Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Έργα 1ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ
  Έργα 1ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ  

ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΠΑΧ ΠΕΠ

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και την προσκόμιση των αναμορφωμένων προτάσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, εγκρίθηκαν οριστικά 123 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 18.455.365,65 Ευρώ.

Από τα 123 επενδυτικά σχέδια τα 23 με προϋπολογισμό 4.102.152 Ευρώ είναι στην περιοχή Χολομώντα-Ομβριανού, τα 16 με προϋπολογισμό 2.532.241 Ευρώ στην περιοχή Κερδυλλίων-Βερτίσκου-Κρουσσίων, τα 27 με προϋπολογισμό 6.372.927,67 Ευρώ στην περιοχή Ανατολικού Βερμίου, τα 11 με προϋπολογισμό 1.413.551 Ευρώ στην περιοχή Δυτικού Παγγαίου και τα 46 με προϋπολογισμό 4.034.492,58 Ευρώ στην περιοχή Βόρα-Βεγορίτιδας.

Οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας. Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – Τμήμα Προσανατολισμού, του οποίου κύριος στόχος είναι « η καθιέρωση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής, η ενδυνάμωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας - κλειδί των αγροτικών περιοχών, η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες, η διαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονομιάς».

  Περισσότερες πληροφορίες

ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.