Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Έργα 1ης Προκ. ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ
  Έργα 1ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ  

ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΠΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ

Εγκρίθηκαν οριστικά, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και υλοποιούνται 22 επενδυτικά έργα από τα 54 που είχαν υποβληθεί για ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στις περιοχές Κερκίνης και Πάικου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΠΑΑ-ΑΥ) (1 η προκήρυξη), με συνολικό προϋπολογισμό 3.282.500 Ευρώ.

Στο πλαίσιο της 1 ης προκήρυξης υποβλήθηκαν, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.) που αποτελεί τη Δομή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στις Αναπτυξιακές Εταιρίες των Νομών Σερρών, Κιλκίς και Πέλλας, που αποτελούν τις τοπικές Αντένες της Δομής Στήριξης, συνολικά 54 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 12.727.994,87 Ευρώ: για το ΟΠΑΑΧ Κερκίνης 29 προτάσεις και για το ΟΠΑΑΧ Πάικου 25 (στο Νομό Κιλκίς 12 και στο Νομό Πέλλας 13) προτάσεις.

Από τις προτάσεις αυτές για το ΟΠΑΑΧ Κερκίνης εγκρίθηκαν 12 επενδυτικά σχέδια με συνολικά προϋπολογισμό 2.323.500 Ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 1.233.525 Ευρώ και για το ΟΠΑΑΧ Πάικου εγκρίθηκαν 10 επενδυτικά σχέδια με συνολικά προϋπολογισμό 959.000 Ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 595.600 Ευρώ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία για την οριστική ένταξη των έργων δεν έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων αναμένεται οριστική ένταξη 6 τουλάχιστον επιπλέον έργων με συνολικό πρόσθετο προϋπολογισμό που θα ξεπερνάει το 1.000.000 Ευρώ.

Οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006». Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού, του οποίου κύριος στόχος είναι « η καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, η ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας - κλειδί των αγροτικών περιοχών, η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες, η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς».

Περισσότερες πληροφορίες

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.