Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Προτάσεις 1ης Προκ. ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ
  Προτάσεις 1ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΠΑΧ ΠΕΠ

Υποβλήθηκαν συνολικά 173 προτάσεις: για το ΟΠΑΑΧ Χολομώντα-Ομβριανού 38 προτάσεις (στο Νομό Θεσσαλονίκης 11 και στο Νομό Χαλκιδικής 27), για το ΟΠΑΑΧ Κερδυλλίων-Βερτίσκου-Κρουσσίων 20 προτάσεις (στο Νομό Θεσσαλονίκης 13 και στο Νομό Κιλκίς 7), για το ΟΠΑΑΧ Ανατολικού Βερμίου 36 προτάσεις, για το ΟΠΑΑΧ Δυτικού Παγγαίου 18 προτάσεις και για το ΟΠΑΑΧ Βόρα-Βεγορίτιδας 61 προτάσεις.

Οι υποβληθείσες προτάσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 34.018.400,54 Ευρώ που υπερβαίνει σημαντικά το συνολικό προϋπολογισμό της προκήρυξης. Συγκεκριμένα οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη (ποσό επιχορήγησης) 18.213.209,51 Ευρώ και η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για την 1 η προκήρυξη ανέρχεται σε 11.369.050,00 Ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.