Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Αγροτική Ανάπτυξη > Αντικατάσταση Καπνοκαλλιέργειας
  Αντικατάσταση Καπνοκαλλιέργειας  

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ σε συνεργασία με το Δήμο Λαγκαδά και το Δήμο Λαχανά υπέβαλλε πρόταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι υπεύθυνος φορέας, για την εκπόνηση μιας μελέτης η οποία διερεύνησε το πρόβλημα και πρότεινε λύσεις για την αντικατάσταση της καπνοκαλλιέργειας. Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε βάσει Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λαγκαδά και Λαχανά και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.) που ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης της και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2007.

Η μελέτη για την ανάπτυξη ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Λαγκαδά προς άλλες καλλιέργειες ή δραστηριότητες συνοπτικά περιελάμβανε:

 1. Καταγραφή της υφιστάμενης γεωργικής δραστηριότητας και γενικά των δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα στην Επαρχία Λαγκαδά
 2. Καταγραφή της εξέλιξης της καπνοκαλλιέργειας στην περιοχή
 3. Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της Αγροτικής Πολιτικής, στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς στον καπνό και στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή λόγω της Προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας-Βόλβης
 4. Έρευνα σε δείγμα  καπνοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την καταγραφή της οικονομικότητας και παραγωγικότητας των κλάδων παραγωγής που καλλιεργούνται στην περιοχή και τη διαμόρφωση πρότασης αντικατάστασης της καπνοκαλλιέργειας με άλλες καλλιέργειες ή κλάδους ζωική κατεύθυνσης
 • Έρευνα αγοράς /καταναλωτή στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και σε τουριστικούς προορισμούς της Β. Ελλάδας (Χαλκιδική, Κατερίνη) για την άποψη που έχουν και την αναγνωρισιμότητα τοπικών προϊόντων της Επαρχίας Λαγκαδά, τις επιλογές των καταναλωτών, τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιούν τις επιλογές αυτές κλπ.
 1. Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εξωγεωργικών δραστηριοτήτων συμπληρωματικών με τον πρωτογενή τομέα (αγροτουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, παραδοσιακά προϊόντα, κλπ)  

 

Από την εκπόνηση της μελέτης προέκυψαν συνοπτικά τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα:

  • Ως προς την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, στα ξηρικά εδάφη η καπνοκαλλιέργεια θα παραμείνει με μειούμενες εκτάσεις και θα υποκαθίσταται σταδιακά από τον ηλίανθο, την ρίγανη και τα κτηνοτροφικά φυτά. Στην αρδευόμενη έκταση των εκμεταλλεύσεων η καπνοκαλλιέργεια υποκαθίσταται πλήρως από διάφορους συνδυασμούς κλάδων παραγωγής που συμπεριλαμβάνουν μποστανικά, όσπρια, λαχανικά, δενδροκομία. Διέξοδο αποτελεί η ενασχόληση με την αιγοπροβατοτροφία και αγελαδοτροφία.
  • Κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τόσο στην πρωτογενή παραγωγή (Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία) όσο και στην μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων (ISO, HACCP, κλπ) καθώς και η αναγνώριση και πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων (όπως το φασόλια Αρέθουσας, τα καρύδια Σοχού, το γιαούρτι Δορκάδος) ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ή ιδιοτυπίας.
  • Επίσης είναι αναγκαία η οργάνωση της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων, για την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.
  • Τέλος η Επαρχία Λαγκαδά διαθέτει αξιόλογους τουριστικούς πόρους, σημαντική τουριστική υποδομή και συνεχώς αυξανόμενο ρεύμα επισκεπτών τουριστών, παράγοντες που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμό, οικοτουρισμό, ιαματικό τουρισμό) στην περιοχή που θα αποφέρει εξωγεωργικά εισοδήματα.

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.