Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Περιβάλλον > ΕΠΠΕΡ
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον  
Η Εταιρία είχε αναλάβει μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων που είχε υπογράψει με το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Γεωργίας και φορείς της Αυτοδιοίκησης του Νομού τη Διοίκηση 5 προγραμμάτων που είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον" (Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).

Αντικείμενο της Εταιρίας στο πλαίσιο των Συμβάσεων αυτών ήταν η διαχείριση - διοίκηση των προγραμμάτων και η παροχή συμβουλευτικής - τεχνικής στήριξης στους φορείς της Αυτοδιοίκησης, που ήταν φορείς υλοποίησης των έργων.

Επιπλέον η Εταιρία ανέλαβε την υλοποίηση επιμέρους δράσεων που περιλαμβάνονταν στα προγράμματα αυτά, όπως εκπόνηση μελετών, υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης κ.λ.π.Ακολουθεί μια σύντομη ενημέρωση για τα επιμέρους προγράμματα.

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.