
Ηλίας Αραβίδης
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • Βασίλης Παπαβασιλείου (Υπεύθ.) Πολιτικός Μηχανικός - M.Sc. Συγκοινωνιολόγος
 • Γιώργος Πετρίδης, Χημικός Μηχανικός - M.Sc. Περιβαλλοντολόγος
 • Ανατολή Σιαμίδου, Γεωπόνος-M.Sc. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
 • Κατερίνα Τζικοπούλου, Γεωπόνος
 • Ευαγγελία Κανάκη, Γεωπόνος
 • Αγλαϊα - Μαρία Λάσδα, Μηχανικός Χωροταξίας - M.Sc. Τοπικής Ανάπτυξης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • Ευαγγελία Κανάκη, Γεωπόνος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Θανάσης Τριανταφυλλίδης (Υπεύθ.) Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός
 • Πασχάλης Αμπατζης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Ιωακείμ Κανδυλιάρης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Γιώργος Πετρίδης , Χημικός Μηχανικός - M.Sc. Περιβαλλοντολόγος
 • Ηλίας Δημητριάδης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός - M.Sc. Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ηλίας Αραβίδης , Πληροφορικός
   
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • Έφη Παπαδοπούλου (Υπεύθ.), Οικονομολόγος
 • Σοφία Κοντάκη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • Σοφία Κοντάκη
 • Νανά Μπότσογλου

Για την υλοποίηση Συγχρηματοδούμενων έργων και προγραμμάτων, συνάπτονται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμβάσεις έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για την επαρκή υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων.

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.