Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Ο.Π.Α.Α.Χ. > Προκηρύξεις Ιδιωτικών Έργων > Έντυπα 1ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ
  Έντυπα 1ης Προκήρυξης ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ  

Τα έντυπα για την παρούσα προκήρυξη είναι :

  • Ο Οδηγός Εφαρμογής, ο Φάκελος Υποψηφιότητας και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που παρουσιάζονται ανά Μέτρο ή Δράση
ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ
6.2 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
6.3 Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων - Οδηγός
- Πρόσκληση
6.3.1

ΔΕΤΟΣ Ι

- Φάκελος Υποψηφιότητας
6.3.2 ΔΕΤΟΣ ΙΙ - Φάκελος Υποψηφιότητας
6.5 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό  
6.5.1 Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
6.5.2.1 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό – Παροχή τεχνικής υποστήριξης (υπηρεσίες διαχείρισης) - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
6.5.2.2 Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά τοπικά αγροτικά προϊόντα - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
6.5.2.3 Πιλοτικά έργα επίδειξης για τη διάδοση νέων τεχνικών - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
6.7 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος  
6.7.1 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας 6.7.1.1
- Φάκελος Υποψηφιότητας 6.7.1.2
- Πρόσκληση
6.7.2.1 Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
- Διευκρίνιση
6.7.2.2 Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση
6.7.2.3 Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης - Οδηγός
- Φάκελος Υποψηφιότητας
- Πρόσκληση

 

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.