Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ανθρώπινο Δυναμικό > Leonardo Da Vinci > Intelligen Region
  Leonardo Da Vinci - Intelligent Region  

LEONARDO DA VINCI - INTELLIGENT REGION

Η ΑΝΕΘ Α.Ε. συμμετείχε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακές Εταιρίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη Μ. Βρετανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία στην υλοποίηση προγράμματος με τίτλο « Intelligent Region » .

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1997-1999 και είχε στόχο τον εντοπισμό δράσεων και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ αναπτυξιακών οργανισμών και εκπαιδευτικών – ερευνητικών ιδρυμάτων για την ενίσχυση της περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος η ΑΝΕΘ Α.Ε. εκπόνησε μεταξύ άλλων μελέτη με τίτλο: «Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών στο πλαίσιο της “έξυπνης Περιοχής” (Intelligent Region) – Προτεραιότητα παρέμβασης των πεδίων, στρατηγικές συμμαχίες για τοπική, οικονομική ανάπτυξη στον Νομό Θεσσαλονίκης».

Στόχος της μελέτης ήταν η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας και η δημιουργία του αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού για την υποβοήθηση της αποτελεσματικότητας στρατηγικών για περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη.

Μεταξύ των βασικών σημείων διερεύνησης ήταν ο ρόλος και η λειτουργία των αναπτυξιακών εταιριών στην προώθηση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και η αναζήτηση αυτού του ρόλου μιας Αναπτυξιακής Εταιρίας στο πλαίσιο μιας «έξυπνης περιφέρειας» στις ειδικές βέβαια συνθήκες του Ν. Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελούν το χώρο δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Θεσσαλονίκης.

[ επιστροφή ]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.