Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Διακριτικός Τίτλος : "ΑΝΕΘ"
Επωνυμία : "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ -
   Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
"
Διεθνής Επωνυμία : "DEVELOPMENT AGENCY OF THESSALONIKI S.A."
     
Έτος Ίδρυσης : 1992
Μετοχικό Κεφάλαιο : 1.106.639,71 €
Όργανα Διοίκησης : Γενική Συνέλευση (συνέρχεται τακτικά σε ετήσια βάση)
Ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο
Συμμετοχή :
 • ΠΕΤΑ ΑΕ - Πληροφόρηση, Επιμόρφωση, Τοπική Ανάπτυξη
 • Κοινοπραξία Αναπτυξιακών Φορέων για την Προώθηση και
      Προβολή Τοπικών Προϊόντων (PROMAGRO)
 • MKO Αναπτυξιακή Αλληλεγγύη "Αριστοτέλης"
 • Δίκτυα Συνεργασίας :
 • Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών - HELADA
 • Ελληνικό Δίκτυο LEADER
 • "Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στα Χωριά της Θεσσαλονίκης"
 • Κύκλος Εργασιών :

  2008 : 3.413.961,60 €
  2009 : 1.911.205,59 €
  2010 : 2.832.918,58 €

       
  Πιστοποίηση
  ISO 9001:2000
  :

  EN ISO 9001:2008 έως 19-6-2013
  Φορέας Πιστοποίησης : TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

       
  Διαχειριστική
  Επάρκεια ΕΣΠΑ
  :

  Τύπου Α & Β (από 16-3-2009)

  ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

  Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
  Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
  ’ξονας 3   ’ξονας 4

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
  Ε.Π. Αλιείας

  ESPA
  ΕΣΠΑ

  Ανακοινώσεις
  Δελτία Τύπου
  Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
  Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

  Designed and Developed by A.S.T.