Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO:9001 ενώ παράλληλα έχουν ψηφισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας Κανονισμός Προσωπικού, Κανονισμός Οργάνωσης και Κανονισμό Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών.

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει το Οργανόγραμμα της Εταιρίας.

.
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.