Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Τοπική Ανάπτυξη > Πληροφοριακά Συστήματα
  Πληροφοριακά Συστήματα  

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ) στα πλαίσια της αποτελεσματικής υποστήριξης φορέων της Αυτοδιοίκησης έχει αναπτύξει Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διαχείριση Πληροφοριών σε Προγράμματα Επιδοτήσεων.

Επιπλέον στο πλαίσιο της διαχειριστικής επάρκειας ΕΣΠΑ, αναπτύχθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία για λογαριασμό άλλων φορέων. Στο σύστημα αυτό παρακολουθείται τόσο η πορεία για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, όσο και η υλοποίηση υποχρεώσεων από τη μεριά του φορέα με τη Διαχειριστική Επάρκεια (ΑΝΕΘ).

Τέλος η ΑΝΕΘ για την εξυπηρέτηση της μηχανογράφησής της, έχει αναπτύξει Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Διαχείρισης :

  • Ηλεκτρονικού προτωκόλλου
  • Ημερολογίου εργασιών
  • Προγραμματισμού δέσμευσης αυτοκινήτων
  • Παρακολούθησης Προμηθευτών
  • Προγραμματισμού Αδειών

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Συστήματα Παρακολούθησης Επενδύσεων

   


Σύστημα Διαχείρισης Έργων

   


Ηλεκτρονικές Δικτυακές Εφαρμογές

   
[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.