Το πρόγραμμα υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις

Δραση 1
Μελέτη Διάγνωσης Των Αναγκών Της Τοπικής Αγοράς Εργασίας για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκης και τη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
Δραση 2
Δικτύωση

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Δραση 3
Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης
Δραση 4
Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης
 
Δραση 5
Κατάρτιση- Τμήμα Α’
Δραση 6
Κατάρτιση- Τμήμα Β’
Δραση 7
Κατάρτιση- Τμήμα Γ’
Δραση 8
Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη