Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Νομοθεσία
  Σχετική Νομοθεσία των Ο.Π.Α.Α.Χ.  

ΚΥΑ 505/2002 : «Καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου»

ΚΥΑ 561/2004 «Τροποποίηση της 305875/8404/505 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας για τα «καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου».

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 505/2002 (ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006 )

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 505/2002 για τα ΟΠΑΑΧ του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006».

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 505 (ΠΕΠ 2000-2006)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 505/2002 για τα ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ 2000 – 2006».

ΚΥΑ 532/2003 : «Αντικατάσταση της ΚΥΑ (451) 394927/5332/2001 σχετικά με καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006 για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

ΚΥΑ 450/2001 : «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2000 – 2006 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους»

ΚΥΑ 471/2002 : «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και τάξεων των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι δυνατό να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) κατά την Γ' Προγραμματική Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισμού»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 337/2000 : Για την «κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/79 : Περί Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Παραδοσιακών Κτισμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/02 : Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

Ν. 1650/86 : Για την προστασία του περιβάλλοντος.

KYA 5335/07: Τροποποίηση της ΚΥΑ 305875/8404/505 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας για τα «καθεστώτα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου».

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.