Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Προτάσεις 1ης Προκύρηξης ΕΠΑΑ-ΑΥ
  Προτάσεις 2ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ  

63 επενδυτικά σχέδια για τις περιοχές Κερκίνης και Όρους Πάικου

Συνολικά 63 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων , υποβλήθηκαν για ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου(ΟΠΑΑΧ ), στις περιοχές της Κερκίνης και του Όρους Πάικου . Η υποβολή έγινε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (ΕΠΑΑ-ΑΥ ) με βάση την από 11/10/2005 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα καθεστώτα ενίσχυσης του ’ξονα 7 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων έληξε τη Δευτέρα, 12/12/2005 και ώρα 14:30.

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση τα επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στη Δομή Στήριξης του ΟΠΑΑΧ Κεντρικής Μακεδονίας , που είναι η Αναπτυξιακή Εταιρία ν. Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.) και ειδικότερα στις αντένες αυτής, που για το Νομό Σερρών είναι η Αναπτυξιακή Εταιρία ν. Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.), για τον Νομό Κιλκίς η Αναπτυξιακή Εταιρία ν. Κιλκίς (ΑΝΚΙ Α.Ε.) και για τον Νομό Πέλλας η Αναπτυξιακή Εταιρία ν. Πέλλας (ΑΝΠΕ Α.Ε.).

Περιοχή εφαρμογής του ΟΠΑΑΧ Κερκίνης είναι ο Δήμος Μουριών του Νομού Κιλκίς και οι Δήμοι Κερκίνης, Πετριτσίου, και Ηράκλειας του Ν. Σερρών. Περιοχή εφαρμογής του ΟΠΑΑΧ Πάικου είναι οι Δήμοι Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου εκτός από το Δ.Δ. Πολυκάστρου, η Κοινότητα Λιβαδίων, ο Δήμος Ευρωπού του Νομού Κιλκίς, ο Δήμος Εξαπλατάνου και ο Δήμος Κύρρου του Νομού Πέλλας .

Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν επί αποδείξει στον υποψήφιο ενδιαφερόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 63 προτάσεις, για το ΟΠΑΑΧ Κερκίνης 23 (στο Νομό Κιλκίς 3 και στο Νομό Σερρών 20) και για το ΟΠΑΑΧ Πάικου 40 (στο Νομό Κιλκίς 17 και στο Νομό Πέλλας 23), με συνολικό προϋπολογισμό 13.016.199,87 Ευρώ που αναλύονται ανά Μέτρο και Δράση του Προγράμματος ως εξής:

 

ΜΕΤΡΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ
ΟΠΑΑΧ ΠΑΙΚΟΥ
ΟΠΑΑΧ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΑΡ. ΠΡ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
ΑΡ. ΠΡ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
ΑΡ. ΠΡ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ
7.3
Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας
13
1.130.907,40
1
79.650,00
14
1.210.557,40
7.4
Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
9
482.564,10
3
165.967,02
12
648.531,12
7.4.6
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων
8
382.564,10
3
165.967,02
11
548.531,12
7.4.7
Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών
1
100.000,00
 
 
1
100.000,00
7.5
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
2
851.543,53
 
 
2
851.543,53
7.6
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων
5
1.908.336,08
 
 
5
1.908.336,08
7.6.1
1. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
5
1.908.336,08
 
 
5
1.908.336,08
7.6.2
2. Ενθάρρυνση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
 
 
 
 
0
0
7.9
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
11
3.439.536,71
19
4.957.695,03
30
8.397.231,74
7.9.1
1. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
6
2.224.486,10
12
4.033.648,25
18
6.258.134,35
7.9.2
2. Ενθάρρυνση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
5
1.215.050,61
6
829.046,78
11
2.044.097,39
7.9.3
3.Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής
 
 
1
95.000,00
1
95.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
40
7.812.887,82
23
5.203.312,05
63
13.016.199,87

Το ΕΠΑΑ-ΑΥ συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π).


ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.