Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : ’ξονας 3 (ΠΑΑ) > Συνοπτικό Ενημερωτικό Έντυπο
 
 Μηχανισμός Υποστήριξης  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Μέτρων του ’ξονα 3 και συγκεκριμένα  για την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών Εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013, αλλά και των δικαιούχων των Μέτρων/δράσεων του ’ξονα αυτού στις επιμέρους περιοχές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της αναγκαίας πληροφόρησης και η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους έργων δημιουργήθηκαν, σε περιφερειακό επίπεδο, Μηχανισμοί Υποστήριξης.


Υποστηρικτικός Μηχανισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ «ΑΝΕΘ» η οποία για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργήσει δίκτυο με μέλη - αντένες τις Αναπτυξιακές Εταιρείες σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο Νομό Θεσσαλονίκης η ΑΝΕΘ αποτελεί και την αντένα του Νομού.

Οργανόγραμμα Μηχανισμού Υποστήριξης

 

 

 

 Ο Μηχανισμός Υποστήριξης αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες στήριξης:

  1. στους κατοίκους των περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  όπου υλοποιούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του ’ξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, ως δυνητικούς δικαιούχους αυτών,
  2. στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που εγκρίνονται και ενισχύονται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ’ξονα 3 (δικαιούχοι) και
  3. στους αρμόδιους φορείς για την διαχείριση και εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης του ’ξονα 3. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΝΕΘ)
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Παπαβασιλείου Βασίλης
Γενικός Διευθυντής ΑΝΕΘ /Πολιτικός Μηχανικός-MSc Συγκοινωνιολόγος
Υπεύθυνος έργου
2
Κανάκη Ευαγγελία
Γεωπόνος
Τομέας Ενημέρωσης - Εμψύχωσης
3
Βαλταδώρος Αριστόδημος
Πολιτικός Μηχανικός
Τεχνική Υποστήριξη-Επιτόπιο Έλεγχο-Παραλαβή έργων
4
Φραγκίδου ’ννα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υποστήριξη-Επιτόπιο Έλεγχο-Παραλαβή έργων
5
Λάσδα Αγλαϊα - Μαρία
Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης- MSc Τοπικής Ανάπτυξης-DEA στην Περιβαλλοντική Πολιτική
Παρακολούθηση-Εσωτερικός Έλεγχος
6
Ζαβερδινού Βασιλική
Οικονομολόγος
Οικονομική διαχείριση
7
Δημητριάδης Ηλίας
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
- MSc Πληροφοριακά Συστήματα
Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος
8
Κοντάκη Σοφία
Γραμματειακή
Υποστήριξη
Γραμματειακή
Υποστήριξη

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Τζικοπούλου Κατερίνα
Γεωπόνος/div>
Υπεύθυνη Αντένας
2
Κανδυλιάρης Ιωακείμ
Πολιτικός Μηχανικός
3
Τολίδου Μίνα
Λογίστρια

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Καραγιάννης Αθανάσιος
Dr. Οικονομολόγος
Υπεύθυνος Αντένας
2
Παπαγεωργίου Γρηγόρης
Πολιτικός Μηχανικός
3
Τρύφων Αντώνιος
Γεωπόνος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Πασσαλίδης Παύλος
Φυσικός MSc Ηλεκτρονικής Φυσικής-Διευθύνων Σύμβουλος
Υπεύθυνος Αντένας
2
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός
3
Διαμαντίδου Παρθένα
Γεωπόνος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Κιοσέογλου Ιορδάνης
Λογιστής-Φοροτεχνικός Α
Υπεύθυνος Αντένας
2
Στόγιου Ζωή
Οικονομολόγος
3
Ζάχου ’ννα
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
4
Δημητριάδης Χρήστος
Πληροφορικός

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Καλογερούδης Ιωάννης
Διευθυντής -Πολιτικός Μηχανικός
Υπεύθυνος Αντένας
2
Καραγκιόζης Δημήτριος
Γεωπόνος
3
Μελίτος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός
4
Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Συργανίδης Θεόδωρος
Διευθυντής - Οικονομολόγος
Υπεύθυνος Αντένας
2
Σταματάκης Στέφανος
Πολιτικός Μηχανικός
3
Σχοινά Γεωργία
Γεωπόνος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Διαμαντίδης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός
Υπεύθυνος Αντένας
2
Μαρινοπούλου Κλεοπάτρα
Οικονομολόγος
3
Κολοκάτση Κατερίνα
Γεωπόνος

 


[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.