Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Προτάσεις 1ης Προκύρηξης ΕΠΑΑ-ΑΥ
  Προτάσεις 1ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΠΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ

Έληξε στις 12/5 και ώρα 14:30 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στις περιοχές Κερκίνης και Πάικου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» (ΕΠΑΑ-ΑΥ) με βάση την από 28/2/2003 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα καθεστώτα ενίσχυσης του ’ξονα 7 του Υπουργείου Γεωργίας (Α.Π. 222146/2341).

Περιοχή εφαρμογής του ΟΠΑΑΧ για την περιοχή της Κερκίνης είναι οι Δήμοι Κερκίνης, Πετριτσίου και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λιμνοχωρίου, Χρυσοχωράφων και Λιθοτόπου του Δήμου Ηράκλειας του Νομού Σερρών. Περιοχή εφαρμογής του ΟΠΑΑΧ για την περιοχή του Πάικου είναι οι Δήμοι Εξαπλατάνου και Κύρρου του Νομού Πέλλας και οι Δήμοι Γουμένισσας (εκτός του Δ.Δ. Γουμένισσας), Αξιούπολης, Ευρωπού και η Κοινότητα Λιβαδίων του Νομού Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση τα επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στη Δομή Στήριξης του ΟΠΑΑΧ της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.) και ειδικότερα στις αντένες αυτής, που για το Νομό Σερρών είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.), για τον Νομό Κιλκίς η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Κιλκίς (ΑΝΚΙ Α.Ε.) και για τον Νομό Πέλλας η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Πέλλας (ΑΝΠΕ Α.Ε.).

Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 54 προτάσεις, για το ΟΠΑΑΧ Κερκίνης 29 και για το ΟΠΑΑΧ Πάικου 25 (στο Νομό Κιλκίς 12 και στο Νομό Πέλλας 13), με συνολικό προϋπολογισμό 12.727.994,87 Ευρώ.

Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και η διαδικασία οριστικής έγκρισης προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν επί αποδείξει στον υποψήφιο ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες

 

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.