Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
 
Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που σημειώνονται σήμερα στις χώρες μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν τον αγροτικό χώρο πεδίο σημαντικών αλλαγών.
Ειδικότερα, οι μεταβολές λόγω μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, η επεκτεινόμενη παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η ένταξη των προϊόντων σε διεθνή ανταγωνισμό, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα και η ανάγκη σύγκλισης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου με το αντίστοιχο των αστικών περιοχών αποτελούν σημαντικότερες προκλήσεις, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ο αγροτικός χώρος.
Μπροστά στην κατάσταση αυτή και με δεδομένη την ανάγκη διατήρησης μιας ζωντανής και παραγωγικής υπαίθρου απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών που στηρίζουν τη «διαφοροποίηση της παραγωγής και των μέσων»
Αυτήν ακριβώς την πολιτική βούληση εκφράζει και η AGENDA 2000 όπως εξειδικεύτηκε από τον Κανονισμό 1260/99, στο πλαίσιο του οποίου θεσπίζεται πρωτοβουλία για την αγροτική ανάπτυξη, η πρωτοβουλία «LEADER+», η οποία θα εφαρμοσθεί κατά την τρίτη προγραμματική περίοδο 2000-2006.
Η πρωτοβουλία «LEADER+» αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των πρωτοβουλιών LEADER I και LEADER II και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της εφαρμογής ολοκληρωμένων, πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε.
Οι γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας καθορίζονται με την αριθ.E(2000)946/14-4-2000 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ε.Ε.
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.