Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
  Επιλογή Γλώσσας / Language selection :   
 
    


 


    
         
Βρίσκεστε : Leader+ > LEADER I / LEADER II
 Προηγούμενες Εφαρμογές Leader  

ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER είναι πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που τέθηκε σε εφαρμογή από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το 1991, σαν μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημογραφικής κατάρρευσης, της ανεργίας και των χαμηλών αγροτικών εισοδημάτων των πιο απομονωμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου.

Σημαντικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER είναι :
- Η καινοτομία
- Η επιδεικτικότητα
- Η μεταφορά τεχνογνωσίας
- Η προώθηση της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης με την δημιουργία "Ομάδων Τοπικής Δράσης" που διαχειρίζονται τα τοπικά προγράμματα
- Η προσέγγιση "από τα κάτω προς τα πάνω" στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων.


ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Θ.), λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης αποτελεί το φορέα διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER για το Νομό Θεσσαλονίκης. Εθνικός ενδιάμεσος φορέας για την Πρωτοβουλία αυτή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

[ Αρχή της σελίδας]
ANEΘ - Aναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Π.Α.Α. "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013 <<ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ >>
’ξονας 3   ’ξονας 4

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλειίας
Ε.Π. Αλιείας

ESPA
ΕΣΠΑ

Ανακοινώσεις
Δελτία Τύπου
Τελευταία Ενημέρωση : 17/4/2016
Copyright © 2004, Aναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε. Πλούτωνος 27,    2310.412050,    2310.801050

Designed and Developed by A.S.T.