Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Αγροτική Ανάπτυξη > Αγροπεριβαλλοντικά > Διαχείρ. Βόλβης - Κορώνειας
  Αγροπεριβαλλοντικά   (2)  

Το πρόγραμμα διαχείρισης παραλίμνιων εκτάσεων της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000: «Λίμνες Βόλβη-Κορώνεια» αποτελεί μία από τις δράσεις του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου 3.10 του Ε.Π.Α.Α. 2000 - 2006 .

M ε στόχο την ωρίμανσή του ανωτέρου προγράμματος, υπεγράφη στις 13-5-2002 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Απολλωνίας, Κορώνειας, Λαγκαδά, Ρεντίνας και Σοχού και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου « Διαχείριση Παραλίμνιων εκτάσεων Βόλβης – Κορώνειας ».

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ.) Α.Ε. ανέλαβε την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, που αποτελείτο από τις παρακάτω τρεις φάσεις :

Α' Φάση : Ανάλυση εγκεκριμένου Προγράμματος Διαχείρισης παραλιμνίων εκτάσεων του Δικτύου NATURA 2000 «Λίμνες Βόλβη – Κορώνεια» (Ε.Π.Α.Α.) και πρόταση αναμόρφωσής του.

Β' Φάση : Σχεδιασμός κι ανάπτυξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαχείρισης παραλιμνίων εκτάσεων του Δικτύου NATURA 2000 «Λίμνες Βόλβη – Κορώνεια» (Ε.Π.Α.Α.)

Γ' Φάση : Πρόγραμμα ενημέρωσης και κατάρτισης των εμπλεκομένων για την υλοποίηση του Προγράμματος Διαχείρισης παραλιμνίων εκτάσεων του Δικτύου NATURA 2000 «Λίμνες Βόλβη – Κορώνεια» (Ε.Π.Α.Α.)

•  ΚΥΑ 127795/2003 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας & Οικονομικών - Γεωργίας «Εφαρμογή του προγράμματος Διαχείρισης παραλίμνιων εκτάσεων της περιοχής του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 Λίμνες Βόλβη-Κορώνεια (Α1220001)» (ΦΕΚ 583/Β'/13-5-2003)

•  Υπ. αριθμ. 125481/26-1-2004 Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Γεωργοπεριβαλλοντικού Mέτρου 3.10 «Διαχείριση παραλίμνιων εκτάσεων της περιοχής του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 Λίμνες Βόλβη-Κορώνεια (Α1220001)» του ’ξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006

 

•  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

•  Φάκελος Υποψηφιότητας του Δικαιούχου

•  Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.