Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων >Πρόσκληση 2ης προκήρ.
  Πρόσκληση 2ης Προκήρυξης ΠΕΠ  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2000-2006 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας
στις Δράσεις Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)

 

Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας για τις παρακάτω Δράσεις των Ο.Π.Α.Α.Χ. :

•  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Μέτρο 6.1)

•  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Μέτρο 6.2)

Τα Μέτρα 6.1 ΚΑΙ 6.2 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων- Τμήμα Προσανατολισμού, αποστολή του οποίου είναι:

«Η καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, η ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας – κλειδί των αγροτικών περιοχών, η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες, η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς».

Η δημόσια δαπάνη για το σύνολο των παραπάνω Δράσεων είναι 5.050.000 Ευρώ .

Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, το ύψος της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών, βασίζονται στην υπ' αριθ. 505/19-11-2002 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 561/2004 ΚΥΑ και ισχύει κάθε φορά και αναφέρονται αναλυτικά στους Οδηγούς Εφαρμογής.

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις και δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στις επιλεγμένες περιοχές εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, οι οποίες είναι:

•  Περιοχή ορεινού όγκου Χολομώντα – Ομβριανού

•  Περιοχή ορεινών όγκων Κερδυλλίων – Κρουσσίων

•  Περιοχή όρους Ανατολικού Βερμίου

•  Περιοχή ορεινού όγκου Δυτικού Παγγαίου

•  Περιοχή Βόρρα- Βεγορίτιδας.

Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι Οδηγοί Εφαρμογής και οι Φάκελοι Υποψηφιότητας είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες διευθύνσεις :

•  στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ναυαρίνου 28 & Καραολή Δημητρίου. 55131 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-409 5 22, fax 2310-409521)

•  στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ( http :// www . pepkm . gr )

•  στη Δομή Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο στην Κεντρική Μονάδα, όσο και στο δίκτυό της – αντένες του κάθε Νομού, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται στις αντένες της Δομής Στήριξης. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το φάκελο υποψηφιότητάς του στην αντένα του Νομού στον οποίο ανήκει η περιοχή εφαρμογής της πρότασής του . Προτάσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζομένων θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2005 έως την Δευτέρα 9 Μαΐου 2005 και ώρα 14.30 μμ . Στις περιπτώσεις που οι προτάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν από την αντένα έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οι διευθύνσεις της Κεντρικής Μονάδας και των αντενών της Δομής Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι :

Κεντρική Μονάδα: ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. Πλούτωνος 27, 54655 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 412050, f ax 2310 403593, e - mail : aneth @ aneth . gr

Αντένα Ν. Ημαθίας : ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. Θεσ/νίκης 46, 59100 Βέροια, τηλ. 23310 20321-20809, f ax 23310 20271, e - mail : info @ anhma . gr

Αντένα Ν. Θεσσαλονίκης : ΑΝ.Ε.Θ. Α.Ε. Πλούτωνος 27, 54655 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 412050, f ax 2310 403593, e - mail : domi @ aneth . gr

Αντένα Ν. Κιλκίς : ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. Σόλωνος 13, 61100 Κιλκίς, τηλ. 23410 25305-29384, f ax 23410 28522, e - mail : domi @ anki . gr

Αντένα Ν. Πέλλας : ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε. Καπ. Ακρίτα 5, 58200 Έδεσσα, τηλ. 23810 24858-21000, fax 23810 23181, e - mail : anpe @ pel . forthnet . gr

Αντένα Ν. Σερρών : ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Βασ. Αλεξάνδρου 2, 62122 Σέρρες, τηλ. 23210 64402-3, fax 23210 99639, e - mail : domi @ aneser . gr

Αντένα Ν. Χαλκιδικής : ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. Παπαδιαμάντη 20, 63100 Πολύγυρος, τηλ. 23710 24407-24507, f ax 23710 24314, e-mail: anetxa @ otenet . gr .

Έντυπα 2ης προκήρυξης (Ιδιωτικών Έργων) ...

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.