Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ" ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1992 με πρωτοβουλία των φορέων της Αυτοδιοίκησης του Νομού, Συνεταιρισμών και άλλων τοπικών φορέων.

Μέτοχοι της Εταιρίας είναι :

  - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
  - Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
  - 3 Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
  - 7 Καλλικρατικοί Δήμοι
  - 1 Δημοτική Επιχείρηση
  - 1 Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
  - H Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαγκαδά
  - 5 Αγροτικοί - Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί
  - 2 Αλιευτικοί Σύλλογοι
  - Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος
  - Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ
  - Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
  - Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα B. Ελλάδας - ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ
  - Η Ένωση Νέων Αγροτών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
  - Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Η συμμετοχή ενός τόσο μεγάλου φάσματος φορέων δημιούργησε σημαντικές δυνατότητες για την αποτελεσματική συμβολή της Εταιρίας στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Βασική στόχευση της Εταιρίας απετέλεσε από την πρώτη περίοδο της ίδρυσης της η λειτουργία της ως φορέα κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, συντονισμού και διαχείρισης αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό βασικές προτεραιότητες και άξονες δράσης της Εταιρίας αποτελούν :
 • Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των αγροτικών περιοχών του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας
 • Η προώθηση και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η στήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο
 • Η παροχή πληροφόρησης και τεχνικής στήριξης στους φορείς και τους κατοίκους της υπαίθρου
 • Η υποστήριξη, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η διευκόλυνση της ένταξης του στην αγορά εργασίας.
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.