Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Έντυπα 2ης Προκ. ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ
  Έντυπα 2ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ  

Παράταση 2ης Προκύρηξης ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ (Απόφαση Υπουργού)

Τα έντυπα για την παρούσα προκήρυξη είναι ο Οδηγός Εφαρμογής, ο Φάκελος Υποψηφιότητας, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρουσιάζονται ανά Μέτρο:

ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ
7.3 Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
7.4 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό - Οδηγός
- Πρόσκληση
7.4.6 Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων - Φάκελος Υποψηφιότητας
7.4.7 Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών - Φάκελος Υποψηφιότητας
7.5 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
7.6 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων - Οδηγός
- Πρόσκληση
7.6.1 1. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων - Φάκελος Υποψηφιότητας
7.6.2 2. Ενθάρρυνση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων - Φάκελος Υποψηφιότητας
7.8 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας  
7.8.3

Αξιοποίηση ανανεώσιμων / ήπιων μορφών ενέργειας

- Οδηγός
- Πρόσκληση
- Φάκελος Υποψηφιότητας

7.9 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων - Οδηγός
- Πρόσκληση
7.9.1 1. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων - Φάκελος Υποψηφιότητας
7.9.2 2. Ενθάρρυνση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων - Φάκελος Υποψηφιότητας
7.9.3 3.Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής - Φάκελος Υποψηφιότητας

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.