Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : ’ξονας 3 (ΠΑΑ) > Συνοπτικό Ενημερωτικό Έντυπο
 
 Αξονας 3 του ΠΑΑ  

ΑΞΟΝΑΣ 3 του ΠΑΑ

ΓΕΝΙΚΑ


Ο ’ξονας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (κυρίως ορεινές και μειονεκτικές) και στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.


Στο πλαίσιο του ’ξονα 3 ενισχύονται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αφορούν σε δραστηριότητες εκτός της γεωργίας (μικρές επιχειρήσεις τουρισμού, βιοτεχνίας, παροχής υπηρεσιών) και έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου (ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς).


Τα Μέτρα του ’ξονα 3 εφαρμόζονται  σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου.

Ο ’ξονας 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:

Μέτρο 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Μέτρο 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Μέτρο 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Μέτρο 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Μέτρο 341 Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση με στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.