Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Τοπ. Προγρ. Αλιείας > Συχνές ερωτήσεις
 
Συχνές Ερωτήσεις  

«ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ 2007-2013)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα αναφέρεται μόνο σε αλιείς;
Ποια είναι η περιοχή παρέμβασης
Τι είδους επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα;
Ποιο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης;
Είναι επιλέξιμη δαπάνη η Αγορά Ιστιοφόρου σκάφους (και του εξοπλισμού του) άνω των 10μ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό σκάφος ενοικίασης χωρίς πλήρωμα (κόστος~150.000); Όσον αφορά τα τυπικά δικαιολογητικά, στη περίπτωση δημιουργίας επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκαφών, απαιτείται η βεβαίωση χρήσης γης;
Είμαι νέος ψαράς και ενδιαφέρομαι να ενταχθώ στο πρόγραμμα αλιείας 2007 έως 2013. Έχω γύρω στα 10 χρόνια επαγγελματική αλιευτική άδεια. Με το πρόγραμμα μου δίνεται η δυνατότητα να μετατρέψω το αλιευτικό μου σκάφος σε τουριστικό ή να αποκτήσω αλιευτικό σκάφος;
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας θα ήθελα να διασαφηνιστεί εάν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς επαγγελματικού οχήματος στο μέτρο 4.1.1.3.;
Η δημιουργία οδοντιατρικού κέντρου σε επιλέξιμη περιοχή του Leader Αλιείας θεωρείται επιλέξιμη δραστηριότητα;
Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν το Leader Αλιείας έχει ανοίξει για κατάθεση επενδυτικής πρότασης και πού μπορώ να απευθυνθώ για την δημιουργία φακέλου, κατοικία Πλαταμώνας Πιερίας.
Ασχολούμαι με την θάλασσα εδώ και 3 χρόνια περίπου και έχω ένα επαγγελματικό βαρκάκι στις αλυκές Κίτρους. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν το πρόγραμμα αυτό το επιδοτούμενο που ισχύει τώρα, μπορεί κάποιος επαγγελματίας ψαράς να κάνει εργαλεία για την δουλειά του π.χ. δίχτυα-νταούλια-κλουβιά κ.α.
Είμαι μηχανικός στο Καλοχώρι και έχω τρία σενάρια για επιδότηση: α) αγορά προγραμμάτων αξίας 5.000 ευρώ, β) αγορά προγραμμάτων αξίας 12.000 ευρώ και γ) αγορά προγραμμάτων και εκτυπωτή πλότερ αξίας 25.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι εάν μπορούν να υλοποιηθούν και τρία ή μόνο κάποιο;
Επενδυτής διαθέτει ιδιόκτητο χώρο εμβαδού περίπου 500 τ.μ. σε επιλέξιμη περιοχή του εν λόγω προγράμματος τον οποίο και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για την εξής παρακάτω επένδυση: Πρόκειται να δημιουργήσει στο συγκεκριμένο χώρο ένα εργαστήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής του προς επεξεργασία προϊόντος, διαμορφωμένο διαλογητήριο, συσκευαστήριο και αποθηκευτικό χώρο (επαγγελματικό ψυγείο) για τη συντήρηση των προϊόντων πριν τη διάθεσή τους προς χονδρική πώληση. Το προϊόν που θα επεξεργασθεί είναι τα μανιτάρια. Είναι επιλέξιμη στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος η προαναφερόμενη επένδυση;
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη συμμετοχή κάποιου στο πρόγραμμα, έχοντας ήδη υποβάλλει πρόταση στον ’ξονα 3 του ΥΠΑΑ (Μέτρο 313Β). Και η υπό αξιολόγηση πρόταση στο Μέτρο 313Β (που εκκρεμεί να αξιολογηθεί) και η επικείμενη στο Leader Αλιείας Θεσσαλονίκης θα αφορούν παρόμοιο αντικείμενο αλλά σε διαφορετικούς τόπους παρέμβασης. Υπάρχει ενδιαφέρον υλοποίησης και των δύο προγραμμάτων, εφόσον υπάρξει έγκριση. Κατόπιν εκτενούς μελέτης των Οδηγών των αντίστοιχων Μέτρων δεν διαφαίνεται κάποιος περιορισμός στην υποβολή, έγκριση και υλοποίησή τους. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα αυτή.
Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας στον οδηγό εφαρμογής στην σελίδα 16 αναγράφονται οι ιδιωτικές επενδύσεις που μπορούν να ενταχθούν από μη αλιείς. Σε αυτές ανήκουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, επομένως θα μπορούσε να ενταχθεί επιχείρηση βάση του ακόλουθου ΚΑΔ. 1. ΚΑΔ 95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης; 2. ΚΑΔ 95.2 Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης που περιλαμβάνει τους ΚΑΔ 95.21. Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης; 95.21.1. Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών; Παρακαλώ πολύ διευκρινίστε ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα. Επιπλέον όσον αφορά τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται? Ανήκουν σε αυτές οι επιχειρήσεις γραφιστικών τεχνών και αν ναι ανήκουν και οι επιχειρήσεις κατασκευής ιστοσελίδων που σχετίζονται με την φωτογραφία και τις γραφιστικές τέχνες?
Θα ήθελα παρακαλώ να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω, σχετικά με τα δικαιολογητικά υποβολής προτάσεων στο LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ.

• Στην περίπτωση πενταετούς μίσθωσης ακινήτου, κατά τη υποβολή της πρότασης είναι απαραίτητα τα πιστοποιητικά: α. ιδιοκτησίας και β. μεταγραφής; Αν ναι υπάρχει και κάποιο επιπλέον πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομισθεί;

• Στην περίπτωση που στο προτεινόμενο σχέδιο υπάρχει μόνο βελτίωση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και όχι ανέγερση, είναι απαραίτητα τα τεχνικά σχέδια - σκαριφήματα, κατόψεις (πλήρεις και με διάταξη του εξοπλισμού), όψεις, τομές αλλά και η βεβαίωση χρήσης γης;

• Αποδεικτικά στοιχεία μοριοδότησης των μόνιμων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης για τα τελευταία 3 έτη είναι απαραίτητα και για τις επενδύσεις που υα υλοποιηθούν και από ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ. Αν ναι, στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποδειχθεί το παραπάνω για τον τόπο κατοικίας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αρκεί να προσκομισθεί αποδεικτικό τριετούς εγκατάστασης της επιχείρησης στην επιλέξιμη περιοχή του LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ;

• Στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι κατάστημα εστίασης, τα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων μπορούν να είναι τιμολόγια αγοράς προϊόντων σερβίρονται στους πελάτες του καταστήματος ή απαιτούντα και συμφωνητικά διάθεσης των πρώτων υλών από τους τοπικούς προμηθευτές;

Παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε εάν στα πλαίσια του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες: υπηρεσίες καθαριστηρίου (ρούχα, σεντόνια/πετσέτες κλπ. ξενοδοχείων), υπηρεσίες ταχυδρομείου/κούριερ. Για τις παραπάνω δραστηριότητες υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο Κορινό Πιερίας.
Ατομική πολύ μικρή επιχείρηση που δραστηροποιείται στην εμπορία και service ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει συνάψει σύμβαση franchise με άλλη εταιρία (franchisor). H σύμβαση αυτή αφορά καθαρά τη χρησιμοποίηση του ονόματος της δεύτερης (franchisor) και τις προδιαγραφές διαμόρφωσης του καταστήματος της πρώτης (franchisee). Ουδεμία άλλη συμμετοχή έχει η δεύτερη εταιρία (franchisor) στην ατομική επιχείρηση (franchisee) και βέβαια δεν εμφανίζεται και σε κανένα έγγραφο της ατομικής επιχείρησης (π.χ. ΚΑΔ) το franchise. Με τα παραπάνω λοιπόν δεδομένα, η εν λόγω ατομική επιχείρηση είναι επιλέξιμη στο παραπάνω πρόγραμμα καταρχήν ως προς τη δραστηριότητά της και κατά δεύτερο ως προς το γεγονός του franchise.
...

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
1
Το πρόγραμμα αναφέρεται μόνο σε αλιείς;

Όχι. Δικαιούχοι στον ’ξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 είναι:


Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1:

 • Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του ’ρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2:

 • Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του ’ξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3:

 • Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/ Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

2

Ποια είναι η περιοχή παρέμβασης


Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτείνεται σε 3 Περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας). Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου* και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.
*Περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας μέχρι το όριο των 10km από την ακτογραμμή.


3
Τι είδους επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα;

 

Ιδιωτικές Επενδύσεις ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, όπως αυτοί ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι των συνημμένων της σχετικής πρόσκλησης.

 

4

Ποιο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης;


Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο φορέα της επένδυσης με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Τα όρια της χορηγούμενης δημόσιας δαπάνης καθορίζονται ως εξής για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας (Περιφέρεια που καλύπτεται από το στόχο σύγκλισης):

 • μέχρι 65% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από αλιείς (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1),
 • μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης για επενδύσεις που υλοποιούνται από μη αλιείς (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2) και
 • μέχρι 60% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3).

Σημειώνεται ότι στα ποσοστά συνεισφοράς της δημόσιας δαπάνης, όπως ορίζεται στο ’ρθρο 53 και στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1198/2006, συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του Κανονισμού 498/2007 («Θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας»), καθώς οι ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από τα εν λόγω μέσα (εγγυήσεις, επιδότησης δανείου η/και επιτοκίου κ.λ.π.) συνυπολογίζονται στη σώρευση ενισχύσεων.

Όταν ενεργοποιηθεί, με τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα το ταμείο ΕΝΑΛΙΟ, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα απευθυνθούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής τους θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις δυνατότητες που παρέχονται από το Ταμείο, καθώς θα προκύπτουν προϊόντα με τους πλέον ευνοϊκούς όρους της αγοράς.


5
Είναι επιλέξιμη δαπάνη η Αγορά Ιστιοφόρου σκάφους (και του εξοπλισμού του) άνω των 10μ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό σκάφος ενοικίασης χωρίς πλήρωμα (κόστος~150.000); Όσον αφορά τα τυπικά δικαιολογητικά, στη περίπτωση δημιουργίας επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκαφών, απαιτείται η βεβαίωση χρήσης γης;

 

Είναι επιλέξιμη η ίδρυση Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου» (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1: αλιείς & Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2: μη αλιείς, παρ. 3.1 Οδηγού Εφαρμογής), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων (παρ. 4.2 Οδηγός Εφαρμογής και Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης). Ως εκ τούτου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αγορά σκάφους για καταδυτικό τουρισμό) (παρ. 3.4 Οδηγού Εφαρμογής).
Σε ότι αφορά την ζητούμενη από την προκήρυξη βεβαίωσης χρήσης γης, απαιτείται εφόσον υπάρξουν κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

6

Είμαι νέος ψαράς και ενδιαφέρομαι να ενταχθώ στο πρόγραμμα αλιείας 2007 έως 2013. Έχω γύρω στα 10 χρόνια επαγγελματική αλιευτική άδεια. Με το πρόγραμμα μου δίνεται η δυνατότητα να μετατρέψω το αλιευτικό μου σκάφος σε τουριστικό ή να αποκτήσω αλιευτικό σκάφος;


Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος ’ξονας 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 αναφέρονται ρητά στη παρ. 3.2 Οδηγού Εφαρμογής.
Είναι επιλέξιμη η ίδρυση Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου» (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1: αλιείς & Κατηγορία Πράξης 4.1.1.2: μη αλιείς, παρ. 3.1 Οδηγού Εφαρμογής), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στη Λίστα Εξέτασης Πληρότητας Στοιχείων (παρ. 4.2 Οδηγός Εφαρμογής και Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης). Ως εκ τούτου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αγοράς εξοπλισμού απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης (παρ. 3.4 Οδηγού Εφαρμογής).
Σε ότι αφορά την απόκτηση αλιευτικού σκάφους δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.


7

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας θα ήθελα να διασαφηνιστεί εάν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς επαγγελματικού οχήματος στο μέτρο 4.1.1.3.;


Σε ότι αφορά τη δαπάνη αγοράς επαγγελματικού οχήματος, κατά τον λεπτομερή  προσδιορισμό των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας, αυτή κρίθηκε ως μη επιλέξιμη δαπάνη στο Τοπικό Πρόγραμμα (’ξονας 4 του ΕΠΑΛ).
Αντίθετα, στην Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3 του Τοπικού Προγράμματος είναι επιλέξιμη η δαπάνη για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων μεταφοράς (π.χ. αντικατάσταση νέου κινητήρα, μετατροπή από καύση πετρελαίου σε καύση υγραερίου) με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν έξοδα συντήρησης και επισκευής.


8

Η δημιουργία οδοντιατρικού κέντρου σε επιλέξιμη περιοχή του Leader Αλιείας θεωρείται επιλέξιμη δραστηριότητα;


Είναι επιλέξιμη η ίδρυση Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα  εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.
Ο όρος «παροχή προσωπικών υπηρεσιών» αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που βελτιώνουν ή διευκολύνουν τη διαβίωση του πολίτη στον τόπο όπου ζει, στο σπίτι του, εκεί που δουλεύει ή διασκεδάζει. Αφορά υπηρεσίες που αφορούν την οικογένεια (φύλαξη των παιδιών ή τη βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου), τις υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα (όπως οι οικιακές εργασίες, το μαγείρεμα στο σπίτι ή γενικά η παρασκευή γευμάτων, η κηπουρική, η φύλαξη κλπ.) και τις υπηρεσίες για εξαρτώμενα πρόσωπα (όπως η φροντίδα ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ κλπ).

Ως εκ τούτου, η δημιουργία οδοντιατρικού κέντρου δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα σύμφωνα με το Τοπικό Πρόγραμμα (’ξονας 4 ΕΠΑΛ 2007-2013).


9

Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν το Leader Αλιείας έχει ανοίξει για κατάθεση επενδυτικής πρότασης και πού μπορώ να απευθυνθώ για την δημιουργία φακέλου, κατοικία Πλαταμώνας Πιερίας

H υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 14-3-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - ΑΝΕΘ Α.Ε., Δ/νση: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00).

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Ενημερωτικό υλικό, Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας, Κριτήρια επιλεξιμότητας & επιλογής, Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, κλπ) διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας – ΑΝΕΘ Α.Ε., Δ/νση: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00) από την κα. Σοφία Κοντάκη. Για την παραλαβή τους δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. : www.aneth.gr

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη περιοχή παρέμβασης του προγράμματος, η οποία αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία εκτείνεται σε 3 Νομούς (Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας). Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου* και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό Ημαθίας και τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Νομό Πιερίας (ο Πλαταμώνας Πιερίας δεν ανήκει στη περιοχή παρέμβασης).

10

Ασχολούμαι με την θάλασσα εδώ και 3 χρόνια περίπου και έχω ένα επαγγελματικό βαρκάκι στις αλυκές Κίτρους. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν το πρόγραμμα αυτό το επιδοτούμενο που ισχύει τώρα, μπορεί κάποιος επαγγελματίας ψαράς να κάνει εργαλεία για την δουλειά του π.χ. δίχτυα-νταούλια-κλουβιά κ.α.


Σχετικά με την αγορά εξοπλισμού για το αλιευτικό σκάφος, σας γνωρίζουμε ότι κρίνεται από την ΟΤΔ Αλιείας ως μη επιλέξιμη δραστηριότητα, καθώς δεν κατατάσσεται στις επιλεξιμότητες του Τοπικού Προγράμματός μας.

Αναλυτικότερα σας ενημερώνουμε ότι οι επιλέξιμοι τύποι επενδύσεων για τους αλιείες είναι οι παρακάτω:

 • Στην Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1: «Ιδιωτικές Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από αλιείς, με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους».
  • 4.1.1.1.1 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου»
  • 4.1.1.1.2 «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα  εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ»
  • 4.1.1.1.3 «Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων  εστίασης και αναψυχής»
  • 4.1.1.1.4 «Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός του τομέα αλιείας»
  • 4.1.1.1.5 «Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»
 • Στην Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3: «Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας».
Περιλαμβάνονται επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης: Μέτρα για την μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.


11

Είμαι μηχανικός στο Καλοχώρι και έχω τρία σενάρια για επιδότηση: α) αγορά προγραμμάτων αξίας 5.000 ευρώ, β) αγορά προγραμμάτων αξίας 12.000 ευρώ και γ) αγορά προγραμμάτων και εκτυπωτή πλότερ αξίας 25.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι εάν μπορούν να υλοποιηθούν και τρία ή μόνο κάποιο;


Οι επιλέξιμες επενδύσεις για το παρόν πρόγραμμα αναφέρονται στη παράγραφο 3.1 του Οδηγού Εφαρμογής. Ως εκ τούτου η ΟΤΔ Αλιείας κρίνει ότι η προτεινόμενη επένδυση δεν είναι επιλέξιμη.

12

Επενδυτής διαθέτει ιδιόκτητο χώρο εμβαδού περίπου 500 τ.μ. σε επιλέξιμη περιοχή του εν λόγω προγράμματος τον οποίο και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για την εξής παρακάτω επένδυση: Πρόκειται να δημιουργήσει στο συγκεκριμένο χώρο ένα εργαστήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής του προς επεξεργασία προϊόντος, διαμορφωμένο διαλογητήριο, συσκευαστήριο και αποθηκευτικό χώρο (επαγγελματικό ψυγείο) για τη συντήρηση των προϊόντων πριν τη διάθεσή τους προς χονδρική πώληση. Το προϊόν που θα επεξεργασθεί είναι τα μανιτάρια. Είναι επιλέξιμη στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος η προαναφερόμενη επένδυση;


Για την ίδρυση μονάδας μεταποίησης μανιταριών, σας γνωρίζουμε ότι κρίνεται από την ΟΤΔ Αλιείας ως μη επιλέξιμη, καθώς δεν κατατάσσεται στις επιλεξιμότητες του Τοπικού Προγράμματός μας.

Διευκρινίζεται ότι στη Κατηγορία Πράξης 4.1.1.3: «Λοιπές Ιδιωτικές επενδύσεις τομέα αλιείας» περιλαμβάνονται επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης και είναι Μέτρα για την μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

13

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη συμμετοχή κάποιου στο πρόγραμμα, έχοντας ήδη υποβάλλει πρόταση στον ’ξονα 3 του ΥΠΑΑ (Μέτρο 313Β). Και η υπό αξιολόγηση πρόταση στο Μέτρο 313Β (που εκκρεμεί να αξιολογηθεί) και η επικείμενη στο Leader Αλιείας Θεσσαλονίκης θα αφορούν παρόμοιο αντικείμενο αλλά σε διαφορετικούς τόπους παρέμβασης. Υπάρχει ενδιαφέρον υλοποίησης και των δύο προγραμμάτων, εφόσον υπάρξει έγκριση. Κατόπιν εκτενούς μελέτης των Οδηγών των αντίστοιχων Μέτρων δεν διαφαίνεται κάποιος περιορισμός στην υποβολή, έγκριση και υλοποίησή τους. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα αυτή.


Εφόσον «ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 4ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο» είναι επιλέξιμος για το παρόν πρόγραμμα.
Ως εκ τούτου η ΟΤΔ Αλιείας κρίνει ότι εφόσον ο επενδύτης υλοποιεί έργο σε άλλη περιοχή παρέμβασης (περιοχή άξονα 3 ΠΑΑ) δεν υπάρχει ασυμβίβαστο και μπορεί να καταθέσει πρόταση στο παρόν πρόγραμμα.


14

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας στον οδηγό εφαρμογής στην σελίδα 16 αναγράφονται οι ιδιωτικές επενδύσεις που μπορούν να ενταχθούν από μη αλιείς. Σε αυτές ανήκουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, επομένως θα μπορούσε να ενταχθεί επιχείρηση βάση του ακόλουθου ΚΑΔ. 1. ΚΑΔ 95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης; 2. ΚΑΔ 95.2 Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης που περιλαμβάνει τους ΚΑΔ 95.21. Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης; 95.21.1. Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών; Παρακαλώ πολύ διευκρινίστε ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα. Επιπλέον όσον αφορά τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται? Ανήκουν σε αυτές οι επιχειρήσεις γραφιστικών τεχνών και αν ναι ανήκουν και οι επιχειρήσεις κατασκευής ιστοσελίδων που σχετίζονται με την φωτογραφία και τις γραφιστικές τέχνες?


Oι επιλέξιμες επενδύσεις για το παρόν πρόγραμμα αναφέρονται στη παράγραφο 3.1 του Οδηγού Εφαρμογής και με σαφήνεια αναφέρει ότι είναι επιλέξιμη η ίδρυση/εκσυγχρονισμός «Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα  εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.».

Συγκεκριμένα, η ΟΤΔ Αλιείας κρίνει ότι είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με:

 • την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (ενδεικτικά αναφέρονται: Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, Υπηρεσίες επισκευής οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου, Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, Υπηρεσίες επισκευής επίπλων και ειδών οικιακής διακόσμησης, Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων, Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης)
 • τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών (ενδεικτικά αναφέρονται: Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων, φωτογραφίσεων, αεροφωτογραφιών, Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων, γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών, υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών


15

Θα ήθελα παρακαλώ να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω, σχετικά με τα δικαιολογητικά υποβολής προτάσεων στο LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ.

• Στην περίπτωση πενταετούς μίσθωσης ακινήτου, κατά τη υποβολή της πρότασης είναι απαραίτητα τα πιστοποιητικά: α. ιδιοκτησίας και β. μεταγραφής; Αν ναι υπάρχει και κάποιο επιπλέον πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομισθεί;

• Στην περίπτωση που στο προτεινόμενο σχέδιο υπάρχει μόνο βελτίωση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και όχι ανέγερση, είναι απαραίτητα τα τεχνικά σχέδια - σκαριφήματα, κατόψεις (πλήρεις και με διάταξη του εξοπλισμού), όψεις, τομές αλλά και η βεβαίωση χρήσης γης;

• Αποδεικτικά στοιχεία μοριοδότησης των μόνιμων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης για τα τελευταία 3 έτη είναι απαραίτητα και για τις επενδύσεις που υα υλοποιηθούν και από ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ. Αν ναι, στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποδειχθεί το παραπάνω για τον τόπο κατοικίας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αρκεί να προσκομισθεί αποδεικτικό τριετούς εγκατάστασης της επιχείρησης στην επιλέξιμη περιοχή του LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ;

• Στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι κατάστημα εστίασης, τα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων μπορούν να είναι τιμολόγια αγοράς προϊόντων σερβίρονται στους πελάτες του καταστήματος ή απαιτούντα και συμφωνητικά διάθεσης των πρώτων υλών από τους τοπικούς προμηθευτές;


Tα απαραίτητα δικαιολογητικά για το παρόν πρόγραμμα αναφέρονται στη παράγραφο 4.2 του Οδηγού Εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στην περίπτωση πενταετούς μίσθωσης ακινήτου, κατά τη υποβολή της πρότασης δεν είναι απαραίτητα τα πιστοποιητικά: α. ιδιοκτησίας και  β. μεταγραφής, αλλά είναι απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 6.2 Οδηγού Εφαρμογής)
 • Είναι προφανές ότι στη περίπτωση που υπάρχουν κτιριακές δαπάνες απαιτούνται τα τεχνικά σχέδια - σκαριφήματα, κατόψεις (πλήρεις και με διάταξη του εξοπλισμού), όψεις, τομές.
 • Η βεβαίωση χρήσης γης είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό ανεξάρτητα από το εάν το προτεινόμενο σχέδιο αφορά ανέγερση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Σε ότι αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία μοριοδότησης των μόνιμων κατοίκων, αλλά και της αξιοποίησης των τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων (κριτήρια επιλογής), αυτά θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων (εφόσον δεν μπορούν να προσκομισθούν τα όσα ορίζει ο οδηγός εφαρμογής).

16

Παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε εάν στα πλαίσια του προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες: υπηρεσίες καθαριστηρίου (ρούχα, σεντόνια/πετσέτες κλπ. ξενοδοχείων), υπηρεσίες ταχυδρομείου/κούριερ Για τις παραπάνω δραστηριότητες υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο Κορινό Πιερίας.


Οι επιλέξιμες επενδύσεις για το παρόν πρόγραμμα αναφέρονται στη παράγραφο 3.1 του Οδηγού Εφαρμογής όπου αναφέρεται ότι είναι επιλέξιμη η ίδρυση/εκσυγχρονισμός «Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών, όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων κλπ.». Ο όρος «παροχή προσωπικών υπηρεσιών» αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που βελτιώνουν ή διευκολύνουν τη διαβίωση του πολίτη στον τόπο όπου ζει, στο σπίτι του, εκεί που δουλεύει ή διασκεδάζει. Ως εκ τούτου, η ΟΤΔ Αλιείας κρίνει ότι είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με υπηρεσίες καθαριστηρίου και ταχυδρομείου.


17

Ατομική πολύ μικρή επιχείρηση που δραστηροποιείται στην εμπορία και service ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει συνάψει σύμβαση franchise με άλλη εταιρία (franchisor). H σύμβαση αυτή αφορά καθαρά τη χρησιμοποίηση του ονόματος της δεύτερης (franchisor) και τις προδιαγραφές διαμόρφωσης του καταστήματος της πρώτης (franchisee). Ουδεμία άλλη συμμετοχή έχει η δεύτερη εταιρία (franchisor) στην ατομική επιχείρηση (franchisee) και βέβαια δεν εμφανίζεται και σε κανένα έγγραφο της ατομικής επιχείρησης (π.χ. ΚΑΔ) το franchise. Με τα παραπάνω λοιπόν δεδομένα, η εν λόγω ατομική επιχείρηση είναι επιλέξιμη στο παραπάνω πρόγραμμα καταρχήν ως προς τη δραστηριότητά της και κατά δεύτερο ως προς το γεγονός του franchise.


Σε σχέση με το ερώτημα, για το αν επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και service ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία έχει συνάψει σύμβαση franchise με άλλη εταιρία (franchisor), μπορεί να καταθέσει πρόταση, σας γνωρίζουμε ότι με δεδομένο ότι στο θεσμικό πλαίσιο του ’ξονα 4 ΕΠΑΛ 2007-2013, αλλά και στη προκήρυξη, δεν γίνεται αναφορά για μη επιλεξιμότητα επιχειρήσεων που λειτουργούν με το σύστημα franchising κρίνεται από την ΟΤΔ Αλιείας ως επιλέξιμη δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι πληροί τα απαραίτητα κριτήρια και τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.
[ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.