Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Άξονας 4 (Leader) > Συχνές ερωτήσεις
 
Συχνές Ερωτήσεις  
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 1Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ.

Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών μετά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στην ΟΤΔ;
Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας, στην περίπτωση ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης οινοποιητικής μονάδας
Τα οικονομικά στοιχεία που θα κατατεθούν (ισολογισμοί, Ε3, κλπ) θα είναι της τριετίας 2007-2009; Διότι για το έτος 2010 δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη τα αντίστοιχα έντυπα.
Ζητούνται αντίγραφα θεωρημένων ισοζυγίων γενικών και αναλυτικών καθολικών. Ποιών μηνών ακριβώς;
Στα δικαιολογητικά που συνδέονται με κριτήρια επιλογής, ζητείται βεβαίωση εργοδότη και κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (πλέον της ασφαλιστικής ενημερότητας). Τι ακριβώς εννοείτε;
Τι εννοείτε με τον όρο "οίνος ποιότητας"; Πρέπει να παράγω είδη οίνο ποιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης ή θα πρέπει να παράγω οίνο ποιότητας μετά τον εκσυγχρονισμό;
Μία αμπελουργός ενδιαφέρεται να ιδρύσει οινοποιείο. Έχει ήδη εκδοθεί άδεια οικοδομής η οποία όμως είναι από κοινού στο όνομα το δικό της και του συζύγου της. Θα πρέπει να κάνει αναθεώρηση της άδειας οικοδομής και να αλλάξει το όνομα του δικαιούχου; Θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα ως νομικό πρόσωπο, ιδρύοντας μια επιχείρηση όπου θα συμμετέχει αυτή κατά κύριο ποσοστό και με ένα μικρό ποσοστό ο σύζυγός της ούτος ώστε να μην χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της άδειας; Εάν παρόλα αυτά είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την αίτηση συμμετοχής στο Μέτρο;
Θα ήθελα επίσης μία διευκρίνηση όσον αφορά τη Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορεί να γίνει: α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές περιοχές β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Θα πρέπει να ισχύουν και οι δύο περιπτώσεις (α και β) ή καλυπτόμασε με μόνο μία από αυτές;
Στην περίπτωση β) θα πρέπει να έχει κατά την αίτηση πιστοποιητικό για βιολογική γεωργία ή ολοκληρωμένη διαχείρηση σε ισχύ; Αν ένας παραγωγός ξεκινήσει τώρα αυτή τη διαδικασία, θα λάβει κάποια βεβαίωση σε τουλάχιστον ένα χρόνο από σήμερα, εφόσον καλύψει μία καλλιεργητική περίοδο. Για την αίτηση στο Μέτρο μας καλύπτει απλώς μία σύμβαση με τον Φορέα Πιστοποίησης;
Σε πόσο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης;
Μπορεί κάποιος ΟΤΑ να υποβάλει πρόταση για δύο διαφορετικές δράσεις του ίδιου Υπομέτρου; Μπορεί να υποβάλει πρόταση για δύο διαφορετικά Υπομέτρα;
Υπάρχει ένα τοπικό παραδοσιακό έθιμο σε ένα Δημοτικό διαμέρισμα που σχετίζεται με ιπποδρομίες. Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη επένδυση η διαμόρφωση ενός ιπποδρομίου στα πλαίσια της δράσης L321-3;
Στο πλαίσιο της δράσης L321-1 είναι επιλέξιμη ενέργεια ο εγκιβωτισμός τάφρου όμβριων υδάτων;
Θα μπορούσε ο πολιτιστικός σύλλογος Λαγκαδά «Η Μυγδονία», ο οποίος έχει έδρα στην εντός σχεδίου περιοχή του Λαγκαδά, να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της δράσης L321-3, δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις και οι λοιπές δράσεις αφορούν την ευρύτερη περιοχή;
Σε ποιες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER μπορούν να λάβουν μέρος συνεταιρισμοί;
Oι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα κατατεθούν με το φάκελο υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου επενδυτή κατά την προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής;
Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα η ίδρυση μονάδας οίκου ευγηρίας (γηροκομείο) στο Δ.Δ. Βρασνών; Και αν ναι, σε ποια δράση θα ενταχθεί;
Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα η ίδρυση μονάδας κατασκευής μηχανημάτων για την σοκολατοποιία;
Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα η ίδρυση μονάδας κατασκευής οικίσκων που να εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια μέσω Φ/Β πάνελς στο Δ.Δ. Ασπροβάλτας;
Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση στο Μέτρο L123α και ειδικότερα στον Τομέα: ΓΑΛΑ για Ίδρυση τυροκομείου, καθώς στην προκήρυξη αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια γάλακτος. Θα πρέπει δηλαδή ο φορέας της επένδυσης να αποδείξει ότι διαθέτει την πρώτη ύλη (γάλα) είτε από δική του παραγωγή, είτε με προσύμφωνα που θα προσκομίσει; Ή θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για την δυνατότητα ίδρυσης τυροκομείου λόγω επάρκειας γάλακτος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας;
Η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην της βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο της Δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, αναφέρετε μόνο στην κονσερβοποίηση;
Έχει προκηρυχθεί το μέτρο «121 Leader» και η ίδρυση σαλιγκαροτροφείου περιλαμβάνεται σε κάποιο μέτρο του «προγράμματος Leader»;
Η ίδρυση μεταποιητικής μονάδας για την παραγωγή κομπόστας φρούτων, την παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, την επεξεργασία τομάτας και παραγωγής πολτού, καθώς και την επεξεργασία και τυποποίηση πιπεριών και άλλων οπωροκηπευτικών εντάσσεται στη Δράση L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση» του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης;
Είναι δυνατή η υποβολή 2 διακριτών φακέλων υποψηφιότητας από 2 ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα στο ίδιο ακίνητο ιδιοκτησίας άλλου φυσικού προσώπου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων & προμήθεια εξοπλισμού) υφιστάμενης επιχείρησης; Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα χρήσης του ακινήτου για το ένα νομικό πρόσωπο αποδεικνύεται με βάση πολυετές συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης (μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του νομικού προσώπου), ενώ για το άλλο νομικό πρόσωπο η δυνατότητα χρήσης τμήματος του ακινήτου αποδεικνύεται με βάση συμβόλαιο επαγγελματικής υπενοικίασης (υπομίσθωσης) μεταξύ των 2 νομικών προσώπων.
Δραστηριότητες όπως: α)εκσυγχρονισμός υφιστάμενου κρεοπωλείου και β)ίδρυση ατομικής επιχείρησης τεχνικών υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοματισμοί, καταγραφές, μετρήσεις) για hardware-software και αγορά φορτηγού, μπορούν να ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader του νομού Θεσσαλονίκης;
Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με ίδια κεφάλαια του επιχειρηματία απαιτεί βεβαίωση από την τράπεζα με το υπόλοιπο ημέρας του λογαριασμού ή θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση με το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού; Οι βεβαιώσεις – εκτυπώσεις από τίτλους μετοχών κλπ. αποτελούν τεκμήριο για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής;
Μπορεί ο υποψήφιος επενδυτής, γεωργός, που δεν είναι κάτοικος επιλεγμένου Δήμου που ανήκει στην περιοχή παρέμβασης, να μεταφερθεί πριν την υποβολή της πρότασης στον Δήμο αυτό ώστε να μπορέσει να υπαχθεί στο πρόγραμμα, προσκομίζοντας την σχετική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;
Απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για κάθε εταίρο μίας επιχείρησης και επιπλέον είναι απαραίτητο οι εταίροι να έχουν μόνιμη κατοικία στο Δήμο όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση;
Στο δικαιολογητικό υπ’ αρ. 13 ζητείται “Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ”. Εννοείτε την ΑΠΔ και για ποια χρονική περίοδο;
Στα δικαιολογητικά που συνδέονται με κριτήρια επιλογής, στο υπ’ αρ. 1 δικαιολογητικό ζητείται πιστοποιητικό μεταγραφής βαρών – διεκδικήσεων. Σε περίπτωση μισθωμένου χώρου, απαιτείται το δικαιολογητικό αυτό;
Στην ίδρυση οινοποιείου βιολογικής αμπελουργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης απαιτείται συγκεκριμένη δυναμική στην παραγωγικότητα του οινοποιείου;
Η δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικών Αποβλήτων η οποία θα παίρνει οργανική ύλη και θα παράγει κομπόστ που αποτελεί υψηλής ποιότητας λίπασμα, μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader του νομού Θεσσαλονίκης;
Τι είναι η Ένορκη βεβαίωση περί μη απώλειας πάνω από το μισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου στους τελευταίους 12 μήνες και ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση της;
Η δράση 313-6 αφορά την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής. Αυτό αφορά εστιατόρια (ως χώρους εστίασης) και ως χώρους αναψυχής μόνο τα παραδοσιακά καφενεία και τα αναψυκτήρια; Αυτά αναφέρονται ως παράδειγμα στο ενημερωτικό υλικό. Ένα καφέ – μπαρ είναι επιλέξιμο στην παραπάνω δράση; Θεωρείται χώρος αναψυχής;
Οι χώροι αναψυχής, που υπάγονται στο παράρτημα Ε; Στους χώρους εστίασης με την ανάλογη εφαρμογή (κεφάλαιο 2);
Στη «Διαδικασία Ελέγχου – Παρακολούθησης» αναφέρεται ότι προβλέπεται μία διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης σε όλα τα στάδια υλοποίησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στο σημείο 3 «Έλεγχος από την ΟΤΔ, της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης (από αισθητικής και μορφολογικής άποψης, ένταξης στο περιβάλλον) μετά την υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες μελέτες (στατικά- μηχανολογικά) και πριν να υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνση πολεοδομίας για έκδοση οικοδομικής άδειας. Δηλαδή, να μην υποβληθεί ο φάκελος στην αρμόδια πολεοδομία; Η υποβολή του φακέλου δεν πριμοδοτεί με περισσότερους βαθμούς κατά την αξιολόγηση της πρότασης, με βάση το κριτήριο επιλογής Α2 «Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης»;
Η ίδρυση εξαγωγικής επιχείρησης ελαιολάδου που περιλαμβάνει την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα προϊόντα, γραφείο με όλο το σχετικό εξοπλισμό, Η/Υ, λογισμικό, έπιπλα, κατασκευή site και μηχανή συσκευασίας αποτελεί επιλέξιμη δράση στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader του νομού Θεσσαλονίκης;
Στο πλαίσιο της Δράσης L123α τομέας 8.3.β είναι επιλέξιμη η γραμμή εμφιάλωσης και σε περίπτωση δε που είναι επιλέξιμη, υπάρχει η δυνατότητα εμφιάλωσης οίνων άλλων παραγωγών και αν ναι, θα πρέπει οι οίνοι να είναι επίσης βιολογικής καλλιέργειας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης;
Η πρόταση για τη δημιουργία βιολογικού οινοποιείου θα είναι επιλέξιμη με τη χρήση βόθρου ή τροχήλατου βόθρου όπου τα απόβλητα θα μεταφέρονται σε κάποιον βιολογικό καθαρισμό για την κατάλληλη επεξεργασία τους;
Ποιος είναι ο μέγιστος προϋπολογισμός για τις δαπάνες αλόγων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ιππασίας;
Το κόστος της γεώτρησης σε περιοχή εκτός σχεδίου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη;
Είναι απαραίτητο μια επιχείρηση που παρέχει δραστηριότητες ιππασίας να λειτουργεί με άδεια γραφείου γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ;
Υποψήφιος επενδυτής ο οποίος πρόκειται να προμηθευτεί μηχάνημα-σύστημα καύσης υπολειμμάτων, που θα καταναλώνει pellets, το οποίο θα κατασκευάζει ο ίδιος με άλλο μηχάνημα που θα προμηθευτεί στα πλαίσιο του προγράμματος, "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ", κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν άλλες δύο προσφορές για το συγκεκριμένο μηχάνημα καθώς ο προμηθευτής του είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος Βορείου Ελλάδος του Ιταλικού Οίκου που κατασκευάζει τα μηχανήματα και ο πωλητής θα είναι μοναδικός αντιπρόσωπος;
Προβλέπεται ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού στη δράση L 312-2;
Το ποσοστό επιχορήγησης στη δράση L 312-2 είναι 50 % η 40% Υπάρχει ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής;
Η χρήση δανειακών κεφαλαίων επηρεάζει τη βαθμολογία της πρότασης;
Ισχύει ελάχιστη βαθμολογία για την αποδοχή της πρότασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 2Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ.

46 Η κατασκευή αποστακτήριου τσίπουρου στην περιοχή του Προφήτη Λαγκαδά είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα LEADER και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν;
47 Θα υπάρξει ενημέρωση σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα έντυπα που συνοδεύουν τη 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης;
48 Ποια από τα δικαιολογητικά μπορούν να γίνουν αποδεκτά για την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου όπου πρόκειται να γίνει η επένδυση για υπό σύσταση εταιρίες, όταν δεν είναι ατομικές και φυσικά στερούνται ΑΦΜ; Τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο ή Συμβολαιογραφική πράξη εκχώρησης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επικαρπίας. Ενημερωτικά σε άλλα προγράμματα , αρκεί προσύμφωνο ενοικιαστηρίου του ιδιοκτήτη προς τον υπεύθυνο ή νόμιμο εκπρόσωπο , της υπό σύσταση εταιρίας , που αναφέρει ότι σε περίπτωση έγκρισης θα υπογραφεί επίσημο ενοικιαστήριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος (κατάθεση εφορία, τουλάχιστον 8 έτη διάρκεια).
49 Επιχείρηση οίκου νυφικών-βαπτιστικών στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης της οποίας ως κύρια δραστηριότητά δηλώνεται η εμπορία και ως δευτερεύουσα η παροχή υπηρεσιών η οποία στην παρούσα φάση δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης νυφικών και ειδών γάμου καθώς και στο στολισμό των εκκλησιών και των χώρων δεξιώσεων, ενδιαφέρεται να επεκταθεί στην οργάνωση λοιπών εκδηλώσεων (κοινωνικών, πολιτιστικών κ.ά.). Είναι δυνατόν να εντάξει τη νέα της δραστηριότητα στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER;
50 Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης;
51 Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή της σύνταξης και υποβολής φακέλου2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης;
52 Είναι επιλέξιμη δαπάνη η δημιουργία οωσκοπικού κέντρου στο πλαίσιο της Δράσης 123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα;ερίπτωση να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης;
53 Σε ποιο ύψος μπορεί ν’ ανέλθει ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης;
54 Η δημιουργία ωοσκοπικού κέντρου είναι επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER;
55 Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο τομέα της Μεταποίησης (Παραγωγή ρολών ασφαλείας) στην περιοχή του Καβαλαρίου, έχει αλλάξει πρόσφατα χέρια (πριν 2 μήνες) από τον σύζυγο (Άνδρας) στη σύζυγο του (για λόγους συνταξιοδότησης) και έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την συνέχιση της επιχείρησης (αγορά παγίων, κλπ). Η εν λόγω επιχείρηση είχε άδεια λειτουργίας σε ισχύ πριν να αλλάξει χέρια και έπειτα υποβλήθηκε αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Βιομηχανίας) για να εκδοθεί η νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα της συζύγου. Θα υπάρχει πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης και της περαιτέρω αξιολόγησης της πρότασης στο πρόγραμμα Leader, σε περίπτωση που δε θα ‘χει εκδοθεί μέχρι την υποβολή η νέα άδεια λειτουργίας ;
56 Μέχρι ποιο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος;
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 3Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ.

57 Με βάση το παράρτημα Α του Ενημερωτικού Υλικού της 3ης Προκήρυξης, είναι δυνατή η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών, στη δράση L123α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», και συγκεκριμένα στη Δράση 9.14 του Τομέα των Οπωροκηπευτικών «Ίδρυση - επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές  παραγωγής νέων προϊόντων». Η γραμμή συσκευασίας καταναλωτή αναφέρεται στο ότι μπορεί να παίρνει έτοιμο προϊόν από τρίτο και απλά να το συσκευάζει ;  για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν νέο αναφέρεται στον τρόπο συσκευασίας του;  στον τρόπο μεταποίησης του;  
58 Υπάρχει πρόβλημα  όταν το ακίνητο της επένδυσης είναι προσημειωμένο λόγω λήψης δανείου;
59 Στα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής, ποιών χρήσεων λογιστικά έντυπα (Ε7,Ε3, ισολογισμοί κλπ) απαιτούνται;
60 Για την κάλυψη των κριτηρίων ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ2.2 και Γ2.3 από ποιες χρονιές θα πρέπει να είναι τα αποδεικτικά έγγραφα;
61 Είναι επιλέξιμη η δραστηριότητα η ίδρυση επιχείρησης με τίτλο: "Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς" με αριθμό ΚΑΔ " 01.62.10.07", στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσσαλονίκης;
62 Είναι επιλέξιμη δραστηριότητα η ίδρυση καταστήματος βιβλιοχαρτοπωλείου (με ΚΑΔ δραστηριότητας 47.61.61, 47.62.63, 47.65.67, 47.19.10, 47.78.86, 74.3, 82.19, 18.14, 47.63.64), στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσσαλονίκης;
63 Η ίδρυση καταστήματος πώλησης νωπών κοτόπουλων, νωπών προϊόντων κοτόπουλου, ψημένων κοτόπουλων και ψημένων προϊόντων κοτόπουλου είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader του Ν. Θεσσαλονίκης;
64 Η  ίδρυση φαρμακείου, είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών" του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader;
65 Η δραστηριότητα: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ" με ΚΑΔ "90.03", και έδρα την οικία σας, είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader;
66 Η δραστηριότητα "Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές" με ΚΑΔ " 62.01.11", είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader;
67 Η δραστηριότητα "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" με ΚΑΔ " 38.11.10.00 ", είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader;
68 Η δραστηριότητα της πτηνοτροφικής μονάδας πουλερικών κρεατοπαραγωγής είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader;
69 Η δραστηριότητα με τίτλο «Δημιουργία μονάδας σπορελαιουργίας στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου», είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader; Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας στη μορφή της εταιρίας (Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης) και στο μετοχικό της σχήμα, του οποίου το 30% ανήκει σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους και το 70% σε φυσικό πρόσωπο;
70 Η δραστηριότητα με τίτλο "Ίδρυση βιοτεχνίας παραγωγής κηραλοιφών", με κωδικό ΚΑΔ 10.41.72: Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων), κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-1 του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader;
71 Η δραστηριότητα με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΣΙΝΑΣ)" και πιο συγκεκριμένα δημιουργία πολυχώρου με πισίνα για παιδιά και ενήλικες υλοποιώντας δαπάνες όπως: αντικατάσταση λαμπών προβολέων με λάμπες led, εργασίες στην πισίνα, εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και αναμόρφωση του εξωτερικού χώρου τοποθετώντας διάφορα παιχνίδια για παιδιά, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader;
72 H ίδρυση επιχείρησης με δραστηριότητα την «Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας» είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών" του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader;
73 H «Ίδρυση Μονάδας Αποξηραμένης-Λιαστής Ντομάτας", είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader;
74 H "Ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Κολχικό Λαγκαδά " που γίνεται με σκοπό την επεξεργασία τσαγιού και την διάθεσή του σε φακελάκια και πυραμίδες, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader;  Ο υποψήφιος επενδυτής έχει πάρει προέγκριση για την ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών φυτών στο Ζαγκλιβέρι του νομού Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας;
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 4Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ.

75

A. Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις υφιστάμενες που όμως δεν θα ήταν επιλέξιμες σε άλλες επί μέρους δράσεις της πράξης του Άξονα 4. Συγκεκριμένα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων της περιοχής Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης -ως εταίροι δικτύωσης- οι οποίες έχουν έδρα που δεν απέχει 3 χιλιόμετρα από την ακτή (όρος συμμετοχής με ποινή αποκλεισμού σε αμιγή τουριστική δράση προηγούμενων προσκλήσεων)

B.Σε δικτύωση π.χ. τουριστικών επιχειρήσεων ως "εξοπλισμός" κονής χρήσεως μπορεί να θεωρηθεί και επιχορηγηθεί τουριστικό λεωφορείο π.χ 12 θέσεων για την ξενάγηση τουριστών εντός των οικισμών της περιοχής

Γ.Πως ισχύει -αν ισχύει ο κανόνας de minimis σχετικά με κάποιους εταίρους της δικτύωσης που έχουν λάβει επιχορήγηση δράσεων π.χ. από το ΕΣΠΑ Μικρομεσαίων που είναι σε εξέλιξη.

Δ.Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετάσχει σε διάφορες επιχειρήσεις να συμμετάσχει με περισσότερες από αυτές (οι οποίες έχουν διαφορετικό ΑΦΜ) ως εταίροι δικτύωσης ή ο τελικός έλεγχος απαιτεί κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει με μια μόνο εταιρεία;

76 Είναι επιλέξιμη δραστηριότητα η " παροχή υπηρεσίας οπτικού" σε συνδυασμό με κατάστημα οπτικών στην περιοχή Σταυρού Δήμου Βόλβης;
77 Ενδιαφέρομαι για την ίδρυση πτηνοτροφείου και θα ήθελα να μάθω αν είναι δραστηριότητα που θα επιδοτείται από την επόμενη πρόσκληση του προγράμματος Leader.
78 Η ίδρυση επιχείρησης τυποποίησης λαδιού (στη δράση 123α) καθώς επίσης και η ίδρυση παιδότοπου (ως παροχής υπηρεσιών), συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος LEADER;
79 Ενδιαφέρομαι να εντάξω στα πλαίσια της 4ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος Leader επένδυση Τουριστικού χαρακτήρα (κατάλυμα, εστιατόριο και υπηρεσίες περιηγήσεων) αλλά δεν περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - έντυπο ενδεικτικών κλάδων ΣΤΑΚΟΔ. Τι πληροφορίες χρειάζεστε, πέραν των ΣΤΑΚΟΔ που αφορούν την επένδυση μου, για να μου απαντήσετε εάν εντάσσεται;
80 Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επιδότησης για το λαογραφικούς χορευτικούς συλλόγους στην 4η προκήρυξη;
81 Θα ήθελα να ενημερωθώ εάν ο ΚΑΔ 93.29.19.05 «Υπηρεσίες παιδότοπου» θεωρείται επιλέξιμος;
82 Η δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας και η αμοιβή συμβούλου για προετοιμασία φακέλου και μελέτη βιωσιμότητας για τυποποιητήριο ελαιολάδου είναι επιλέξιμες;
83 Όσον αφορά στη 4η Προκήρυξη του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στο νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 στο Παράστημα Η αναφέρονται οι «Ενδεικτικοί επιλέξιμοι κλάδοι σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ», θα ήθελα να διευκρινιστεί αν εντάσσονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ και οι υποκωδικοί της κάθε κατηγορίας που αναφέρετε στο Παράρτημα Η. Για παράδειγμα στον ‘ΚΑΔ 96.04 - Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία’ εντάσσονται και οι υποκωδικοί 96.04.1 - Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας και αντιστοίχως οι υποκωδικοί 96.04.10.01, 96.04.10.02 κτλ.; Δηλαδή θα αφορά τη κύρια περιγραφή του ΚΑΔ με τους υποκωδικούς της κύριας δραστηριότητας;
84 Θα ήθελα να ενημερωθώ εαν υπάρχει παράταση κατάθεσης φακέλων ένταξης στο πρόγραμμα LEADER, λόγω των εκλογών.
85 Η ίδρυση Ιατρείου (γενικός Ιατρός) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση (καδ 86.21 ).
86 Στην παροχή Υπηρεσιών και στους ενδεικτικούς ΚΑΔ επιλέξιμων δραστηριοτήτων υπάρχει και ο 96.04 "Δραστηριότητες σχετικές με την φυσική ευεξία".Το ερώτημα είναι αν σε μια επένδυση με ΚΑΔ 96.04.10.02 "Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)  στην πολυδύμανη αυτή μονάδα που θα δημιουργηθεί π.χ. για καταπολέμηση της παχυσαρκίας και απαιτείται η διαμονή των ενδιαφερομένων π.χ. για μια εβδομάδα προγράμματος είναι επιλέξιμες δαπάνες για την διαμόρφωση χώρων διαμονής (κτιριακά), οργάνωσης παρασκευής γευμάτων διαίτης (εξοπλισμός) εκτός του εξοπλισμού άσκησης (γυμναστήριο).
87 Στην 4η προκήρυξη του Leader και στο Παράρτημα Η, περιλαμβάνεται ως επιλέξιμη δράση η 93.21 "Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής", η οποία κατά την 3η προκήρυξη ανήκε στο αυτόνομο Υπομέτρο 313-8.Μπορεί ένας υποψήφιος επενδυτής να υποβάλλει πρόταση για την δράση 93.21 στο Υπομέτρο 312-2 της τρέχουσας προκήρυξης;
88

Επενδυτής ο οποίος δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο σιδήρου, θέλει να εντάξη στις δραστηριότητες του , τους παρακάτω κωδικούς και να υποβάλει πρόταση στα πλαίσια του Leader.η εταιρία ιδρύθηκε το 2014 και είναι ατομική, η δε έδρα της είναι στην Νεοχωρούδα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

(κωδ. 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού/24.2 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων/24.3 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα)

89 Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως "μειονεκτική" στους πίνακες εφαρμογής του προγράμματος;
90
91
Είναι επιλέξιμη στο Μέτρο 312 μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών service βιομηχανικών πλυντηρίων. Σημειώνεται ότι η επενδύτρια εμπορεύεται τα πλυντήρια, αλλά όλες οι δαπάνες θα αφορούν την παροχή υπηρεσιών?Είναι επιλέξιμη η υλοποίηση της επένδυσης να γίνει σε container, φυσικά εφόσον εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδεις ή θα σε κτήριο panel; Είναι επιλέξιμη ως δαπάνη μία υπερκατασκευή σε όχημα. Ουσιαστικά, το service των μεγάλων πλυντηρίων (πχ πλυντήριο τούνελ 14 μέτρων κτλ) γίνεται on site. Η επιχείρηση επιθυμεί να μετατρέψει ένα επαγγελματικό όχημα σε "εργαστήριο" ώστε όταν πηγαίνει στον πελάτη της να μπορεί επί τόπου να δώσει όλες τις λύσεις.Είναι επιλέξιμη η αγορά πλυντηρίων με σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας; Ουσιαστικά θέλουν να αγοράσουν δύο επαγγελματικά πλυντήρια τα οποία θα εγκατασταθούν στον χώρο τους ως "οδηγοί" επισκευών και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης της χρήσης των επαγγελματικών πλυντηρίων στους πελάτες τους;
92 Η ερώτηση έχει να κάνει με την πρόθεση του υποψήφιου επενδυτή να ιδρύσει επιχείρηση που θα ασχολείται με το Λιανικό Εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών δώρων στην περιοχή του Σταυρού, του Δήμου Βόλβης. Τα δερμάτινα είδη που πρόκειται να πωλεί η επιχείρηση θα είναι δερμάτινα παπούτσια και δερμάτινες τσάντες.Είναι επιλέξιμη η εν λόγω δραστηριότητα στην 4η προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Leader, Νομού Θεσσαλονίκης;Αν ναι σε ποια δράση;Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει να έχει συσταθεί η επιχείρηση(ατομική) ή μπορεί να κατέβει πρόταση ως υπό σύσταση επιχείρηση;
93 Η δημιουργία φυτώριου λουλουδιών είναι επιλέξιμη δράση από το πρόγρμαμμα;
94 Mπορείτε να μας διευκρίνισετε αν είναι επιλέξιμη η τυποποίηση τρούφας στην προκήρυξη Leader ή πως μπορεί αυτό να ενταχθεί ώς επένδυση;Η επιχείρηση θέλει να τυποποιεί και να εξάγει.
95

Η εταιρία Forbitec αποτελεί μία νεοσύστατη επιχείρηση που ασχολείται με την εμπορία-υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιομάζας και ανακύκλωσης. Τον Ιούλιο του 2014 εντάχθηκα στο πρόγραμμα " Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία". Η πλήρη αποπληρωμή του προγράμματος πρόκεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Αυγούστου.Προκείμενου να επιτευχθεί περεταίρω ανάπτυξη της όλης δραστηριότητας είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ένταξη στο πρόγραμμα Leader. Η ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση των κάτωθι:

Στόχος μας είναι ο εφοδιασμός της αγοράς με αξιόπιστο εξοπλισμό κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα κατάλληλο για την σωστή διαχείρηση της βιομάζας και των ανακυκλώσιμων υλικών. Παράλληλα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για ιδία χρήση και προς αξιοποίηση των υπολλειμάτων(χαρτιά,πλαστικά κλπ) που προκύπτουν από την ίδια την επιχείρηση, πρέσα ανακύκλωσης για την συμπίεση των υλικών και διάθεση των δεμάτων σε εταιρία ανακύκλωσης. Η κύρια δραστηριότητα και βιωσιμότητα της επιχείρησης βασίζεται στην πώληση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Παρακαλώ ενημερώστε με για την πιθανότητα ένταξη μου στο πρόγραμμα με βάση τα ανωτέρω.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 5Η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ.

96
97 Είναι επιλέξιμος ένας από τους ΚΑΔ 70.22 ή 46.11; Η εταιρεία μας βρήκε γραφεία στο Ασβεστοχώρι και ενδιαφέρεται για μετεγκατάσταση.
98 Διατηρώ στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Ρεντίνας ξενοδοχείο σκύλων. Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε εάν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μου.
99 Διατηρώ στην περιοχή Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου μονάδα αποκατάστασης ζημιών αυτοκινήτου και μονάδα βαφής αυτοκινήτου. Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε εάν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μου.
100
101 Διατηρώ στην περιοχή Λαγκαδα μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών  Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε εάν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μου.
102 Σε συνέχεια της απάντησης σας σε ερώτημά σας σχετικά με την επιλεξιμότητα ή μη των ΚΑΔ 70.22 και του 46.11 με αριθμό πρωτοκόλλου 203-L/10-06-2015, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα: Η εταιρία μας είναι μία εταιρεία συμβούλων με κύριες δραστηριότητες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (70.22.11.05) και ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (46.51.10.09). Με την προτεινόμενη επένδυση, θα μεταφερθεί η έδρα μας στο Ασβεστοχώρι (μισθώσαμε γραφεία στο εμπορικό Κέντρο Αγίας Κυριακής επί της Λεωφόρου Παπανικολάου 150). Η επενδυτική μας πρόταση θα ανέρχεται περίπου σε €25.000,00 και οι επενδυτικές δαπάνες που θα προταθούν θα αφορούν: -Ενεργειακή Αναβάθμιση Γραφείων (μονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά) -Η/Υ- Περιφερειακά – Software -Δαπάνες Προβολή – Προώθησης (διαφημιστικά έντυπα, διαδίκτυο κτλ) -Εγκαθίδρυση και πιστοποίηση ενοποιημένου συστήματος ISO 9001 και 14001 Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για την επιλεξιμότητα ή μη των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, ώστε να προχωρήσουμε στην υποβολή του επενδυτικού μας σχεδίου.
103 ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΊΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ;
104 Διατηρώ κατάστημα επισκευής όλων των ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets κλπ.) καθώς και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην περιοχή Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μου απαντήσετε αν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER και μέχρι ποιο ποσό μπορώ να κάνω επενδυτικό πρόγραμμα ;
105 Διατηρώ επιχείρηση παραγωγής προϊόντων ψητοπωλείου (γύροι, κοτόπουλα, σουβλάκια, κοντοσούβλια, μπιφτέκια κλπ.) στην περιοχή Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μου απαντήσετε αν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER και μέχρι ποιο ποσό μπορώ να κάνω επενδυτικό πρόγραμμα;
106 Η εταιρεία κατασκευάζει μαλάγρα, υλικό που χρησιμοποιείται από τους ερασιτέχνες ψαράδες για να προσελκύσουν τα ψάρια  στην περιοχή που ψαρεύουν. Επίσης το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθει και σαν ψαροτροφή. Είναι προϊόν που το κατασκευάζει στην Ελλάδα μόνο η εταιρεία μας. Παράγεται κυρίως από μαλακά και σκληρά άλευρα. Η κατανάλωση της μαλάγρας στην Ελλάδα είναι περίπου 200 τόνοι και   το 95% είναι προϊόντα εισαγωγής. Η εταιρεία προσπαθεί να καλύψει ένα μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης και να αντικαταστήσει τις εισαγωγές με προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα με Ελληνικές πρώτες ύλες. ΚΑΔ 32301600. Η επένδυση αφορά επέκταση του εξοπλισμού για αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους του τελικού προϊόντος.
107

Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων για το Leader του Νομού Θεσσαλονίκης:

1. Η παραγωγή και συσκευασία μαρμελάδας σε ποιο από τα υπομέτρα του προγράμματος leader μπορεί να ενταχθεί;

2. Όσον αφορά στο υπομέτρο L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», θα μπορούσατε να μου αναφέρεται ενδεικτικά κάποιους Κωδικούς Δραστηριότητας ή γενικότερους τομείς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι;

108

Σε συνέχεια του επισυναπτόμενου e-mail και όσον αφορά την ερώτηση 1., που έχει να κάνει με την παραγωγή και συσκευασία μαρμελάδας, σχετικά με το υπομέτρο που μπορεί να υπαχθεί, θέλω να προσθέσω και τις εξής παρατηρήσεις.

1) Η επιχείρηση θα παράγει και θα συσκευάζει επιπλέον και γλυκά κουταλιού.

2) Ο χώρος που θα στεγάζεται η επένδυση είναι παραδοσιακό κτίριο 80τ.μ., για τον οποίο μπορεί να εκδοθεί άδεια εργαστηρίου.

3) Τέλος στον παραπάνω χώρο θα στεγάζεται τόσο το εργαστήριο παραγωγής και συσκευασίας μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού (στο πίσω μέρος του κτιρίου), αλλά και ο χώρος διάθεσης των τελικών προϊόντων (λιανική). Επίσης στον χώρο λιανικής θα υπάρχουν και μερικά τραπεζάκια για σερβίρισμα.

Σχετικά με τις παραπάνω διευκρινίσεις θέλουμε να μας απαντήσετε, σε ποιο ακριβώς υπομέτρο του leader μπορεί να υποβληθεί η παραπάνω επένδυση. Αν υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με την λιανική (και τις υπηρεσίες σερβιρίσματος), μπορεί το έργο να σπάσει και να μπει σε 2 διαφορετικά υπομέτρα, ένα για την παραγωγή – συσκευασία και ένα για τη λιανική (και υπηρεσίες σερβιρίσματος);

109

Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων για το Leader του Νομού Θεσσαλονίκης:

1. Η παραγωγή και συσκευασία μαρμελάδας σε ποιο από τα υπομέτρα του προγράμματος leader μπορεί να ενταχθεί;

2. Όσον αφορά στο υπομέτρο L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», θα μπορούσατε να μου αναφέρεται ενδεικτικά κάποιους Κωδικούς Δραστηριότητας ή γενικότερους τομείς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι;

Η επιχείρηση θα παράγει και θα συσκευάζει επιπλέον και γλυκά κουταλιού.

110

Η επιχείρηση που θέλουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα Leader (5η προκήρυξη) δεν έχει ακόμα Ε3 για το οικονομικό έτος 2014. Γίνεται στη μελέτη βιωσιμότητας να συμπληρώσουμε τα στοιχεία από τα Ε3 του 2011, 2012,2013 (ζητάει τα στοιχεία 3 προηγούμενων ετών) ;

111 Παρακαλώ ενημερώστε με αν δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα LEADER και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία.
112

Yφιστάμενη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία - εμπορία ξηρών καρπών και διαθέτει άδεια λειτουργίας ως "Εργαστήριο επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκη με ψυκτικό θάλαμο" μπορεί να υποβάλλει πρόταση στη Δράση L123α της παρούσας προκήρυξης και συγκεκριμένα στον ενισχυόμενο Τομέα 9 - Δράση 9.3., προκειμένου να ανεγερθεί και να εφοδιασθεί με τον ανάλογο εξοπλισμό κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος διαλογής - συσκευασίας και αποθήκευσης της επιχείρηση;


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Απαντήσεις Ερωτημάτων (28/09/2010)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (20/10/2010)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (11/11/2010)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (30/11/2010)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (12/1/2011)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (09/2/2011)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (14/2/2011)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (13/4/2011)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (21/7/2011)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (30/8/2011)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (27/7/2012)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (07/8/2012)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (31/1/2013)
Απαντήσεις Ερωτημάτων (24/4/2013)
15 Απαντήσεις Ερωτημάτων (24/10/2013)
 
   

 

 


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
1

Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών μετά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στην ΟΤΔ;


Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων της ΑΝΕΘ, μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή η τροποποίηση του περιεχομένου του.


2
Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας, στην περίπτωση ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης οινοποιητικής μονάδας


Σε περίπτωση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης L123α, στον τομέα του Οίνου για ίδρυση εκσυγχρονισμό ή επέκταση οινοποιείου απαιτείται να υποβληθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά πέρα αυτών που περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας :

Για την ίδρυση οινοποιείου :

 • τίτλοι ιδιοκτησίας αμπελώνων ή ενοικιαστήρια συμβόλαια 10ετούς διάρκειας
 • δηλώσεις συγκομιδής της τελευταίας τριετίας
 • δικαιώματα νόμιμης φύτευσης – καλλιέργειας
 • στην περίπτωση βιολογικών αμπελώνων ή συστημάτων ολοκληρωμένων διαχείρισης απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που τα αποδεικνύουν δηλαδή:
  • ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,
  • έγγραφο από διαπιστευμένο οργανισμό από το οποίο να προκύπτει ότι οι παραγωγοί αυτοί καλλιεργούν βιολογικό προϊόν.

Για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφιστάμενου οινοποιείου :
• τίτλοι ιδιοκτησίας αμπελώνων ή ενοικιαστήρια συμβόλαια 10ετούς διάρκειας
• δηλώσεις παραγωγής της τελευταίας πενταετίας

 

3
Τα οικονομικά στοιχεία που θα κατατεθούν (ισολογισμοί, Ε3, κλπ) θα είναι της τριετίας 2007-2009; Διότι για το έτος 2010 δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη τα αντίστοιχα έντυπα.

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διευκρινίσεις 2 & 3 των κριτηρίων επιλεξιμότητας, απαιτείται η υποβολή οικονομικών στοιχείων, όπως ισολογισμός, Ε1, Ε3, Ε5 & Ε7, κατά περίπτωση, για το τελευταίο, δηλαδή για το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, που τα ανωτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα.

 

4
Ζητούνται αντίγραφα θεωρημένων ισοζυγίων γενικών και αναλυτικών καθολικών. Ποιών μηνών ακριβώς;

 

Τα αντίγραφα θεωρημένων ισοζυγίων γενικών και αναλυτικών καθολικών, ζητούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διευκρίνιση 2,δ) των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

5
Στα δικαιολογητικά που συνδέονται με κριτήρια επιλογής, ζητείται βεβαίωση εργοδότη και κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (πλέον της ασφαλιστικής ενημερότητας). Τι ακριβώς εννοείτε;

 

Η βεβαίωση εργοδότη, η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (όχι η ασφαλιστική ενημερότητα), η έναρξη επιτηδεύματος και το καταστατικό αποτελούν δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για την αξιολόγηση του κριτηρίου επιλογής Β1 «Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση».

 

6
Τι εννοείτε με τον όρο "οίνος ποιότητας"; Πρέπει να παράγω είδη οίνο ποιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης ή θα πρέπει να παράγω οίνο ποιότητας μετά τον εκσυγχρονισμό;

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1607/2000 της Επιτροπής καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τους «οίνους ποιότητας» που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές.
Επιπλέον, ως προς το 2ο ερώτημα για το αν πρέπει ένα υφιστάμενο οινοποιείο να παράγει οίνο ποιότητας, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη σας γνωρίζουμε ότι:  

στο Ενημερωτικό Υλικό της 1ης Προκήρυξης / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α – Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»/ ΤΟΜΕΑΣ 8: ΟΙΝΟΣ/ Δράση 8.1., αναφέρεται ως επιλέξιμος ο «Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας». Συνεπώς προκύπτει ότι η παραγωγή οίνων ποιότητας αποτελεί στόχο της επένδυσης και όχι απαραίτητη προϋπόθεση.

 

7
Μία αμπελουργός ενδιαφέρεται να ιδρύσει οινοποιείο. Έχει ήδη εκδοθεί άδεια οικοδομής η οποία όμως είναι από κοινού στο όνομα το δικό της και του συζύγου της. Θα πρέπει να κάνει αναθεώρηση της άδειας οικοδομής και να αλλάξει το όνομα του δικαιούχου; Θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα ως νομικό πρόσωπο, ιδρύοντας μια επιχείρηση όπου θα συμμετέχει αυτή κατά κύριο ποσοστό και με ένα μικρό ποσοστό ο σύζυγός της ούτος ώστε να μην χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της άδειας; Εάν παρόλα αυτά είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση, αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την αίτηση συμμετοχής στο Μέτρο;
Θα ήθελα επίσης μία διευκρίνηση όσον αφορά τη Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορεί να γίνει: α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές περιοχές β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Θα πρέπει να ισχύουν και οι δύο περιπτώσεις (α και β) ή καλυπτόμασε με μόνο μία από αυτές;
Στην περίπτωση β) θα πρέπει να έχει κατά την αίτηση πιστοποιητικό για βιολογική γεωργία ή ολοκληρωμένη διαχείρηση σε ισχύ; Αν ένας παραγωγός ξεκινήσει τώρα αυτή τη διαδικασία, θα λάβει κάποια βεβαίωση σε τουλάχιστον ένα χρόνο από σήμερα, εφόσον καλύψει μία καλλιεργητική περίοδο. Για την αίτηση στο Μέτρο μας καλύπτει απλώς μία σύμβαση με τον Φορέα Πιστοποίησης;

 

Στην περίπτωση που η πρόταση για ίδρυση οινοποιείου κατατεθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπό σύσταση νομικό πρόσωπο, η οικοδομική άδεια θα πρέπει να αναθεωρηθεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση ένταξης της επένδυσης στο πρόγραμμα). Η οικοδομική άδεια, όπως γνωρίζετε, αφορά στην ετοιμότητα υλοποίησης της επένδυσης, δηλ. στα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής και όχι στα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Σε ότι αφορά την Δράση 8.3. : «Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας», αρκεί αυτή να αφορά σε μία από τις 2 αναφερόμενες περιπτώσεις του Παραρτήματος Α «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της Δράσης L123α». Για τη β) όμως  περίπτωση τα αποδεικτικά που απαιτείται να προσκομιστούν είναι:

  • Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση και έγγραφο από διαπιστευμένο οργανισμό από το οποίο να προκύπτει ότι οι παραγωγοί αυτοί καλλιεργούν βιολογικό προϊόν, όταν πρόκειται για παραγωγή οίνων από προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας.
  • Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση και πιστοποιητικά διαπιστευμένου οργανισμού ότι οι παραγωγοί ακολουθούν πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης, όταν πρόκειται για παραγωγή οίνων από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

   

8
Σε πόσο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης;

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/10-3-2010, άρθρο 18, το συνολικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της ΕΔΠ LEADER για την ένταξη των έργων στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Μετά την οριστικοποίηση των προς ένταξη έργων, η ΟΤΔ αποστέλλει Τεχνικά Δελτία στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου προκειμένου μετά την εξέταση τους να ενσωματωθεί λίστα δικαιούχων σε Απόφαση Ένταξης/Χρηματοδότησης στον Άξονα 4. Μετά την έκδοση αυτής της Απόφασης, η ΟΤΔ καλεί τους δικαιούχους για υπογραφή σύμβασης.

 

9
Μπορεί κάποιος ΟΤΑ να υποβάλει πρόταση για δύο διαφορετικές δράσεις του ίδιου Υπομέτρου; Μπορεί να υποβάλει πρόταση για δύο διαφορετικά Υπομέτρα;

 

Δεν υφίστανται περιορισμοί για τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να κατατεθούν στο πρόγραμμα από κάποιο φορέα για τις περιπτώσεις των Υπομέτρων L313 (δράσεις 1 έως 4), L321 & L323, τα οποία αφορούν σε παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα.

 

10
Υπάρχει ένα τοπικό παραδοσιακό έθιμο σε ένα Δημοτικό διαμέρισμα που σχετίζεται με ιπποδρομίες. Θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη επένδυση η διαμόρφωση ενός ιπποδρομίου στα πλαίσια της δράσης L321-3;

 

Σύμφωνα με την περιγραφή της Δράσης L321-3 και τις επιλέξιμες δαπάνες αυτής (σελ. 39 & 40 του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό), δύναται να ενισχυθεί η διαμόρφωση των χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (όπως κινητά χωρίσματα, προθήκες, φωτισμοί, περίπτερα προβολής και πληροφόρησης, κλπ) και όχι η διαμόρφωση – κατασκευή ενός ιπποδρομίου.

 

11

Στο πλαίσιο της δράσης L321-1 είναι επιλέξιμη ενέργεια ο εγκιβωτισμός τάφρου όμβριων υδάτων;

 

Η Δράση L321-1 αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε έργα δημιουργίας ή επέκτασης μικρών αρδευτικών ή στραγγιστικών δικτύων, διευθέτησης ρεμάτων, κλπ με σκοπό τη βελτίωση των όρων αξιοποίησης της γεωργικής γης και όχι σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως είναι ο εγκιβωτισμός τάφρου όμβριων υδάτων.

 

12

Θα μπορούσε ο πολιτιστικός σύλλογος Λαγκαδά «Η Μυγδονία», ο οποίος έχει έδρα στην εντός σχεδίου περιοχή του Λαγκαδά, να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της δράσης L321-3, δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις και οι λοιπές δράσεις αφορούν την ευρύτερη περιοχή;

 

Ο περιορισμός σε σχέση με την έδρα του Συλλόγου (εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού Λαγκαδά), αφορά τις δαπάνες για μικρής κλίμακας υποδομή (επιλέξιμη δαπάνη με α/α 10, της Δράσης L321-3 στο ενημερωτικό τεύχος του Τοπικού Προγράμματος).

Επιπλέον, θα πρέπει οι σχετικές ενισχυόμενες εκδηλώσεις (και όλες οι συναφείς δαπάνες προετοιμασίας, οργάνωσης και εκτέλεσής τους) να αναφέρονται και να υλοποιούνται εντός της επιλέξιμης περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος.

 

13

Σε ποιες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER μπορούν να λάβουν μέρος συνεταιρισμοί;

 

Οι Συνεταιρισμοί αποτελούν νομικά πρόσωπα και επομένως μπορεί να είναι δικαιούχοι σε όλες τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.

 

14

Oι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα κατατεθούν με το φάκελο υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου επενδυτή κατά την προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης , θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής;

 

Βάσει του 2ου σημείου του κεφαλαίου «Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας» (σελ.4 του Παραρτήματος ΙΙΙ), θα πρέπει οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις να είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού

 

15

Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα η ίδρυση μονάδας οίκου ευγηρίας (γηροκομείο) στο Δ.Δ. Βρασνών; Και αν ναι, σε ποια δράση θα ενταχθεί;

 

Η ίδρυση μονάδας οίκου ευγηρίας είναι επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης L312-2 “Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

 

16

16. Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα η ίδρυση μονάδας κατασκευής μηχανημάτων για την σοκολατοποιία;

 

Η ίδρυση μονάδας κατασκευής μηχανημάτων για την σοκολατοποιία είναι επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων», εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

 

17

Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα η ίδρυση μονάδας κατασκευής οικίσκων που να εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια μέσω Φ/Β πάνελς στο Δ.Δ. Ασπροβάλτας;

 

Η ίδρυση μονάδας κατασκευής οικίσκων που θα εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια μέσω Φ/Β πάνελς είναι επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων», εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

 

18

Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση στο Μέτρο L123α και ειδικότερα στον Τομέα: ΓΑΛΑ για Ίδρυση τυροκομείου, καθώς στην προκήρυξη αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια γάλακτος. Θα πρέπει δηλαδή ο φορέας της επένδυσης να αποδείξει ότι διαθέτει την πρώτη ύλη (γάλα) είτε από δική του παραγωγή, είτε με προσύμφωνα που θα προσκομίσει; Ή θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για την δυνατότητα ίδρυσης τυροκομείου λόγω επάρκειας γάλακτος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας;

 

Βάσει διευκρινήσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η προϋπόθεση επάρκειας γάλακτος για την ίδρυση-επέκταση τυροκομείου στο πλαίσιο της Δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, αναφέρεται σε επίπεδο περιοχής. Επομένως, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).

 

19

Η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην της βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο της Δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, αναφέρετε μόνο στην κονσερβοποίηση;

 

Με βάση τις διευκρινήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ίδρυση μονάδων μεταποίησης δεν αναφέρεται μόνο στην κονσερβοποίηση αλλά σε όλα τα στάδια μεταποίησης (π.χ. τεμαχισμός και τυποποίηση).

Επίσης, σε ότι αφορά την ίδρυση μονάδας αποξήρανσης φρούτων και λαχανικών, τέτοια ενέργεια δεν θα μπορούσε να ενισχυθεί στο πλαίσιο της Δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», καθώς η δυνατότητα ίδρυσης νέας μονάδας μεταποίησης-αποξήρανσης αναφέρεται μόνο στα σύκα και τις σταφίδες  (Παράρτημα Α Ενημερωτικού Υλικού – Παράρτημα Ι της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος).

 

20

Έχει προκηρυχθεί το μέτρο «121 Leader» και η ίδρυση σαλιγκαροτροφείου περιλαμβάνεται σε κάποιο μέτρο του «προγράμματος Leader»;

 

Το Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER του Νομού Θεσσαλονίκης δεν περιλαμβάνει Μέτρο ή Ομάδα Υπομέτρου ή Υπομέτρο ή Δράση με «κωδικό 121». Ο τομέας των σαλιγκαριών περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της Δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Τοπικού Προγράμματος αλλά αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών και επομένως όχι την εκτροφή (Παράρτημα Α Ενημερωτικού Υλικού – Παράρτημα Ι της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος).

 

21

Η ίδρυση μεταποιητικής μονάδας για την παραγωγή κομπόστας φρούτων, την παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, την επεξεργασία τομάτας και παραγωγής πολτού, καθώς και την επεξεργασία και τυποποίηση πιπεριών και άλλων οπωροκηπευτικών εντάσσεται στη Δράση L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση» του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης;

 

α) σε ότι αφορά τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην επεξεργασία τομάτας, την παραγωγή πολτού και την επεξεργασία και τυποποίηση πιπεριών, αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στη Δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». Ειδικότερα σύμφωνα με τους ενισχυόμενους τομείς στο πλαίσιο της Δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» (Παράρτημα Α Ενημερωτικού Υλικού – Παράρτημα Ι της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος), για τη μεταποίηση βιομηχανική τομάτας ενισχύεται μόνο ο εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων (σημείο 9.ΙΙ. Δράση 9.7), ενώ για τη μεταποίηση πιπεριών ενισχύεται η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (σημείο 9.ΙΙ. Δράση 9.8α),

β) σε ότι αφορά τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παραγωγή κομπόστας φρούτων, μία τέτοια μονάδα θα μπορούσε να ενταχθεί στη Δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» (Παράρτημα Α Ενημερωτικού Υλικού – Παράρτημα Ι της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος - σημείο 9.ΙΙ. Δράση 9.8α),

γ) σε ότι αφορά τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού, μία τέτοια μονάδα θα μπορούσε να ενταχθεί στη Δράση L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση».

Διευκρινίζεται δε ότι στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο υποψήφιας πρότασης περιλαμβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων, αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη δράση εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα της πρότασης (άρθρο 8 – Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 

22

Είναι δυνατή η υποβολή 2 διακριτών φακέλων υποψηφιότητας από 2 ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα στο ίδιο ακίνητο ιδιοκτησίας άλλου φυσικού προσώπου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων & προμήθεια εξοπλισμού) υφιστάμενης επιχείρησης; Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα χρήσης του ακινήτου για το ένα νομικό πρόσωπο αποδεικνύεται με βάση πολυετές συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης (μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και του νομικού προσώπου), ενώ για το άλλο νομικό πρόσωπο η δυνατότητα χρήσης τμήματος του ακινήτου αποδεικνύεται με βάση συμβόλαιο επαγγελματικής υπενοικίασης (υπομίσθωσης) μεταξύ των 2 νομικών προσώπων.

 

Η υποβολή δύο ανεξάρτητων φακέλων υποψηφιότητας από δύο ανεξάρτητους υποψήφιους επενδυτές εντός του ίδιου ακινήτου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον αφορά δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ή/και θα είναι πολύ μικρές και εφόσον η χρήση του ακινήτου από καθεμιά από αυτές αποδεικνύεται ότι είναι νόμιμη.

Κατά συνέπεια, εφόσον οι δύο προτάσεις αφορούν προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει, σύμφωνα με την 1η παρατήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, Παράρτημα ΙΙ, ΥΑ 1577/2-7-2010, να υπάρχουν συμφωνητικά μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Η περίπτωση επαγγελματικής επενοικίασης (υπομίσθωσης) θα πρέπει να εξεταστεί από την ΟΤΔ, αν αφορά νόμιμο είδος συμφωνητικού μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης.

 

23

Δραστηριότητες όπως: α)εκσυγχρονισμός υφιστάμενου κρεοπωλείου και β)ίδρυση ατομικής επιχείρησης τεχνικών υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοματισμοί, καταγραφές, μετρήσεις) για hardware-software και αγορά φορτηγού, μπορούν να ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader του νομού Θεσσαλονίκης;

 

α) Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό κρεοπωλείου, με βάση το Αρ.Πρωτ. 2359/11-11-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Διαφοροποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η επιχείρηση του κρεοπωλείου δεν περιλαμβάνεται στην πρώτη μεταποίηση του κρέατος και έτσι δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του υπομέτρου L311. Επιπλέον, τέτοιου είδους επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο υπομέτρο L123α, δεδομένου ότι αφορά λιανική πώληση.

β) Σε ότι αφορά τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην ίδρυση ατομικής επιχείρησης τεχνικών υπηρεσιών μηχανολογικού  εξοπλισμού είναι επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης L312-2 “Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.
Σε ότι αφορά δε την αγορά φορτηγού, η δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη καθώς βάσει του θεσμικού πλαισίου στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης είναι επιλέξιμη μόνο η αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κλπ), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης L312-2 αναφέρονται στο Παράρτημα Ι: Ενημερωτικό Υλικό της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

 

24

Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με ίδια κεφάλαια του επιχειρηματία απαιτεί βεβαίωση από την τράπεζα με το υπόλοιπο ημέρας του λογαριασμού ή θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση με το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού; Οι βεβαιώσεις – εκτυπώσεις από τίτλους μετοχών κλπ. αποτελούν τεκμήριο για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής;

Με βάση το σημείο 6, των Παρατηρήσεων επί των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ: Κριτήρια επιλεξιμότητας της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής προσκομίζονται βεβαιώσεις καταθέσεων. Κατά συνέπεια εφόσον δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω απαίτηση, τόσο η βεβαίωση από την τράπεζα με το υπόλοιπο ημέρας του λογαριασμού όσο και η βεβαίωση με το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού είναι εξίσου αποδεκτές.

Επιπλέον, με βάση το σημείο 6, των Παρατηρήσεων επί των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ: Κριτήρια επιλεξιμότητας της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής προσκομίζονται μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι.

Διευκρινίζεται δε, ότι όλα τα ανωτέρω (λογαριασμός τραπέζης, μετοχές, ομόλογα και λοιποί άυλοι τίτλοι), στην περίπτωση που η επένδυση αφορά:

  • φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να είναι στο όνομα του υποψήφιου επενδυτή,  
  • υπό σύσταση εταιρεία, θα πρέπει να είναι στο όνομα των προσώπων που με βάση το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού θα αποτελέσουν μετόχους της εταιρείας και
  • υφιστάμενη εταιρεία, θα πρέπει να είναι στην επωνυμία της εταιρείας

   

25

Μπορεί ο υποψήφιος επενδυτής, γεωργός, που δεν είναι κάτοικος επιλεγμένου Δήμου που ανήκει στην περιοχή παρέμβασης, να μεταφερθεί πριν την υποβολή της πρότασης στον Δήμο αυτό ώστε να μπορέσει να υπαχθεί στο πρόγραμμα, προσκομίζοντας την σχετική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;

 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις επί του κριτηρίου επιλεξιμότητας 3.3 «Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση», για την απόδειξη της ιδιότητας του γεωργού (κατά κύρια ή μερική απασχόληση) απαιτείται, μεταξύ των άλλων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο (σελ. 7 – σημείο 3 των παρατηρήσεων επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας-Παράρτημα ΙΙΙ της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος).

Επίσης, σε ότι αφορά την περιοχή εφαρμογής της Δράσης 311-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης», αυτή έχει καθοριστεί από την εμπειρογνωμοσύνη «Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικών Υποδομών στη Βάση της Φέρουσας Ικανότητας των Οικισμών και των Ευαίσθητων Οικολογικά Περιοχών» (Παράρτημα Ζ Ενημερωτικού Υλικού – Παράρτημα Ι της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος) και αναφέρεται αναλυτικά στην αντίστοιχη παρουσίαση των προκηρυσσόμενων δράσεων του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης.   

 

26

Απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για κάθε εταίρο μίας επιχείρησης και επιπλέον είναι απαραίτητο οι εταίροι να έχουν μόνιμη κατοικία στο Δήμο όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση;

 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις επί του κριτηρίου επιλεξιμότητας 3.3 «Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση», η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο απαιτείται να προσκομιστεί για την απόδειξη της ιδιότητας του γεωργού (κατά κύρια ή μερική απασχόληση) (σελ. 7 – σημείο 3 των παρατηρήσεων επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας-Παράρτημα ΙΙΙ της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος).

 

27

Στο δικαιολογητικό υπ’ αρ. 13 ζητείται “Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ”. Εννοείτε την ΑΠΔ και για ποια χρονική περίοδο;

 

Σε ότι αφορά την αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ, εννοείται η αναλυτική περιοδική δήλωση και απαιτείται αυτή της τελευταίας χρονικής περιόδου (ενός έτους, δηλαδή των τεσσάρων τελευταίων τριμήνων).

 

28

Στα δικαιολογητικά που συνδέονται με κριτήρια επιλογής, στο υπ’ αρ. 1 δικαιολογητικό ζητείται πιστοποιητικό μεταγραφής βαρών – διεκδικήσεων. Σε περίπτωση μισθωμένου χώρου, απαιτείται το δικαιολογητικό αυτό;

 

Τα πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών  και μη διεκδικήσεων, σύμφωνα με την παρατήρησης επί του κριτηρίου επιλεξιμότητας 2.5 «Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης», στις περιπτώσεις μίσθωσης και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα και πιστοποιητικό μεταγραφής. Για λοιπές επενδύσεις (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και προμήθεια εξοπλισμού) απαιτείται συμφωνητικό μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στην περίπτωση που το συμφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικά και να έχει μεταγραφεί εν συνεχεία στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (σελ. 5 – σημείο 1 των παρατηρήσεων επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας-Παράρτημα ΙII της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος).

Τα πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής (Παράρτημα ΙV της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος) και αποδεικνύουν την ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 10.6 του αναλυτικού τεύχους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄ αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν:

  • η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου, προκειμένου ο δικαιούχος να καλύψει το προβλεπόμενο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής με δανεισμό,
  • η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,
  • η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή.

   

29

Στην ίδρυση οινοποιείου βιολογικής αμπελουργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης απαιτείται συγκεκριμένη δυναμική στην παραγωγικότητα του οινοποιείου;

 

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την δυναμική της παραγωγικότητας του οινοποιείου. Μέσω όμως της μελέτης βιωσιμότητας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του φακέλου υποψηφιότητας, θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της επένδυσης δηλ. η κερδοφορία της επιχείρησης τουλάχιστον από το 3ο έτος της ολοκλήρωσής της. 

 

30

Η δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικών Αποβλήτων η οποία θα παίρνει οργανική ύλη και θα παράγει κομπόστ που αποτελεί υψηλής ποιότητας λίπασμα, μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader του νομού Θεσσαλονίκης;

 

Η δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικών Αποβλήτων, η οποία θα παίρνει οργανική ύλη και θα παράγει κομπόστ είναι επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης L312-1 “Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων», εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

 

31

Τι είναι η Ένορκη βεβαίωση περί μη απώλειας πάνω από το μισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου στους τελευταίους 12 μήνες και ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση της;

 

Η ένορκη βεβαίωση προσκομίζεται μόνον στις περιπτώσεις εταιρειών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας, σε αυτήν βεβαιώνεται ότι δεν έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της εταιρείας και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, συντάσσεται δε είτε σε Ειρηνοδικείο, είτε σε Συμβολαιογράφο.

 

32

Η δράση 313-6 αφορά την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής. Αυτό αφορά εστιατόρια (ως χώρους εστίασης) και ως χώρους αναψυχής μόνο τα παραδοσιακά καφενεία και τα αναψυκτήρια; Αυτά αναφέρονται ως παράδειγμα στο ενημερωτικό υλικό. Ένα καφέ – μπαρ είναι επιλέξιμο στην παραπάνω δράση; Θεωρείται χώρος αναψυχής;

 

Στη Δράση L313-6 που αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής, μπορεί να ενταχθεί, ως χώρος αναψυχής, και ένα καφέ – μπαρ, εφόσον τηρούνται και όλες οι λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

 

33

Οι χώροι αναψυχής, που υπάγονται στο παράρτημα Ε; Στους χώρους εστίασης με την ανάλογη εφαρμογή (κεφάλαιο 2);

 

Στο Παράρτημα Ε παρατίθενται οι προδιαγραφές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) για τις τουριστικές επενδύσεις του προγράμματος, χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά σε χώρους αναψυχής. Επομένως δεν μπορεί να ισχύσουν υποχρεωτικές πρόσθετες προδιαγραφές ποιότητας (πλέον αυτών της κείμενης νομοθεσίας) για αυτού του είδους τις επενδύσεις, παρά μόνον ως γενικές κατευθύνσεις, που συνδέονται όμως με αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

 

34

Στη «Διαδικασία Ελέγχου – Παρακολούθησης» αναφέρεται ότι προβλέπεται μία διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης σε όλα τα στάδια υλοποίησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στο σημείο 3 «Έλεγχος από την ΟΤΔ, της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης (από αισθητικής και μορφολογικής άποψης, ένταξης στο περιβάλλον) μετά την υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες μελέτες (στατικά- μηχανολογικά) και πριν να υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνση πολεοδομίας για έκδοση οικοδομικής άδειας. Δηλαδή, να μην υποβληθεί ο φάκελος στην αρμόδια πολεοδομία; Η υποβολή του φακέλου δεν πριμοδοτεί με περισσότερους βαθμούς κατά την αξιολόγηση της πρότασης, με βάση το κριτήριο επιλογής Α2 «Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης»;

 

Σε σχέση με τον έλεγχο από την ΟΤΔ της αρχιτεκτονικής μελέτης, αυτή γίνεται σε 1η φάση κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η μελέτη αυτή δεν είναι σε οριστικό στάδιο, τότε η ΟΤΔ μπορεί να διατυπώσει ορισμένες παρατηρήσεις, ώστε αυτή να συμμορφωθεί πλήρως προς τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος, πριν ή /και μετά την υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή φάκελου στην αρμόδια πολεοδομία αποτελεί σημαντικό στοιχείο ετοιμότητας υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης και αξιολογείται θετικά, σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής Α2 «Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης».

 

35

Η ίδρυση εξαγωγικής επιχείρησης ελαιολάδου που περιλαμβάνει την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα προϊόντα, γραφείο με όλο το σχετικό εξοπλισμό, Η/Υ, λογισμικό, έπιπλα, κατασκευή site και μηχανή συσκευασίας αποτελεί επιλέξιμη δράση στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader του νομού Θεσσαλονίκης;

 

ΜΕ βάση τους ενισχυόμενους τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» που βρίσκονται στο Παράρτημα Α του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό, όπου στον ΤΟΜΕΑ 7: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ στο σημείο 7.3. ορίζεται ως επιλέξιμη δράση η: «Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος».

 

36

Στο πλαίσιο της Δράσης L123α τομέας 8.3.β είναι επιλέξιμη η γραμμή εμφιάλωσης και σε περίπτωση δε που είναι επιλέξιμη, υπάρχει η δυνατότητα εμφιάλωσης οίνων άλλων παραγωγών και αν ναι, θα πρέπει οι οίνοι να είναι επίσης βιολογικής καλλιέργειας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης;

 

Η εμφιάλωση του οίνου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γραμμής παραγωγής του οίνου προκειμένου η επένδυση να αποτελεί ολοκληρωμένο φυσικό και λειτουργικό αντικείμενο και κατά συνέπεια είναι επιλέξιμη. H συγκεκριμένη δράση της μεταποίησης (ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ /Δράση 8.3.β. αφορά στη δημιουργία μονάδων παραγωγής από προϊόντα βιολογικής αμπελουργίας (Καν(ΕΟΚ)2092/91) και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και όχι δημιουργία μονάδας παροχής υπηρεσιών ως προς την εμφιάλωση οίνων.

 

37

Η πρόταση για τη δημιουργία βιολογικού οινοποιείου θα είναι επιλέξιμη με τη χρήση βόθρου ή τροχήλατου βόθρου όπου τα απόβλητα θα μεταφέρονται σε κάποιον βιολογικό καθαρισμό για την κατάλληλη επεξεργασία τους;

 

Στην ανωτέρω περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμοστεί  ότι προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την άδεια διάθεσης αποβλήτων στα οινοποιεία.

 

38

Ποιος είναι ο μέγιστος προϋπολογισμός για τις δαπάνες αλόγων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ιππασίας;

 

Στις δράσεις L311-4 και L313-8 όπου εντάσσονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το κόστος της ανωτέρω δαπάνης. Σε κάθε όμως περίπτωση η πρόταση που θα κατατεθεί, θα πρέπει να αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.

 

39

Το κόστος της γεώτρησης σε περιοχή εκτός σχεδίου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη;

 

Εφόσον η δαπάνη αποτελεί απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της επιχείρησης, ανήκει στην κατηγορία δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, συνδέσεις με δίκτυα με κοινής ωφέλειας κλπ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης και είναι επιλέξιμη, εφόσον έχει τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις.

 

40

Είναι απαραίτητο μια επιχείρηση που παρέχει δραστηριότητες ιππασίας να λειτουργεί με άδεια γραφείου γενικού τουρισμού από τον ΕΟΤ;

 

Με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τον ΕΟΤ η άδεια γραφείου γενικού τουρισμού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία μονάδων ιππικού τουρισμού, γεγονός άλλωστε που επισημαίνεται και στις προδιαγραφές ποιότητας για τις επιχειρήσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο επισημαίνεται ότι  οι επιχειρήσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν απαραίτητα τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

41

Υποψήφιος επενδυτής ο οποίος πρόκειται να προμηθευτεί μηχάνημα-σύστημα καύσης υπολειμμάτων, που θα καταναλώνει pellets, το οποίο θα κατασκευάζει ο ίδιος με άλλο μηχάνημα που θα προμηθευτεί στα πλαίσιο του προγράμματος, "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ", κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν άλλες δύο προσφορές για το συγκεκριμένο μηχάνημα καθώς ο προμηθευτής του είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος Βορείου Ελλάδος του Ιταλικού Οίκου που κατασκευάζει τα μηχανήματα και ο πωλητής θα είναι μοναδικός αντιπρόσωπος;

 

Με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στην εισαγωγή του Κεφαλαίου 4 «Τεχνικά χαρακτηριστικά και προϋπολογισμός προτεινόμενου έργου» της αίτησης ενίσχυσης-φάκελου υποψηφιότητας για το προτεινόμενο κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να υποβάλλονται τρεις προσφορές ή να τεκμηριώνεται η ύπαρξη λιγότερων ή η μοναδικότητα του προϊόντος.

 

42

Προβλέπεται ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού στη δράση L 312-2;

 

Με βάση το Παράρτημα Ι: «Ενημερωτικό Υλικό», δεν υπάρχει ανάλογος περιορισμός στη συγκεκριμένη δράση αλλά ούτε και στις υπόλοιπες δράσεις του τοπικού προγράμματος.

 

43

Το ποσοστό επιχορήγησης στη δράση L 312-2 είναι 50 % η 40% Υπάρχει ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής;

 

Το ποσοστό επιχορήγησης στη δράση L 312-2 είναι 50% και 50% το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής ενώ δεν απαιτείται κάποιο ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής σ’ αυτό, κατά συνέπεια μπορεί να καλυφθεί όλο το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής με δανειοδότηση.

 

44

Η χρήση δανειακών κεφαλαίων επηρεάζει τη βαθμολογία της πρότασης;

 

Με βάση τα κριτήρια επιλογής του Υπομέτρου L312 που επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV: «Κριτήρια επιλογής» του Ενημερωτικού Υλικού, δεν υπάρχει κριτήριο επιλογής που να αναφέρεται στον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, κατά συνέπεια η χρήση δανειακών κεφαλαίων δεν επηρεάζει τη βαθμολογία της πρότασης.

 

45

Ισχύει ελάχιστη βαθμολογία για την αποδοχή της πρότασης;

 

Με βάση το Ενημερωτικό Υλικό δεν υπάρχει καμία δράση του τοπικού προγράμματος που να ισχύει ελάχιστη βαθμολογία.
                                   

 

46

Η κατασκευή αποστακτήριου τσίπουρου στην περιοχή του Προφήτη Λαγκαδά είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα LEADER και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν;

 

 1. Η δημιουργία επιχείρησης – αποστακτήριο τσίπουρου – εντάσσεται στις ενισχυόμενες δράσεις του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στη Δράση L311-7 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση», εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες),
  ή
  στη Δράση L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση», εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δύναται να υλοποιήσει επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008,
  οι οποίες ενισχύουν και επιχειρήσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην περιγραφή των δράσεων (σελ. 28 & 32 του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό ως προς τις προκηρυσσόμενες δράσεις).
 2. Η περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Προφήτου υπάγεται στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης.
 3. Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα, αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματα που το συνοδεύουν, στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της ΑΝΕΘ (http://www.aneth.gr/_L4_prosklisi_02.asp) ή μπορείτε να παραλάβετε δωρεάν από τα γραφεία της εταιρίας.

 

 

47

Θα υπάρξει ενημέρωση σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα έντυπα που συνοδεύουν τη 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης;

 

Τα έντυπα που συνοδεύουν τη 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος
Προσέγγισης LEADER Νομού Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ (http://www.aneth.gr/_L4_prosklisi_02.asp) ενώ παράλληλα μπορείτε και να τα παραλάβετε δωρεάν από τα γραφεία της εταιρίας.
Για οποιαδήποτε αλλαγή που τυχόν θα προκύψει σ’ αυτά κατά το διάστημα της 2ης προκήρυξης, θα υπάρχει οπωσδήποτε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.

 

48

Ποια από τα δικαιολογητικά μπορούν να γίνουν αποδεκτά για την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου όπου πρόκειται να γίνει η επένδυση για υπό σύσταση εταιρίες, όταν δεν είναι ατομικές και φυσικά στερούνται ΑΦΜ; Τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο ή Συμβολαιογραφική πράξη εκχώρησης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επικαρπίας. Ενημερωτικά σε άλλα προγράμματα , αρκεί προσύμφωνο ενοικιαστηρίου του ιδιοκτήτη προς τον υπεύθυνο ή νόμιμο εκπρόσωπο , της υπό σύσταση εταιρίας , που αναφέρει ότι σε περίπτωση έγκρισης θα υπογραφεί επίσημο ενοικιαστήριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος (κατάθεση εφορία, τουλάχιστον 8 έτη διάρκεια).

 

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή – χρήση ακινήτου με βάση τα ισχύοντα από το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους, όπως αναφέρεται και στις παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας - σελίδα 5 του τεύχους Παράρτημα ΙΙΙ Κριτήρια επιλεξιμότητας -, που συνοδεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

49

Επιχείρηση οίκου νυφικών-βαπτιστικών στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης της οποίας ως κύρια δραστηριότητά δηλώνεται η εμπορία και ως δευτερεύουσα η παροχή υπηρεσιών η οποία στην παρούσα φάση δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης νυφικών και ειδών γάμου καθώς και στο στολισμό των εκκλησιών και των χώρων δεξιώσεων, ενδιαφέρεται να επεκταθεί στην οργάνωση λοιπών εκδηλώσεων (κοινωνικών, πολιτιστικών κ.ά.). Είναι δυνατόν να εντάξει τη νέα της δραστηριότητα στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER;

 

Στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», ενισχύεται η ίδρυση ή η βελτίωση ήδη υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ενώ η περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της Δημοτικής Κοινότητας Γέφυρας), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.


Παράλληλα, σε ότι αφορά τους κλάδους σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ 2008 που ενισχύονται από τη συγκεκριμένη Δράση, δεν υπάρχουν περιορισμοί από το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος παρά μόνο η επιπλέον βαθμολόγηση κάποιων ενδεικτικών ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα Η της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το επενδυτικό σας ενδιαφέρον αλλά και να διευκρινιστούν τυχόν απορίες επί αυτού και της διαδικασίας υποβολής αίτησης ενίσχυσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικώς, είτε κατ’ ιδίαν στα γραφεία της εταιρίας.

50

Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης; 

 

Με βάση σχετική απόφαση της ΕΔΠ Leader, η οποία αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης  του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων κατά 1 μήνα δηλαδή από 31-7-2012 σε 31-8-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εταιρίας)

51

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή της σύνταξης και υποβολής φακέλου2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης; 

 

Στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή φακέλου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Επιλέξιμες μπορεί να είναι ανάλογα με τη δράση του τοπικού προγράμματος, δαπάνες όπως: αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.


Αναλυτικότερα αναφέρετε στις επιλέξιμες δαπάνες κάθε δράσης του τοπικού προγράμματος στο Παράρτημα Ι: «Ενημερωτικό υλικό» των τευχών που συνοδεύουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.aneth.gr.

52

Είναι επιλέξιμη δαπάνη η δημιουργία οωσκοπικού κέντρου στο πλαίσιο της Δράσης 123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα σε περίπτωση να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης; 

 

Σύμφωνα με την Προϊσταμένη του Τμήματος Πτηνοτροφίας, Γουνοφόρων, Κονικλοτροφίας και Λοιπών Αγροτικών Ζώων της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: η δημιουργία οωσκοπικού κέντρου μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης 123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο πλαίσιο του ενισχυόμενου Τομέα 3. Αυγά-Πουλερικά (Παράρτημα Α του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό, που συνοδεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).

Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα, αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματα που το συνοδεύουν, στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της ΑΝΕΘ (http://www.aneth.gr/_L4_prosklisi_02.asp) ή με δωρεάν παραλαβή από τα γραφεία της εταιρίας.

53

Σε ποιο ύψος μπορεί ν’ ανέλθει ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης L321-3 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών» του Τοπικού Προγράμματος Leader στο Ν.Θεσσαλονίκης;

 

Για τη Δράση L321-3 «Ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων, κλπ» ο συνολικός προτεινόμενος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός της πρότασής τους για τη Δράση αυτή μπορεί να ανέλθει, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER, μέχρι το ποσό των 30.000€ (ανώτατο συνολικό κόστος).
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασής του μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 30.000€, συμπ. ΦΠΑ (ανώτατο συνολικό κόστος) και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη (κατά 75%) για το Τοπικό Πρόγραμμα.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ΟΤΑ, τότε ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασής του μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 30.000€, πλέον ΦΠΑ (ανώτατο συνολικό κόστος). Από αυτά, το ποσό των 30.000€ αποτελεί τη συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δαπάνη (κατά 75%) για το Τοπικό Πρόγραμμα, ενώ το ποσό του ΦΠΑ θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.
Τέλος, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Νομικό Πρόσωπο ΟΤΑ (π.χ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση), το οποίο υπάγεται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασής του μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 30.000€, πλέον ΦΠΑ (ανώτατο συνολικό κόστος). Από αυτά, το ποσό των 30.000€ αποτελεί τη συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δαπάνη (κατά 75%) για το Τοπικό Πρόγραμμα, ενώ το ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει (αποδεδειγμένα) να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Νομικού Προσώπου.

54

Η δημιουργία ωοσκοπικού κέντρου είναι επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER;

 

Σύμφωνα με την Προϊσταμένη του Τμήματος Πτηνοτροφίας, Γουνοφόρων, Κονικλοτροφίας και Λοιπών Αγροτικών Ζώων της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δημιουργία οωσκοπικού κέντρου μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης 123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο πλαίσιο του ενισχυόμενου Τομέα 3. Αυγά-Πουλερικά (Παράρτημα Α του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό, που συνοδεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος). Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα, αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματα που το συνοδεύουν, στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της ΑΝΕΘ (http://www.aneth.gr/_L4_prosklisi_02.asp) ή με δωρεάν παραλαβή από τα γραφεία της εταιρίας.

55

Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο τομέα της Μεταποίησης (Παραγωγή ρολών ασφαλείας) στην περιοχή του Καβαλαρίου, έχει αλλάξει πρόσφατα χέρια (πριν 2 μήνες) από τον σύζυγο (Άνδρας) στη σύζυγο του (για λόγους συνταξιοδότησης) και έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την συνέχιση της επιχείρησης (αγορά παγίων, κλπ). Η εν λόγω επιχείρηση είχε άδεια λειτουργίας σε ισχύ πριν να αλλάξει χέρια και έπειτα υποβλήθηκε αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Βιομηχανίας) για να εκδοθεί η νέα άδεια λειτουργίας στο όνομα της συζύγου. Θα υπάρχει πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης και της περαιτέρω αξιολόγησης της πρότασης στο πρόγραμμα Leader, σε περίπτωση που δε θα ‘χει εκδοθεί μέχρι την υποβολή η νέα άδεια λειτουργίας ;

 

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για τη 2η προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης (Παράρτημα ΙΙΙ: Κριτήρια επιλεξιμότητας – ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) των τευχών που συνοδεύουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.aneth.gr, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το κριτήριο 3.1: Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους, προκειμένου να πληρείται το κριτήριο αυτό θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια λειτουργίας.

56

Μέχρι ποιο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος;

 

Βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 του Άρθρου 5: "Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες", του αναλυτικού τεύχους της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΑΝΕΘ:


5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., αποκλειστικά εγγράφως.


5.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από την Ο.Τ.Δ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

5.3 Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. στην ως άνω προθεσμία.

57

Με βάση το παράρτημα Α του Ενημερωτικού Υλικού της 3ης Προκήρυξης, είναι δυνατή η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών, στη δράση L123α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», και συγκεκριμένα στη Δράση 9.14 του Τομέα των Οπωροκηπευτικών «Ίδρυση - επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές  παραγωγής νέων προϊόντων». Η γραμμή συσκευασίας καταναλωτή αναφέρεται στο ότι μπορεί να παίρνει έτοιμο προϊόν από τρίτο και απλά να το συσκευάζει ;  για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν νέο αναφέρεται στον τρόπο συσκευασίας του;  στον τρόπο μεταποίησης του;  

 

Στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Α «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»  είναι δυνατή η ίδρυση - επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές  παραγωγής νέων προϊόντων (ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ: Δράση 9.14.) Σε σχέση με το ανωτέρω διευκρινίζεται ότι:

 • ως συσκευασία καταναλωτή νοείται κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος υλικού από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά (π.χ. βρώσιμες ελιές) με σκοπό την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό μέχρι την πώλησή του απευθείας στον καταναλωτή.
 • στο χαρακτηρισμό των παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης – τυποποίησης ως καινοτόμων προηγμένης τεχνολογίας και των παραγόμενων μεταποιημένων προϊόντων ή των μορφών εμπορίας των προϊόντων ως νέων ή καινοτόμων, αναφέρεται η με Αριθμό Πρωτοκόλλου 315174/3003/28-7-2009 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 

58

Υπάρχει πρόβλημα  όταν το ακίνητο της επένδυσης είναι προσημειωμένο λόγω λήψης δανείου;

 

Στην 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Άρθρο 10 «Ένταξη έργου στον Άξονα 4 του ΠΑΑ – Υπογραφή σύμβασης με την Ο.Τ.Δ.», παράγραφο 10.3 αναφέρετε ότι: 
«Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του δικαιούχου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις τρίτων επ΄ αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων αντίστοιχα). Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν:

 • η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση,
 • η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία εντάσσεται η προεγκριθείσα επένδυση,
 • η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,
 • η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή»
 

59

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής, ποιών χρήσεων λογιστικά έντυπα (Ε7,Ε3, ισολογισμοί κλπ) απαιτούνται;  

 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ «Κριτήρια Επιλεξιμότητας» και συγκεκριμένα στην παρατήρηση 3 του κεφαλαίου «Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας», στο σημείο iv) αναφέρετε ότι: «για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.3. προσκομίζονται τα τελευταία E1, E3, E5 και Ε7».

 

60

Για την κάλυψη των κριτηρίων ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ2.2 και Γ2.3 από ποιες χρονιές θα πρέπει να είναι τα αποδεικτικά έγγραφα;  

 

Στο Παράρτημα ΙV «Κριτήρια Επιλογής» και συγκεκριμένα στην παρατήρηση 8 του κεφαλαίου «Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλογής» αναφέρετε ότι:
«Για την αξιολόγηση των υποκριτηρίων Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας" και Γ2.3 "Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων" του υπομέτρου L123α τα αποδεικτικά που απαιτείται να προσκομιστούν είναι:


Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας":

 • ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,
 • βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευμένου οργανισμού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής ή παράγει βιολογικά προϊόντα.


Γ2.3 "Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων"

 • ιδιωτικά συμφωνά με παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,
 • έγγραφο από διαπιστευμένο οργανισμό από το οποίο να προκύπτει ότι οι παραγωγοί αυτοί καλλιεργούν βιολογικό προϊόν.

61

Είναι επιλέξιμη η δραστηριότητα η ίδρυση επιχείρησης με τίτλο: "Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς" με αριθμό ΚΑΔ " 01.62.10.07", στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσσαλονίκης;  

 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με νέους ΚΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητα: "Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς"  κρίνεται από την ΟΤΔ επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο τοπικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και κατά πόσο συνδέεται με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

 

62

Είναι επιλέξιμη δραστηριότητα η ίδρυση καταστήματος βιβλιοχαρτοπωλείου (με ΚΑΔ δραστηριότητας 47.61.61, 47.62.63, 47.65.67, 47.19.10, 47.78.86, 74.3, 82.19, 18.14, 47.63.64), στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER του Ν. Θεσσαλονίκης; 

 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με νέους ΚΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση καταστήματος βιβλιοχαρτοπωλείου κρίνεται από την ΟΤΔ επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο τοπικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και κατά πόσο συνδέεται με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.

Παράλληλα, η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα.
 

63

Η ίδρυση καταστήματος πώλησης νωπών κοτόπουλων, νωπών προϊόντων κοτόπουλου, ψημένων κοτόπουλων και ψημένων προϊόντων κοτόπουλου είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader του Ν. Θεσσαλονίκης; 

 • Η  ίδρυση καταστήματος πώλησης νωπών κοτόπουλων και νωπών προϊόντων κοτόπουλου εντάσσεται ως δραστηριότητα στην πρώτη μεταποίηση και συγκεκριμένα στον ΤΟΜΕΑ 3: ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ. Με βάση το Παράρτημα Α «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α», του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης, καμία δράση του Υποτομέα Πουλερικών δεν είναι επιλέξιμη.
 • Η  ίδρυση καταστήματος πώλησης ψημένων προϊόντων κοτόπουλου αποτελεί επιλέξιμη δραστηριότητα στο πλαίσιο της  δράση L313-6 της παρούσας προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι, η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ καθώς και αυτές που έχουν τεθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα (Παράρτημα Ε: «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις»).
 

64

Η  ίδρυση φαρμακείου, είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών" του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader; 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με νέους ΚΑΔ.
Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση φαρμακείου κρίνεται από την ΟΤΔ ως μη επιλέξιμη καθώς δεν εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος η οποία αφορά στη «Βέλτιστη  αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής» διασύνδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας της».

 

65

Η δραστηριότητα: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ" με ΚΑΔ "90.03", και έδρα την οικία σας, είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader; 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε ότι η δραστηριότητα: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ"  είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός μας, ενώ επιπλέον δεν περιέχει παραγωγικές διαδικασίες α’ μεταποίησης, οπότε και θα μπορούσαν να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφασίσουμε την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμά μας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και τους στόχους του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματός μας.
Επιπλέον, σε σχέση με το ερώτημα για το αν η οικία σας μπορεί να θεωρηθεί έδρα της επιχείρησης, τονίζουμε ότι θα πρέπει να πληρούνται:

 • όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • καθώς και τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στην κατοχή ή χρήση του ακινήτου και στην υλοποίηση της πρότασης εντός της περιοχής παρέμβασης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

 

66

Η δραστηριότητα "Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές" με ΚΑΔ " 62.01.11", είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader; 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε ότι η δραστηριότητα: "Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές "  είναι κατ΄ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός μας, ενώ επιπλέον δεν περιέχει παραγωγικές διαδικασίες α’ μεταποίησης, οπότε και θα μπορούσαν να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφασίσουμε την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμά μας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και τους στόχους του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματός μας.
Επιπλέον, σε σχέση με το τηλεφωνικό ερώτημα που  διατυπώσατε, για το αν η αγορά λογισμικού είναι επιλέξιμη δαπάνη και ποιο όριο υπάρχει, σε σχέση με το συνολικό κόστος της επένδυσης,  σας γνωρίζουμε ότι:
η δαπάνη του λογισμικού είναι επιλέξιμη και δεν ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο όριο αυτής, σε σχέση με το συνολικό κόστος της επένδυσης. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως στο φάκελο υποψηφιότητας η αναγκαιότητα της αγοράς του λογισμικού, το εύλογο κόστος σε σχέση με τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του και η συμβολή του στη βιωσιμότητα της επένδυσης, ενώ θα πρέπει επίσης να επισυνάπτεται στο φάκελο αναλυτική προσφορά των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση, θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

 

67

Η δραστηριότητα "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" με ΚΑΔ " 38.11.10.00 ", είναι  επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader; 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε ότι η δραστηριότητα: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"  είναι κατ΄ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός μας, ενώ επιπλέον δεν περιέχει παραγωγικές διαδικασίες α’ μεταποίησης, οπότε και θα μπορούσαν να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφασίσουμε την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμά μας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και τους στόχους του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματός μας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

 

68

Η δραστηριότητα της πτηνοτροφικής μονάδας πουλερικών κρεατοπαραγωγής είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader; 

H πτηνοτροφική μονάδα πουλερικών κρεατοπαραγωγής, αποτελεί πρωτογενή παραγωγή και δεν είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader.

 

69

Η δραστηριότητα με τίτλο «Δημιουργία μονάδας σπορελαιουργίας στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου», είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader; Υπάρχει πρόβλημα επιλεξιμότητας στη μορφή της εταιρίας (Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης) και στο μετοχικό της σχήμα, του οποίου το 30% ανήκει σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους και το 70% σε φυσικό πρόσωπο; 

 • «Η Δημιουργία μονάδας σπορελαιουργίας» είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L123α και με βάση το Παράρτημα Α: «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α» του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης, εντάσσεται στον ΤΟΜΕΑ 7: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. (Δράση 7.5: Ίδρυση-Επέκταση-Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση της δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργίων και βιομηχανιών σποραιλεουργίας).
 • Η Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση δεν ανήκει στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Πρόγραμματος  Προσέγγισης Leader, γεγονός που καθιστά αυτόματα την αναφερόμενη επένδυση ως μη επιλέξιμη.
 • Η μορφή της εταιρίας (Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης), αποτελεί βάσει του θεσμικού πλαισίου μορφή επιλέξιμη, καθώς δικαιούχοι στη Δράση L123α  μπορεί να είναι: φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού διακαίου που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
 • Επιπλέον, σε σχέση με το μετοχικό σχήμα της εταιρίας θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και αφορούν του δικαιούχους. Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ: Κριτήρια Επιλεξιμότητας του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να επισυνάπτονται στο φάκελο υποψηφιότητας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση, θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

70

Η δραστηριότητα με τίτλο "Ίδρυση βιοτεχνίας παραγωγής κηραλοιφών", με κωδικό ΚΑΔ 10.41.72: Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων), κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-1 του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader;; 

Για τη Δράση L312-1, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε ότι η δραστηριότητα: " Ίδρυση βιοτεχνίας παραγωγής κηραλοιφών " είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός μας, ενώ επιπλέον δεν περιέχει παραγωγικές διαδικασίες α’ μεταποίησης, οπότε και θα μπορούσαν να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφασίσουμε την ένταξη της ανωτέρω επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμά μας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και τους στόχους του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματός μας. Επιπλέον, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, για το αν η επιχείρηση δύναται να προμηθεύεται τη βασική πρώτη ύλη, δηλαδή το κερί, τόσο επεξεργασμένο όσο και ανεπεξέργαστο και να το επεξεργάζεται στη συνέχεια από την υπό ίδρυση επιχείρηση, σας γνωρίζουμε ότι: • δεν τίθεται θέμα επιλεξιμότητας σε καμία από τις ανωτέρω περιγραφόμενες περιπτώσεις και κατά συνέπεια μπορείτε να επιλέξετε όποια από τις περιπτώσεις κρίνεται ευνοϊκότερη για την ομαλή λειτουργία της υπό ίδρυσης επιχείρησης σας. Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση, θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

 

71

Η δραστηριότητα με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΣΙΝΑΣ)" και πιο συγκεκριμένα δημιουργία πολυχώρου με πισίνα για παιδιά και ενήλικες υλοποιώντας δαπάνες όπως: αντικατάσταση λαμπών προβολέων με λάμπες led, εργασίες στην πισίνα, εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης και αναμόρφωση του εξωτερικού χώρου τοποθετώντας διάφορα παιχνίδια για παιδιά, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader; 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε ότι η δραστηριότητα: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΣΙΝΑΣ)" όπως περιγράφεται στο ερώτημά σας, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός μας. Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφασίσουμε την ένταξη της ανωτέρω επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμά μας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και τους στόχους του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματός μας. Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

72

H ίδρυση επιχείρησης με δραστηριότητα την «Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας» είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2 "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών" του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader; 

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με νέους ΚΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση επιχείρησης με δραστηριότητα την «Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας», κρίνεται από την ΟΤΔ ως μη επιλέξιμη, καθώς δεν εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική («Βέλτιστη αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής» διασύνδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας της»), και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός μας.

73

H «Ίδρυση Μονάδας Αποξηραμένης-Λιαστής Ντομάτας", είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader; 

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν η δραστηριότητα: «Ίδρυση Μονάδας Αποξηραμένης-Λιαστής Ντομάτας", είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader, σας γνωρίζουμε ότι : • Η «Ίδρυση Μονάδας Αποξηραμένης-Λιαστής Ντομάτας" είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L123α και με βάση το Παράρτημα Α: «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α» του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης και την ΥΑ 165386/1386/22-11-2011 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι μονάδες παραγωγής λιαστής ντομάτας συμπεριλαμβάνονται στον ΤΟΜΕΑ 9: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ και συγκεκριμένα στη Δράση 9.9α: Ίδρυση-νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: - Στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και - Στην παραγωγή νέων προϊόντων. Επισημαίνεται δε, ότι σε κάθε περίπτωση η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

74

H "Ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Κολχικό Λαγκαδά " που γίνεται με σκοπό την επεξεργασία τσαγιού και την διάθεσή του σε φακελάκια και πυραμίδες, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader;  Ο υποψήφιος επενδυτής έχει πάρει προέγκριση για την ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών φυτών στο Ζαγκλιβέρι του νομού Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας;

H δραστηριότητα: "Ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Κολχικό Λαγκαδά " που γίνεται με σκοπό την επεξεργασία τσαγιού και την διάθεσή του σε φακελάκια και πυραμίδες, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader, σας γνωρίζουμε ότι:

 • Η «"Ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών " είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L123α και με βάση το Παράρτημα Α: «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α» του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης εντάσσεται στον ΤΟΜΕΑ 13: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ και συγκεκριμένα στη Δράση 13.1: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Επιπλέον, σε σχέση με το 2ο ερώτημά σας για το αν ο υποψήφιος επενδυτής έχει πάρει προέγκριση για την ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών φυτών στο Ζαγκλιβέρι του νομού Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader, για την «Ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Κολχικό Λαγκαδά» σας γνωρίζουμε ότι:

 • ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται το κριτήριο επιλεξιμότητας 2.10 του  Παραρτήματος ΙΙΙ του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης το οποίο αναφέρει ότι: «Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί/οριστικά υπαχθεί σ’ άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 4ης προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Η πρόταση, εφόσον αφορά στο υπομέτρο L123 δεν έχει ενταχθεί για το ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο στο μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ».
Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση, θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ

75

A. Μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις υφιστάμενες που όμως δεν θα ήταν επιλέξιμες σε άλλες επί μέρους δράσεις της πράξης του Άξονα 4. Συγκεκριμένα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων της περιοχής Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης -ως εταίροι δικτύωσης- οι οποίες έχουν έδρα που δεν απέχει 3 χιλιόμετρα από την ακτή (όρος συμμετοχής με ποινή αποκλεισμού σε αμιγή τουριστική δράση προηγούμενων προσκλήσεων)

B.Σε δικτύωση π.χ. τουριστικών επιχειρήσεων ως "εξοπλισμός" κονής χρήσεως μπορεί να θεωρηθεί και επιχορηγηθεί τουριστικό λεωφορείο π.χ 12 θέσεων για την ξενάγηση τουριστών εντός των οικισμών της περιοχής

Γ.Πως ισχύει -αν ισχύει ο κανόνας de minimis σχετικά με κάποιους εταίρους της δικτύωσης που έχουν λάβει επιχορήγηση δράσεων π.χ. από το ΕΣΠΑ Μικρομεσαίων που είναι σε εξέλιξη.

Δ.Μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετάσχει σε διάφορες επιχειρήσεις να συμμετάσχει με περισσότερες από αυτές (οι οποίες έχουν διαφορετικό ΑΦΜ) ως εταίροι δικτύωσης ή ο τελικός έλεγχος απαιτεί κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει με μια μόνο εταιρεία;

• σε σχέση με το 1ο και το 4ο ερώτημά σας, δικαιούχοι της δράση L312-5 μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. Ειδικότερα για τη δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες άδειες ανέγερσης και λειτουργίας της έδρας του δικτύου.

• σε σχέση με το 2ο ερώτημά σας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο η αγορά οχημάτων είναι μη επιλέξιμη δαπάνη πλην των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. Κατά συνέπεια η αγορά τουριστικού λεωφορείου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, καθώς δεν αναφέρεται ρητά στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών της δράσης L312-5.

• σε σχέση με το 3ο ερώτημά σας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο η δράση L312-5 δεν υπόκεινται στον Κανόνα de minimis. Σε κάθε περίπτωση, πρωταρχική απαίτηση για την ένταξη και ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου, είναι να εκπληρώνονται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας δραστηριότητα: Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση, θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ

76

Είναι επιλέξιμη δραστηριότητα η " παροχή υπηρεσίας οπτικού" σε συνδυασμό με κατάστημα οπτικών στην περιοχή Σταυρού Δήμου Βόλβης;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν η δραστηριότητα: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ», στην περιοχή Σταυρού Δήμου Βόλβης, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση L312-2: «ΔΡΑΣΗ L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader, σας γνωρίζουμε ότι :

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε ότι η δραστηριότητα: " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ " όπως περιγράφεται στο ερώτημά σας, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός μας.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφασίσουμε την ένταξη της ανωτέρω επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμά μας, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και τους στόχους του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματός μας. Τέλος, επισημαίνεται ότι η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

77

Ενδιαφέρομαι για την ίδρυση πτηνοτροφείου και θα ήθελα να μάθω αν είναι δραστηριότητα που θα επιδοτείται από την επόμενη πρόσκληση του προγράμματος Leader. 

Tο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER του Νομού Θεσσαλονίκης δεν περιλαμβάνει Δράση που να αφορά στην ίδρυση πτηνοτροφείου και γενικότερα εκτροφείων. Κατά συνέπεια η ίδρυση πτηνοτροφείου δε μπορεί να αποτελεί επιλέξιμη δραστηριότητα στην αναμενόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

78

Η ίδρυση επιχείρησης τυποποίησης λαδιού (στη δράση 123α) καθώς επίσης και η ίδρυση παιδότοπου (ως παροχής υπηρεσιών), συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος LEADER; 

Η δραστηριότητα: «ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ», συμπεριλαμβάνεται στη Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων καθώς επίσης και η δραστηριότητα: «ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ», στη Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader, σας γνωρίζουμε ότι :

 • η «ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ» συμπεριλαμβάνεται στη Δράσης 123α του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης Leader, στο πλαίσιο του ενισχυόμενου ΤΟΜΕΑ 7: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α, του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό, το οποίο συνοδεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης 7.3.: Ιδρύσεις, επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

 • Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ότι η δραστηριότητα: "ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ" όπως περιγράφεται στο ερώτημά σας, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

79

Ενδιαφέρομαι να εντάξω στα πλαίσια της 4ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος Leader επένδυση Τουριστικού χαρακτήρα (κατάλυμα, εστιατόριο και υπηρεσίες περιηγήσεων) αλλά δεν περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - έντυπο ενδεικτικών κλάδων ΣΤΑΚΟΔ. Τι πληροφορίες χρειάζεστε, πέραν των ΣΤΑΚΟΔ που αφορούν την επένδυση μου, για να μου απαντήσετε εάν εντάσσεται; 

Οι επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα (κατάλυμα, εστιατόριο και υπηρεσίες περιηγήσεων) δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader.

Συγκεκριμένα, με βάση το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader οι επενδύσεις τουριστικού χαρακτήρα που αναφέρεται (κατάλυμα, εστιατόριο και υπηρεσίες περιηγήσεων), ανήκουν αντίστοιχα στις δράσεις  L313-5 / «Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης», L313-6/ «Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί εστίασης και αναψυχής» και L313-8/ «Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση τουρισμού της υπαίθρου», αντίστοιχα και δεν προκηρύσσονται στην 4η Προκήρυξη.

80

Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επιδότησης για το λαογραφικούς χορευτικούς συλλόγους στην 4η προκήρυξη; 

Με βάση το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader, η δράση που αφορά στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και στολών, είναι η δράση L321-3 και δεν προκηρύσσεται στην 4η Προκήρυξη.

81

Θα ήθελα να ενημερωθώ εάν ο ΚΑΔ 93.29.19.05 «Υπηρεσίες παιδότοπου» θεωρείται επιλέξιμος; 

H δραστηριότητα: «ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» θεωρείται επιλέξιμη δράση, σας γνωρίζουμε ότι :

 • Η ίδρυση παιδότοπου ανήκει στην Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader.

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4 σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί, με δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ότι η δραστηριότητα: "ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ" όπως περιγράφεται στο ερώτημά σας, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

82

Η δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας και η αμοιβή συμβούλου για προετοιμασία φακέλου και μελέτη βιωσιμότητας για τυποποιητήριο ελαιολάδου είναι επιλέξιμες; 

H δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας και η αμοιβή συμβούλου για προετοιμασία φακέλου και μελέτη βιωσιμότητας για τυποποιητήριο ελαιολάδου είναι επιλέξιμες, σας γνωρίζουμε ότι :

 • η «ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ» συμπεριλαμβάνεται στη Δράσης 123α του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης Leader, της οποίας οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι: Ενημερωτικό Υλικό, το οποίο συνοδεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο ανωτέρω σχετικό, οι δαπάνες προβολής-προώθησης δεν είναι επιλέξιμες στη Δράση L123α και κατά συνέπεια η δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας δεν μπορεί είναι επιλέξιμη. Επίσης δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και η αμοιβή συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας.  Επιλέξιμες μπορεί να είναι μόνο δαπάνες όπως: αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.

83

Όσον αφορά στη 4η Προκήρυξη του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER στο νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 στο Παράστημα Η αναφέρονται οι «Ενδεικτικοί επιλέξιμοι κλάδοι σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ», θα ήθελα να διευκρινιστεί αν εντάσσονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ και οι υποκωδικοί της κάθε κατηγορίας που αναφέρετε στο Παράρτημα Η.
Για παράδειγμα στον ‘ΚΑΔ 96.04 - Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία’ εντάσσονται και οι υποκωδικοί 96.04.1 - Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας και αντιστοίχως οι υποκωδικοί 96.04.10.01, 96.04.10.02 κτλ.;Δηλαδή θα αφορά τη κύρια περιγραφή του ΚΑΔ με τους υποκωδικούς της κύριας δραστηριότητας;

Σε σχέση με το ερώτημα σας σας γνωρίζουμε ότι :

 • για τις δράσεις L312-1, L312-2 και  L312-3, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4 σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί, με δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με υποκωδικούς  ή και νέους ΚΑΔ.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η ΟΤΔ αποφασίσει την ένταξη επενδύσεων που αντιστοιχούν σε υποκωδικούς ή νέους κωδικούς, θα πρέπει αυτές να εναρμονίζονται με την ήδη  εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός. Κατά συνέπεια και προκειμένου να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, θα πρέπει το ερώτημα σας να αναφέρεται σε συγκεκριμένο ΚΑΔ.


Σε σχέση δε με το αναφερόμενο  παράδειγμα σας και τα όσα προαναφέρθηκαν, σας ενημερώνουμε ότι  οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στους ΚΑΔ  96.04.10.01 «Υπηρεσίες διαιτολογίας» και 96.04.10.02 «Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) κρίνονται κατ’ αρχήν επιλέξιμες καθώς εναρμονίζονται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός.

Σε κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη των ανωτέρω  επενδύσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. 
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

84

Θα ήθελα να ενημερωθώ εαν υπάρχει παράταση κατάθεσης φακέλων ένταξης στο πρόγραμμα LEADER, λόγω των εκλογών.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας και με βάση την αριθ. 1/2015, ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER (ΕΔΠ LEADER), σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας της 4ης προκήρυξης δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER κατά 1 μήνα, δηλαδή από 2-2-2015 σε 2-3-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

85

Η ίδρυση Ιατρείου (γενικός Ιατρός) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στη Δράση (καδ 86.21 );

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για τo αν η ίδρυση ιατρείου (γενικός ιατρός) (ΚΑΔ 86.21) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε ότι:

 • οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον ΚΑΔ  86.21 «Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων» δεν κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης «L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», καθώς δεν εναρμονίζονται με την εγκεκριμένη στρατηγική, η οποία αφορά στη «Βέλτιστη  αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής» διασύνδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας της» και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος.

86

Στην παροχή Υπηρεσιών και στους ενδεικτικούς ΚΑΔ επιλέξιμων δραστηριοτήτων υπάρχει και ο 96.04 "Δραστηριότητες σχετικές με την φυσική ευεξία". Το ερώτημα είναι αν σε μια επένδυση με ΚΑΔ 96.04.10.02 "Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)  στην πολυδύμανη αυτή μονάδα που θα δημιουργηθεί π.χ. για καταπολέμηση της παχυσαρκίας και απαιτείται η διαμονή των ενδιαφερομένων π.χ. για μια εβδομάδα προγράμματος είναι επιλέξιμες δαπάνες για την διαμόρφωση χώρων διαμονής (κτιριακά), οργάνωσης παρασκευής γευμάτων διαίτης (εξοπλισμός) εκτός του εξοπλισμού άσκησης (γυμναστήριο).

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για τo αν η ίδρυση ιατρείου (γενικός ιατρός) (ΚΑΔ 86.21) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε ότι:

 • οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στον ΚΑΔ  86.21 «Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων» δεν κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης «L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», καθώς δεν εναρμονίζονται με την εγκεκριμένη στρατηγική, η οποία αφορά στη «Βέλτιστη  αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής» διασύνδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας της» και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος.

87

Στην 4η προκήρυξη του Leader και στο Παράρτημα Η, περιλαμβάνεται ως επιλέξιμη δράση η 93.21 "Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής", η οποία κατά την 3η προκήρυξη ανήκε στο αυτόνομο Υπομέτρο 313-8.Μπορεί ένας υποψήφιος επενδυτής να υποβάλλει πρόταση για την δράση 93.21 στο Υπομέτρο 312-2 της τρέχουσας προκήρυξης ?

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας καθώς και της προσωπικής επικοινωνίας που είχαμε για το αν υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση στη δράση L312-2, με δραστηριότητα που εντάσσεται στον ΚΑΔ 93.21: «Δραστηριότητες Πάρκων αναψυχής» και η οποία, συμπεριλαμβάνεται μεν στον Πίνακα: «Ενδεικτικοί επιλέξιμοι κλάδοι σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά ΚΑΔ» του Παραρτήματος Η, του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης, σ’ όλες όμως τις προηγούμενες προκηρύξεις εντάσσονταν στη δράση L313-8 του τοπικού προγράμματος και η οποία δε προκηρύσσεται στην παρούσα φάση, σας γνωρίζουμε ότι:

 • οι ΚΑΔ που αναφέρονται στη Δράση  L312-2 του τοπικού προγράμματος, είναι ενδεικτικοί. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.21: «Δραστηριότητες Πάρκων αναψυχής», κρίνεται καταρχήν από την ΟΤΔ επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. 

Επισημαίνεται ότι η επένδυση θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ καθώς και αυτές που έχουν τεθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα (Παράρτημα Ε: «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές επιχειρήσεις»).

88

Επενδυτής ο οποίος δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο σιδήρου, θέλει να εντάξη στις δραστηριότητες του , τους παρακάτω κωδικούς και να υποβάλει πρόταση στα πλαίσια του Leader.η εταιρία ιδρύθηκε το 2014 και είναι ατομική, η δε έδρα της είναι στην Νεοχωρούδα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

(25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού/24.2 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων/24.3 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας )

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν επιχείρηση με έδρα τη Νεοχωρούδα που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο σιδήρου, μπορεί να καταθέσει πρόταση με επιλέξιμες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στους ΚΑΔ:  α) 25: «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού», β) 24.2: «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων» και γ) 24.3: «Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα», σας γνωρίζουμε ότι :

 • οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με νέους ΚΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η «Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού», «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων»  και η «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων», κρίνονται καταρχήν από την ΟΤΔ επιλέξιμες καθώς εναρμονίζονται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός.


Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη των ανωτέρω  επενδύσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των εν λόγω επενδυτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. 


Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

89

Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως "μειονεκτική" στους πίνακες εφαρμογής του προγράμματος;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας για το τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως «μειονεκτική», στους πίνακες εφαρμογής του προγράμματος, σας ενημερώνουμε ότι:

 • Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως «μειονεκτική», στους πίνακες εφαρμογής του προγράμματος, προκύπτει με βάση την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 «περί της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές» και με βάση τις τροποποιήσεις της από τις οδηγίες 81/645/ΕΟΚ, 83/339/ΕΟΚ, 85/148/ΕΟΚ, 89/588/ΕΟΚ, 93/66/ΕΟΚ και 94/516/ΕΚ, όπως ισχύει σήμερα «περί του Κοινοτικού Καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ».

Με βάση το Άρθρο 3 της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ, ως μειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται:

 • ορεινές περιοχές με σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και σημαντική αύξηση του κόστους της εκμετάλλευσής της
 • περιοχές που απειλούνται με εγκατάλειψη των χρήσεων γης και στις οποίες η διατήρηση του φυσικού χώρου είναι αναγκαία
 • άλλες περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα όπου η γεωργική δραστηριότητα θα πρέπει να συνεχιστεί υπό όρους για τη διατήρηση του φυσικού χώρου και τη διαφύλαξη του τουριστικού δυναμικού της περιοχής.
Ο πρώτος κατάλογος των Ελληνικών μειονεκτικών περιοχών καθορίστηκε στην Οδηγία 81/645 με βάση τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια που περιέχονταν στην Οδηγία 75/268.

90

Είναι δυνατή ή σύσταση νέας εταιρείας αντί της εγκεκριμένης διακιούχου ΕΠΕ (με νέο ΑΦΜ διαφορετικό από το ΑΦΜ της εγκεκριμένης διακιούχου επιχείρησης) προκειμένου να εισέλθει νέο μέλος στην εταιρική σύνθεση της δικαιούχου υφιστάμενης ΕΠΕ και αν είναι δυνατή η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης, ανεξάρτητα από το αν γίνει αλλαγή του ΑΦΜ της επιχείρησής ή όχι;

Με βάση το ερώτημα σας ενημερώνουμε ότι:

 • Ανεξάρτητα από την διατήρηση του ίδιου ακριβώς αντικειμένου (και του ίδιου ή όχι χώρου υλοποίησης της επένδυσης), η πλήρης αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης ταυτόχρονα με την αλλαγή του ΑΦΜ, το οποίο αποτελεί την «ταυτότητα» κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, θεωρείται «σύσταση» «νέου φορέα» και δεν μπορεί να αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης εταιρείας, η οποία εντάχθηκε οριστικά στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4. 

Ο νέος φορέας, με την νέα μετοχική του σύνθεση και το νέο ΑΦΜ του, μπορεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση εκ νέου στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4, εάν, αυτόνομα, από την «σύστασή» του, πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής της 4ης πρόσκλησης. 

 • Σε περίπτωση που η προσθήκη νέου μέλους στον εγκεκριμένο δικαιούχο, δε προϋποθέτει αλλαγή ΑΦΜ, απαιτείται όμως η αλλαγή τόπου υλοποίησης της επένδυσης, θα πρέπει  ο δικαιούχος να υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο θα να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν τις αλλαγές αυτές, όπως σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού, θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, θεωρημένη Υ.Δ. του νέου εταίρου, δικαιολογητικά που αφορούν στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επένδυσης, διάγραμμα κάλυψης και τοπογραφικό, κλπ, προκειμένου να ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και να διαπιστωθεί ότι η επένδυση ικανοποιεί τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ καθώς και αυτές που έχουν τεθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα, όπως και το γεγονός ότι δεν επηρεάζονται οι στόχοι, ο χαρακτήρας, η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της επένδυσης, αλλά ούτε και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο Τοπικό Πρόγραμμα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας όσο το δυνατόν συντομότερα.

91

Είναι επιλέξιμη στο Μέτρο 312 μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών service βιομηχανικών πλυντηρίων. Σημειώνεται ότι η επενδύτρια εμπορεύεται τα πλυντήρια, αλλά όλες οι δαπάνες θα αφορούν την παροχή υπηρεσιών?Είναι επιλέξιμη η υλοποίηση της επένδυσης να γίνει σε container, φυσικά εφόσον εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδεις ή θα σε κτήριο panel; Είναι επιλέξιμη ως δαπάνη μία υπερκατασκευή σε όχημα. Ουσιαστικά, το service των μεγάλων πλυντηρίων (πχ πλυντήριο τούνελ 14 μέτρων κτλ) γίνεται on site. Η επιχείρηση επιθυμεί να μετατρέψει ένα επαγγελματικό όχημα σε "εργαστήριο" ώστε όταν πηγαίνει στον πελάτη της να μπορεί επί τόπου να δώσει όλες τις λύσεις.Είναι επιλέξιμη η αγορά πλυντηρίων με σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας; Ουσιαστικά θέλουν να αγοράσουν δύο επαγγελματικά πλυντήρια τα οποία θα εγκατασταθούν στον χώρο τους ως "οδηγοί" επισκευών και για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης της χρήσης των επαγγελματικών πλυντηρίων στους πελάτες τους;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για τo αν σε μία επιχείρηση υπηρεσιών επισκευής βιομηχανικών πλυντηρίων θα ήταν επιλέξιμη στο πλαίσιο των Δράσεων «L312-1: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» ή «L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», ανάλογα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης αυτής, σας γνωρίζουμε ότι:

 • οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών επισκευής βιομηχανικών πλυντηρίων κρίνονται κατ’ αρχήν επιλέξιμες στο πλαίσιο των Δράσεων «L312-1: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» ή «L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», ανάλογα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης αυτής, καθώς εναρμονίζονται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος,
 • σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής της κτιριακής εγκατάστασης της επιχείρησης, στο πλαίσιο του προγράμματος είναι επιλέξιμες οι δαπάνες κατασκευής βιομηχανικού τύπου κτιρίου (μεταλλικός σκελετός και πάνελ), αλλά δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας κοντέινερ για τη στέγαση της επιχείρησης, καθώς αυτό δεν συνδέεται σταθερά με το έδαφος, 
 • σε ότι αφορά τη δαπάνη υπερκατασκευής σε όχημα και μετατροπής επαγγελματικού οχήματος σε «εργαστήριο», όπως αναφέρεται στο σχετικό ερώτημα σας, αυτή κρίνεται ως μη επιλέξιμη, καθώς στο πλαίσιο των Δράσεων «L312-1: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» ή «L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», ανάλογα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης σας, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά οχημάτων, παρά μόνο η αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κλπ), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης. Επομένως, μία πρόταση μετατροπής οχήματος, χωρίς την προμήθεια οχήματος μέσω του προγράμματος λόγω μη επιλεξιμότητας της αντίστοιχης δαπάνης, θα προσέκρουε στο κριτήριο επιλέξιμοτητας «2.15 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο» του Παραρτήματος III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 • σε ότι αφορά την αγορά επαγγελματικών πλυντηρίων για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, η δαπάνη αυτή κρίνεται ως μη επιλέξιμη, καθώς πρώτον, λόγω του έτερου ΚΑΔ της επιχείρησης (εμπορία πλυντηρίων), θα μπορούσε μία τέτοια δαπάνη να αποτελεί εμπόρευμα προς πώληση από την επιχείρηση, και δεύτερον, το σημαντικό ύψος της δαπάνης αυτής δεν δικαιολογεί την παραγωγή αντίστοιχων εσόδων από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην αντίστοιχη μελέτη βιωσιμότητας, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης (προ φόρων και αποσβέσεων) τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της (Κριτήριο επιλεξιμότητας 2.3 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας, από την οποία να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της, του Παραρτήματος III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

 

Σε κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη των ανωτέρω  επενδύσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. 
Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

92

Η ερώτηση έχει να κάνει με την πρόθεση του υποψήφιου επενδυτή να ιδρύσει επιχείρηση που θα ασχολείται με το Λιανικό Εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών δώρων στην περιοχή του Σταυρού, του Δήμου Βόλβης. Τα δερμάτινα είδη που πρόκειται να πωλεί η επιχείρηση θα είναι δερμάτινα παπούτσια και δερμάτινες τσάντες.Είναι επιλέξιμη η εν λόγω δραστηριότητα στην 4η προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος Leader, Νομού Θεσσαλονίκης;Αν ναι σε ποια δράση;Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει να έχει συσταθεί η επιχείρηση(ατομική) ή μπορεί να κατέβει πρόταση ως υπό σύσταση επιχείρηση;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για τo αν σε μία επιχείρηση που θα ασχολείται με το λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών δώρων είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER, σας γνωρίζουμε ότι:

 • η δραστηριότητα λιανικού εμπορίου κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης «L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», όπως εξάλλου σας ενημερώσαμε και τηλεφωνικά,
 • σε ότι αφορά την αναγκαιότητα σύστασης ή όχι επιχείρησης (ατομικής όπως αναφέρεται στο σχετικό ερώτημα σας) για την υποβολή πρότασης, σας γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή μπορεί να υποβληθεί πρόταση και ως υπό σύσταση επιχείρηση, θα πρέπει όμως να πληρούνται τα κατά περίπτωση κριτήρια επιλέξιμότητας, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ: «Κριτήρια επιλεξιμότητας» (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια), της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και να προσκομιστούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Σε κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

93
Η δημιουργία φυτώριου λουλουδιών είναι επιλέξιμη δράση από το πρόγρμαμμα;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για τo αν  η δημιουργία φυτωρίου λουλουδιών είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα, σας γνωρίζουμε ότι η δραστηριότητα φυτωρίου λουλουδιών αποτελεί δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα και με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ, δεν είναι επιλέξιμη από το Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER – Άξονας 4.  

94
Mπορείτε να μας διευκρίνισετε αν είναι επιλέξιμη η τυποποίηση τρούφας στην προκήρυξη Leader ή πως μπορεί αυτό να ενταχθεί ώς επένδυση;Η επιχείρηση θέλει να τυποποιεί και να εξάγει.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν είναι επιλέξιμη η τυποποίηση τρούφας στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER – Άξονας 4, σας γνωρίζουμε ότι:

  • η ανωτέρω δραστηριότητα της τυποποίησης τρούφας που ως γνωστό αποτελεί σπάνιο είδος υπόγειου μανιταριού, μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη ενέργεια στο πλαίσιο της Δράσης 123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο πλαίσιο του ενισχυόμενου Τομέα 9: Οπωροκηπευτικά (Παράρτημα Α του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό, που συνοδεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), εφόσον τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως αυτές αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.                                              Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη 2η παράγραφο του Αρ.Πρωτ. 2207/20-10-2010 έγγραφου της ΕΥΕ ΠΑΑ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας (http://www.aneth.gr/Leader4/Apantiseis/APANTHSEIS_YPOYRGEIOY_2010-10-20.pdf), η τυποποίηση της τρούφας συμπεριλαμβάνεται στη Δράση 9.1.

95

Η εταιρία Forbitec αποτελεί μία νεοσύστατη επιχείρηση που ασχολείται με την εμπορία-υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιομάζας και ανακύκλωσης. Τον Ιούλιο του 2014 εντάχθηκα στο πρόγραμμα " Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία". Η πλήρη αποπληρωμή του προγράμματος πρόκεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Αυγούστου.Προκείμενου να επιτευχθεί περεταίρω ανάπτυξη της όλης δραστηριότητας είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ένταξη στο πρόγραμμα Leader. Η ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση των κάτωθι:

Στόχος μας είναι ο εφοδιασμός της αγοράς με αξιόπιστο εξοπλισμό κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα κατάλληλο για την σωστή διαχείρηση της βιομάζας και των ανακυκλώσιμων υλικών. Παράλληλα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για ιδία χρήση και προς αξιοποίηση των υπολλειμάτων(χαρτιά,πλαστικά κλπ) που προκύπτουν από την ίδια την επιχείρηση, πρέσα ανακύκλωσης για την συμπίεση των υλικών και διάθεση των δεμάτων σε εταιρία ανακύκλωσης. Η κύρια δραστηριότητα και βιωσιμότητα της επιχείρησης βασίζεται στην πώληση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Παρακαλώ ενημερώστε με για την πιθανότητα ένταξη μου στο πρόγραμμα με βάση τα ανωτέρω.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για τo αν η επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης σας που ασχολείται με την εμπορία-υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιομάζας και ανακύκλωσης είναι επιλέξιμη στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER – Άξονας 4, σας γνωρίζουμε ότι:

 • μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της L312-2.: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», του Τοπικού Προγράμματος. Στη Δράση αυτή, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ότι η δραστηριότητα: «ΕΜΠΟΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» όπως περιγράφεται στο ερώτημά σας, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμη καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική και τους στόχους του Τοπικού Προγράμματός.
 • Σε σχέση με τις δαπάνες που αναφέρετε στο ερώτημα σας, σας εφιστούμε την προσοχή στις αντίστοιχες επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης L312-2, που αναφέρονται  αναλυτικά στο Παράρτημα Ι: «Ενημερωτικό Υλικό» της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος.

Επισημαίνουμε πως δαπάνες που δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελούν εμπόρευμα προς πώληση από την επιχείρηση ενώ παράλληλα το ύψος τους είναι σημαντικό και δε δύναται να δικαιολογήσει την παραγωγή αντίστοιχων εσόδων από την παροχή υπηρεσιών στην μελέτη βιωσιμότητας που συνοδεύει το φάκελο υποψηφιότητας και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης (προ φόρων και αποσβέσεων) τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της (Κριτήριο επιλεξιμότητας 2.3: «Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας, από την οποία να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της» του Παραρτήματος III: Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), κρίνονται μη επιλέξιμες.

 • Τέλος, σε σχέση με την ένταξή στο πρόγραμμα  " Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία" σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει στο φάκελο της υποψηφιότητας σας θα πρέπει να επισυνάψετε τον αναλυτικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου που υλοποιείται.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική και τους στόχους του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος. 
Τέλος, τονίζουμε ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

96
Είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις "Λογιστικό Γραφείο" και "Τεχνικό Γραφείο Μηχανικού" στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης-Προκήρυξης του προγράμματος Leader. Αφορμή για το ερώτημα στάθηκε η παρατήρηση ότι σε πρόγραμμα άλλης περιοχής υπάρχει εγκεκριμένη πρόταση για επιχορήγηση ανάλογης επιχείρησης-επένδυσης;

Για τη Δράση L312-2, οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4, σε ότι αφορά την προσέγγιση LEADER, είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με νέους ΚΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων "Λογιστικό Γραφείο"  και ‘’Τεχνικό Γραφείο Μηχανικού’’ κρίνονται κατ’ αρχήν επιλέξιμες καθώς εναρμονίζονται με την εγκεκριμένη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη των ανωτέρω  επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των εν λόγω επενδυτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθούν και κατά πόσο συνδέονται με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

97
Είναι επιλέξιμος ένας από τους ΚΑΔ 70.22 ή 46.11; Η εταιρεία μας βρήκε γραφεία στο Ασβεστοχώρι και ενδιαφέρεται για μετεγκατάσταση.

Παρακαλούμε διευκρινίστε τις ακριβείς δραστηριότητες της επιχείρησης σας αναφέροντας τους 8-ψήφιους κωδικούς ΚΑΔ καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις καθώς και μια σύντομη περιγραφή της για το ποιες ενέργειες θέλετε να ενισχυθείτε. 

98
Διατηρώ στην περιοχή Σταυρού του Δήμου Ρεντίνας ξενοδοχείο σκύλων. Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε εάν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μου.

Η δραστηριότητα την οποία αναφέρεται κρίνεται από την ΟΤΔ επιλέξιμη, όπως έχει προαναφερθεί στην απάντηση του Ερωτήματος 61 της 3ης Προκήρυξης στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.aneth.gr/a4_sixnesErotiseis.asp)  

99
Διατηρώ στην περιοχή Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου μονάδα αποκατάστασης ζημιών αυτοκινήτου και μονάδα βαφής αυτοκινήτου. Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε εάν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μου.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω σχετικό μήνυμα σας, για το αν μία μονάδα αποκατάστασης ζημιών και βαφής αυτοκινήτου εντάσσεται στο Πρόγραμμα Leader, σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη στο πλαίσιο των Δράσεων «L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών».

Σε κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

100
Διατηρώ επιχείρηση ταχυμεταφορών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ ενημερώστε με εάν μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα LEADER στον τομέα υπηρεσιών για αναβάθμιση εξοπλισμού.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν η επιχείρηση ταχυμεταφορών που διαθέτετε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER – Άξονας 4 και συγκεκριμένα στον τομέα των υπηρεσιών για την αναβάθμιση του εξοπλισμού, σας γνωρίζουμε ότι:

 • η δραστηριότητα στην οποία αναφέρεστε δε μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4 του Νομού Θεσσαλονίκης , γιατί σύμφωνα με την 5η Προκήρυξη είναι εκτός περιοχής Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος, όπως φαίνεται και στο Κεφάλαιο 3: «Περιοχή Εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος», του Παραρτήματος Ι: Ενημερωτικό Υλικό (http://www.aneth.gr/Leader4/Prok_5/5h_Prosklisi_Enimerotiko_Yliko.pdf).

Συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας δεν ανήκει στην Περιοχή Εφαρμογής του προγράμματος. Ανήκουν μόνο η Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου και Φίλυρου καθώς και η Τοπική Κοινότητα Εξοχής.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
 

101
Διατηρώ στην περιοχή Λαγκαδα μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών  Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε εάν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μου.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν η μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών που διαθέτετε μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER – Άξονας 4, προκειμένου να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις της, σας γνωρίζουμε ότι:

 • η δραστηριότητα στην οποία αναφέρεστε είναι μη επιλέξιμη από το Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης LEADER – Άξονας 4, όπως έχει απαντηθεί ήδη σε προηγούμενο ερώτημα της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ (Ερώτημα 20: http://www.aneth.gr/a4_sixnesErotiseis.asp#20).
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

102
Σε συνέχεια της απάντησης σας σε ερώτημά σας σχετικά με την επιλεξιμότητα ή μη των ΚΑΔ 70.22 και του 46.11 με αριθμό πρωτοκόλλου 203-L/10-06-2015, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα ακόλουθα: Η εταιρία μας είναι μία εταιρεία συμβούλων με κύριες δραστηριότητες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (70.22.11.05) και ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (46.51.10.09). Με την προτεινόμενη επένδυση, θα μεταφερθεί η έδρα μας στο Ασβεστοχώρι (μισθώσαμε γραφεία στο εμπορικό Κέντρο Αγίας Κυριακής επί της Λεωφόρου Παπανικολάου 150). Η επενδυτική μας πρόταση θα ανέρχεται περίπου σε €25.000,00 και οι επενδυτικές δαπάνες που θα προταθούν θα αφορούν: -Ενεργειακή Αναβάθμιση Γραφείων (μονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά) -Η/Υ- Περιφερειακά – Software -Δαπάνες Προβολή – Προώθησης (διαφημιστικά έντυπα, διαδίκτυο κτλ) -Εγκαθίδρυση και πιστοποίηση ενοποιημένου συστήματος ISO 9001 και 14001 Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για την επιλεξιμότητα ή μη των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, ώστε να προχωρήσουμε στην υποβολή του επενδυτικού μας σχεδίου.

Σε σχέση με το ερώτημα που θέσατε για την επιλεξιμότητα των ΚΑΔ 70.22.11.05 και 46.51.10.09 στη Δράση L312-2, σας ενημερώνουμε ότι οι ΚΑΔ που αναφέρονται στα Μέτρα του Άξονα 4 είναι ενδεικτικοί με τη δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών από την ΟΤΔ με νέους ΚΑΔ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων ‘’Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε Αναπτυξιακά Προγράμματα (70.22.11.05) και Χονδρικό εμπόριο Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (46.51.10.09) κρίνονται κατ’ αρχήν επιλέξιμες καθώς εναρμονίζονται με την εγκεκριμένη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος.


Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη των ανωτέρω  επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των εν λόγω επενδυτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθούν και κατά πόσο συνδέονται με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.


Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

103
ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΔΟΤΕΊΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν στην Ίδρυση Μονάδας Τυποποίησης-Συσκευασίας Αυγών είναι επιλέξιμη  η επιδότηση κατασκευής σκέπαστρου από κυματοειδή λαμαρίνα στον περιβάλλοντα χώρο, σας γνωρίζουμε ότι:

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρα  επένδυσης στο τοπικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των εν λόγω επενδυτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθούν και κατά πόσο συνδέονται με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

104
Διατηρώ κατάστημα επισκευής όλων των ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets κλπ.) καθώς και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην περιοχή Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μου απαντήσετε αν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER και μέχρι ποιο ποσό μπορώ να κάνω επενδυτικό πρόγραμμα ;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν η επιχείρηση επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών και συναρμολόγησης Η/Υ που διαθέτετε στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4 του Π.Α.Α. 2007-2013, σας γνωρίζουμε ότι:

 • η δραστηριότητα στην οποία αναφέρεστε, ανήκει στην Δράση L312-2  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» του Τοπικού Προγράμματος και κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη από την ΟΤΔ,
 • όσον αφορά το ύψος της επένδυσης, σύμφωνα με την 5η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης (Άξονας 4 του Π.Α.Α. 2007-2013) και την Δράση L312-2, το ανώτατο ύψος επένδυσης είναι 300.000€, όπως αναφέρεται και στο Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό ως προς τις προκηρυσσόμενες δράσεις, που συνοδεύει το τεύχος της προκήρυξης (http://www.aneth.gr/Leader4/Prok_5/5h_Prosklisi_Enimerotiko_Yliko.pdf).

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρα  επένδυσης στο τοπικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των εν λόγω επενδυτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθούν και κατά πόσο συνδέονται με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.

105
Διατηρώ επιχείρηση παραγωγής προϊόντων ψητοπωλείου (γύροι, κοτόπουλα, σουβλάκια, κοντοσούβλια, μπιφτέκια κλπ.) στην περιοχή Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να μου απαντήσετε αν εντάσσομαι στο πρόγραμμα LEADER και μέχρι ποιο ποσό μπορώ να κάνω επενδυτικό πρόγραμμα;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω σχετικό μήνυμα σας, για το αν μία επιχείρηση παραγωγής κρεατοσκευασμάτων εντάσσεται στο Πρόγραμμα Leader, σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης «L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» και ειδικότερα στη Δράση 1.3:Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμέτων, καθώς εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.

106
Η εταιρεία κατασκευάζει μαλάγρα, υλικό που χρησιμοποιείται από τους ερασιτέχνες ψαράδες για να προσελκύσουν τα ψάρια  στην περιοχή που ψαρεύουν. Επίσης το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθει και σαν ψαροτροφή. Είναι προϊόν που το κατασκευάζει στην Ελλάδα μόνο η εταιρεία μας. Παράγεται κυρίως από μαλακά και σκληρά άλευρα. Η κατανάλωση της μαλάγρας στην Ελλάδα είναι περίπου 200 τόνοι και   το 95% είναι προϊόντα εισαγωγής. Η εταιρεία προσπαθεί να καλύψει ένα μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης και να αντικαταστήσει τις εισαγωγές με προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα με Ελληνικές πρώτες ύλες. ΚΑΔ 32301600. Η επένδυση αφορά επέκταση του εξοπλισμού για αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους του τελικού προϊόντος.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν η επιχείρηση κατασκευής μαλάγρας που διαθέτετε στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4 του Π.Α.Α. 2007-2013, σας γνωρίζουμε ότι:

 • η δραστηριότητα στην οποία αναφέρεστε, και σύμφωνα με τον ΚΑΔ 32.30.16 (Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος, άλλων σύνεργων ψαρέματος με πετονιά-ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.), που μας υποδείξατε, ανήκει στην Δράση L312-1  «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» του Τοπικού Προγράμματος και κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη από την ΟΤΔ.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρα  επένδυσης στο τοπικό πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα των εν λόγω επενδυτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθούν και κατά πόσο συνδέονται με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.

107

Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων για το Leader του Νομού Θεσσαλονίκης:

1. Η παραγωγή και συσκευασία μαρμελάδας σε ποιο από τα υπομέτρα του προγράμματος leader μπορεί να ενταχθεί;

2. Όσον αφορά στο υπομέτρο L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», θα μπορούσατε να μου αναφέρεται ενδεικτικά κάποιους Κωδικούς Δραστηριότητας ή γενικότερους τομείς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι;

Σε σχέση με τα ερωτήματα που διατυπώσατε στα ανωτέρω σχετικά μηνύματα σας, για το σε ποιο από τα υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader, μπορεί να ενταχθεί η παραγωγή και συσκευασία μαρμελάδας καθώς και η παραγωγή γλυκών του κουταλιού καθώς και για το αν ο χώρος διάθεσης των τελικών προϊόντων (λιανική) καθώς και ο χώρος κατανάλωσης αυτών (τραπζοκαθίσματα) εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader, σας ενημερώνουμε ότι:

 • σε περίπτωση που η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των μαρμελάδων και των γλυκών του κουταλιού είναι σε πρωτογενή μορφή (φρούτα κατευθείαν από το χωράφι) και δεν αποτελούν μεταποιημένο προϊόν, η δραστηριότητα αυτή είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης L123α. Με βάση δε το Παράρτημα Α: «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α» του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης, εντάσσεται στον ΤΟΜΕΑ 9: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (Δράση 9.8: Μεταποίηση φρούτων / ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών του κουταλιού).
 • Σε περίπτωση που η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των μαρμελάδων και των γλυκών του κουταλιού είναι σε δευτερογενή μορφή (φρούτα τεμαχισμένα, πολτοποιημένα ή κατεψυγμένα), αποτελούν δηλαδή μεταποιημένο προϊόν, η δραστηριότητα αυτή είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση».
 • Η δημιουργία χώρου διάθεσης των τελικών προϊόντων (λιανική) κρίνεται κατ’ αρχήν επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης «L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών».
 • Η δημιουργία χώρου κατανάλωσης των προϊόντων (τραπεζοκαθίσματα), με βάση το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader, ανήκει στη Δράση L313-6/ «Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί εστίασης και αναψυχής» και δεν προκηρύσσεται στην παρούσα Προκήρυξη.
 • Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο υποψήφιας πρότασης περιλαμβάνει ενέργειες διαφορετικών δράσεων, αυτή αξιολογείται και εντάσσεται στη δράση εκείνη, στην οποία αντιστοιχεί η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα της πρότασης (άρθρο 8 – Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), ενώ αν υπάρχουν εργασίες που αντιστοιχούν στη μη επιλέξιμη δραστηριότητα, περικόπτονται.
 • Σε ότι αφορά τους κλάδους που ενισχύονται από τη Δράση «L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» σύμφωνα με την ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, δεν υπάρχουν περιορισμοί από το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος παρά μόνο η επιπλέον βαθμολόγηση κάποιων ενδεικτικών ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του Ενημερωτικό Υλικού της 5ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης Leader (http://www.aneth.gr/Leader4/Prok_5/PARARTHMA_H.pdf).

Σε κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω  επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.  
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

 

109

Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων για το Leader του Νομού Θεσσαλονίκης:

1. Η παραγωγή και συσκευασία μαρμελάδας σε ποιο από τα υπομέτρα του προγράμματος leader μπορεί να ενταχθεί;

2. Όσον αφορά στο υπομέτρο L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», θα μπορούσατε να μου αναφέρεται ενδεικτικά κάποιους Κωδικούς Δραστηριότητας ή γενικότερους τομείς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν μπορείτε να ιδρύσετε «Εργαστήρι Χειροτεχνίας» στην περιοχή των Στεφανινών του Νομού Θεσσαλονίκης και να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013, σας γνωρίζουμε ότι:

 • η δραστηριότητα στην οποία αναφέρεστε δε μπορεί να ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4 του Νομού Θεσσαλονίκης , γιατί σύμφωνα με την 5η Προκήρυξη η κοινότητα των Στεφανινών είναι εκτός περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1, παράγραφος 1.4 του αναλυτικού τεύχους της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (http://www.aneth.gr/Leader4/Prok_5/5h_Prosklisi_ANETH.pdf).

Όσον αφορά την ίδρυση του «Εργαστηρίου Χειροτεχνίας» σαν δραστηριότητα, απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες (π.χ. Κ.Α.Δ.) για να κρίνουμε εάν είναι επιλέξιμη για το Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER – Άξονας 4, εφόσον βέβαια, εδρεύει σε μία από τις κοινότητες της περιοχής παρέμβασης.

110

Η επιχείρηση που θέλουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα Leader (5η προκήρυξη) δεν έχει ακόμα Ε3 για το οικονομικό έτος 2014. Γίνεται στη μελέτη βιωσιμότητας να συμπληρώσουμε τα στοιχεία από τα Ε3 του 2011, 2012,2013 (ζητάει τα στοιχεία 3 προηγούμενων ετών);

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογικό έντυπο Ε3 για το οικονομικό έτος 2014, η μελέτη βιωσιμότητας μπορεί να συμπληρωθεί με τα στοιχεία των Ε3 των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 (στοιχεία 3 προηγούμενων ετών), σας γνωρίζουμε ότι: 

 • σύμφωνα με το Παράρτημα II. Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους), που συνοδεύει το τεύχος της προκήρυξης, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογικό έντυπο Ε3 για το οικονομικό έτος 2015, η μελέτη βιωσιμότητας μπορεί να συμπληρωθεί με τα στοιχεία των Ε3 των οικονομικών ετών 2014, 2013 και 2012 (στοιχεία 3 προηγούμενων ετών). Επιπλέον, λόγω της πρόσφατης απόφασης παράτασης προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα (έληγε στις 27 Ιουλίου) και έως τις 20 Αυγούστου για τις επιχειρήσεις (έληγε στις 20 Ιουλίου), σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1500/17-7-2015, θα πρέπει να προσκομίσετε και θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής  φορολογικού εντύπου Ε3 για το οικονομικό έτος 2015.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

111

Παρακαλώ ενημερώστε με αν δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα LEADER και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω αναφερόμενο σχετικό μήνυμα σας, για το αν έχει δοθεί παράταση στο πρόγραμμα LEADER και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία, σας γνωρίζουμε ότι:

 • σύμφωνα με την αρ. 30/2-6-2015 απόφαση της ΕΔΠ LEADER, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης για τις Δράσεις L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων, L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄ μεταποίηση, είναι η 3-8-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
 • σύμφωνα με την αρ. 51/27-7-2015 απόφαση της ΕΔΠ LEADER, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Ν. Θεσσαλονίκης για τη Δράση L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων είναι η 3-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, λόγω της παράτασης που δόθηκε για 1 (ένα) μήνα (από 3-8-2015 σε 3-9-2015).
 • επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΑΝΕΘ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (νυν Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας) για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER, η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος είναι η 31-12-2015

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

112

Yφιστάμενη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία - εμπορία ξηρών καρπών και διαθέτει άδεια λειτουργίας ως "Εργαστήριο επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκη με ψυκτικό θάλαμο" μπορεί να υποβάλλει πρόταση στη Δράση L123α της παρούσας προκήρυξης και συγκεκριμένα στον ενισχυόμενο Τομέα 9 - Δράση 9.3., προκειμένου να ανεγερθεί και να εφοδιασθεί με τον ανάλογο εξοπλισμό κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος διαλογής - συσκευασίας και αποθήκευσης της επιχείρηση;

Σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώσατε στο ανωτέρω σχετικό μήνυμα σας, για το αν μία Yφιστάμενη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία - εμπορία ξηρών καρπών και διαθέτει άδεια λειτουργίας ως "Εργαστήριο επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκη με ψυκτικό θάλαμο" μπορεί να υποβάλλει πρόταση στη Δράση L123α της παρούσας προκήρυξης και συγκεκριμένα στον ενισχυόμενο Τομέα 9 - Δράση 9.3., προκειμένου να ανεγερθεί και να εφοδιασθεί με τον ανάλογο εξοπλισμό κτίριο που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος διαλογής - συσκευασίας και αποθήκευσης της επιχείρησης, σας γνωρίζουμε ότι:

a. Η δραστηριότητα αυτή είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης L123α. Με βάση δε το Παράρτημα Α: «Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α» του Ενημερωτικού Υλικού της παρούσας προκήρυξης, εντάσσεται στον ΤΟΜΕΑ 9: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (Δράση 9.3: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών).

b. Σε ότι αφορά τις ενισχυόμενες επενδύσεις της Δράσης L123α, θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την εμπειρογνωμοσύνη: «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε μεταποιητικές επιχειρήσεις», η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης (http://www.aneth.gr/Leader4/Prok_5/PARARTHMA_B.pdf).

c. Σε ότι αφορά τους επενδυτές της Δράσης L123α, θα πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση για συμμετοχή στο υφιστάμενο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Μεταποιητικών Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης, οι προδιαγραφές του οποίου επισυνάπτονται στο Παράρτημα Γ: «Γενικές προδιαγραφές τοπικού συμφώνου μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση», της παρούσας πρόσκλησης καθώς και για συμμετοχή σε δίκτυο ομοειδών επιχειρήσεων με στόχο την ανάληψη δράσεων κοινής προώθησης-προβολής (http://www.aneth.gr/Leader4/Prok_5/PARARTHMA_C.pdf).

d. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να γίνεται αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και πλήρης καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού, το φυσικό αντικείμενο δε της υποψήφιας πρότασης θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Σε κάθε περίπτωση όμως και προκειμένου η ΟΤΔ ν’ αποφασίσει την ένταξη της ανωτέρω επένδυσης στο Τοπικό Πρόγραμμα, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εν λόγω επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής που θα υλοποιηθεί και το κατά πόσο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος.

Τέλος, επισημαίνεται γενικότερα ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τους όρους και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Άξονα 4 του ΠΑΑ.

 

 

   [ Αρχή της σελίδας]     [ επιστροφή ]

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
Άξονας 3   Άξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.