Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Έργα 2ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ
  Έργα που εντάχθηκαν  

Εγκρίθηκαν οριστικά και υλοποιούνται
συνολικά 222 επενδυτικά σχέδια στα ΟΠΑΑΧ της Κεντρικής Μακεδονίας
με συνολικό προϋπολογισμό 24. 103.620 Ευρώ

 

Εγκρίθηκαν οριστικά, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και υλοποιούνται 22 2 επενδυτικά έργα από τα 308 που είχαν υποβληθεί για ένταξη στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στις περιοχές Χολομώντα-Ομβριανού, Κερδυλλίων-Κρουσσίων, Ανατολικού Βερμίου, Δυτικού Παγγαίου και Βόρα-Βεγορίτιδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 (2 η προκήρυξη).

Στο πλαίσιο της 2 ης προκήρυξης υποβλήθηκαν, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.) που αποτελεί τη Δομή Στήριξης των ΟΠΑΑΧ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στις Αναπτυξιακές Εταιρίες των Νομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης που αποτελούν τις τοπικές Αντένες της Δομής Στήριξης, συνολικά 308 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 39.804.289 Ευρώ: για το ΟΠΑΑΧ Χολομώντα-Ομβριανού 91 προτάσεις, για το ΟΠΑΑΧ Κερδυλλίων-Βερτίσκου-Κρουσσίων 33 προτάσεις, για το ΟΠΑΑΧ Ανατολικού Βερμίου 50 προτάσεις, για το ΟΠΑΑΧ Δυτικού Παγγαίου 24 προτάσεις και για το ΟΠΑΑΧ Βόρα-Βεγορίτιδας 110 προτάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και την προσκόμιση των αναμορφωμένων προτάσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, εγκρίθηκαν οριστικά 222 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 24.103.620Ευρώ.

Οι οριστικά εγκριθείσες προτάσεις, ο προϋπολογισμός τους και η δημόσια δαπάνη, στο σύνολο της Περιφέρειας αναλύονται ανά Μέτρο του Προγράμματος ως εξής:

Μέτρο

Αρ. Επενδυτικών Σχεδίων

Προϋπολο-γισμός (Ευρώ)

Δημόσια Δαπάνη (Ευρώ)

6.1

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

6

1.008.000

504.000

6.2

Επενδύσεις για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

12

4.209.310

2.104.655

6.3

Επενδύσεις για τη βελτίωση της υλοτόμησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων

52

841.926

378.867

6.5.1

Εμπορία γεωργικών προϊόντων

22

1.000.611

750.458

6.5.2.1

Υπηρεσίες διαχείρισης

1

67.830

47.481

6.5.2.2

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων

13

235.613

176.710

6.5.2.3

Πιλοτικά έργα

4

144.500

108.375

6.6

Ανακαίνιση & ανάπτυξη χωριών-προστασία & διατήρηση αγροτικής κληρονομιάς

42

902.195

537.018

6.7.1

Αγροτουρισμός-αγροβιοτεχνία για γεωργούς

4

1.194.820

657.150

6.7.2.1

Τουριστικές δραστηριότητες για μη γεωργούς

43

10.799.115

5.861.810

6.7.2.2

Βιοτεχνικές δραστηριότητες για μη γεωργούς

2 3

3.699.700

1.994.849

 

ΣΥΝΟΛΟ

22 2

24. 103.620

13. 121.373

Από τα 222 επενδυτικά σχέδια τα 94 με προϋπολογισμό 9.052.949 Ευρώ είναι στην περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδας, τα 32 με προϋπολογισμό 3.951.008 Ευρώ στην περιοχή Ανατολικού Βερμίου, τα 10 με προϋπολογισμό 2.098.453 Ευρώ στην περιοχή Δυτικού Παγγαίου, τα 61 με προϋπολογισμό 6.473.051 Ευρώ στην περιοχή Χολομώντα-Ομβριανού και τα 25 με προϋπολογισμό 2.528.156 Ευρώ στην περιοχή Κερδυλλίων-Βερτίσκου-Κρουσσίων.

Οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας. Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού, του οποίου κύριος στόχος είναι « η καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, η ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας - κλειδί των αγροτικών περιοχών, η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες, η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς».


[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.